theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

(brightenglish.edu.vn)

Theo Điều 69, Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng quần chúng quy toan lý lẽ, thời gian bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND những cấp như sau:

Bạn đang xem: theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

* Nguyên tắc vứt phiếu

1. Mỗi cử tri sở hữu quyền vứt một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và vứt một phiếu bầu đại biểu Hội đồng quần chúng tương ứng với mỗi cung cấp Hội đồng quần chúng.

2. Cử tri cần tự động bản thân, lên đường bầu cử, ko được nhờ người không giống bầu cử thay cho, trừ tình huống quy toan bên trên khoản 3 và khoản 4 Điều này; Lúc bầu cử cần xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri ko thể tự động viết lách được phiếu bầu thì nhờ người không giống viết lách hộ, tuy nhiên cần tự động bản thân vứt phiếu; người viết lách hộ cần đảm bảo kín phiếu bầu của cử tri. Trường hợp ý cử tri vì thế tàn tật ko tự động bỏ thăm được thì nhờ người không giống bỏ thăm nhập hòm phiếu.

4. Trong tình huống cử tri chói nhức, già nua yếu hèn, tàn tật ko thể cho tới chống bỏ thăm được thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới địa điểm ở, chỗ điều trị của cử tri nhằm cử tri nhận phiếu bầu và tiến hành việc bầu cử. Đối với cử tri là kẻ hiện nay đang bị tạm thời giam cầm, người đang được chấp hành giải pháp đi vào hạ tầng dạy dỗ yêu cầu, hạ tầng cai nghiện yêu cầu tuy nhiên trại tạm thời giam cầm, hạ tầng dạy dỗ yêu cầu, hạ tầng cai nghiện yêu cầu ko tổ chức triển khai điểm bỏ thăm riêng biệt hoặc cử tri là kẻ hiện nay đang bị tạm thời lưu giữ tận nhà tạm thời lưu giữ thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới trại tạm thời giam cầm, mái ấm tạm thời lưu giữ, hạ tầng dạy dỗ yêu cầu, hạ tầng cai nghiện yêu cầu nhằm cử tri nhận phiếu bầu và tiến hành việc bầu cử.

5. Khi cử tri viết lách phiếu bầu, không có bất kì ai được coi, cho dù là member Tổ bầu cử.

6. Nếu viết lách lỗi, cử tri sở hữu quyền thay đổi phiếu bầu không giống.

Xem thêm: rút gọn mệnh đề trạng ngữ

7. Khi cử tri bỏ thăm hoàn thành, Tổ bầu cử sở hữu trách cứ nhiệm đóng góp vệt “Đã vứt phiếu” nhập thẻ cử tri.

8. Mọi người cần tuân theo gót nội quy chống bỏ thăm.

* Thời gian tham vứt phiếu:

1. Việc bỏ thăm chính thức kể từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối cùng trong ngày. Tùy tình hình địa hạt, Tổ bầu cử hoàn toàn có thể ra quyết định mang đến chính thức việc bỏ thăm sớm rộng lớn tuy nhiên ko được trước 5 giờ sáng sủa hoặc kết thúc giục muộn rộng lớn tuy nhiên ko được vượt lên 9 giờ tối cùng trong ngày.

2. Trước Lúc bỏ thăm, Tổ bầu cử cần đánh giá hòm phiếu trước sự việc tận mắt chứng kiến của cử tri.

3. Việc bỏ thăm cần được tổ chức liên tiếp. Trong trường hợp có sự khiếu nại bất thần thực hiện loại gián đoạn việc bỏ thăm thì Tổ bầu cử phải tạo lập tức niêm phong hòm phiếu, tư liệu tương quan thẳng cho tới cuộc bầu cử, đúng lúc report mang đến Ban bầu cử, bên cạnh đó cần sở hữu những giải pháp quan trọng nhằm việc bỏ thăm được kế tiếp.

Xem thêm: thuật ngữ thuộc tính dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

(Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)


Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 0 nhập 0 tiến công giá

Click nhằm Review bài xích viết