thuật ngữ thuộc tính dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Mã câu hỏi: 4287

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: tứ giác đều là hình gì

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: diện tích xung quanh khối trụ

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

  • Mô hình thông dụng nhằm kiến tạo CSDL mối liên hệ là:
  • Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nguyên tố này sẽ khởi tạo trở thành quy mô tài liệu quan liêu hệ?
  • Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:
  • Phát biểu này về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?
  • Thuật ngữ quan liêu hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ nằm trong tính” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Đặc điểm này sau đó là đặc thù của một mối liên hệ vô hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng vẹn toàn thực thể (ràng buộc khoá)?
  • Hai bảng vô một CSDL mối liên hệ link cùng nhau thông qua: