tính giá trị của biểu thức lớp 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Hoạt động 1

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức lớp 3

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tính độ quý hiếm của biểu thức (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện tại tính theo dõi trật tự kể từ ngược lịch sự nên.

Lời giải chi tiết:

a) 27 – 7 + 30 = trăng tròn + 30

                      = 50

b) 60 + 50 – trăng tròn = 110 - 20 

                        = 90

c) 9 x 4 = 36

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Chọn số là độ quý hiếm của từng biểu thức.

Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện tại tính độ quý hiếm những biểu thức

Bước 2: Nối độ quý hiếm từng biểu thức với số phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tính độ quý hiếm của biểu thức (theo mẫu).

Phương pháp giải:

- Trong biểu thức đem những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia tao triển khai những quy tắc tính nhân, phân chia trước; rồi triển khai những quy tắc tính nằm trong, trừ sau.

- Nếu vô biểu thức chỉ mất quy tắc tính nhân, phân chia tao triển khai theo dõi trật tự kể từ ngược lịch sự phài.

Lời giải chi tiết:

a) 30 : 5 x 2 = 6 x 2

                    = 12

b) 24 + 5 x 6 = 24 + 30

                     = 54

c) 30 - 18 : 3 = 30 – 6

                     = 24

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Chọn số là độ quý hiếm của từng biểu thức.

Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện tại tính độ quý hiếm những biểu thức

Bước 2: Nối độ quý hiếm từng biểu thức với số phù hợp.

Lời giải chi tiết:

40 + trăng tròn – 15 = 60 – 15

                     = 45

56 – 2 x 5 = 56 – 10

                 = 46

40 + 32 : 4 = 40 + 8

                  = 48

67 – 15 – 5 = 52 – 5

                   = 47

Ta nối như sau:

Hoạt động 3

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tính độ quý hiếm của biểu thức (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Nếu vô biểu thức đem vệt ngoặc thì tao triển khai những quy tắc tính ở vô ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 45 : (5 + 4) = 45 : 9

                       = 5

b) 8 x (11 – 6) = 8 x 5

                        = 40

Xem thêm: when i was a child

c) 42 – (42 – 5) = 42 – 37

                         = 5

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Chọn số là độ quý hiếm của từng biểu thức.

Phương pháp giải:

Nếu vô biểu thức đem vệt ngoặc thì tao triển khai những quy tắc tính ở vô ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

(15 + 5) : 5 = trăng tròn : 5

                  = 4

32 – (25 + 4) = 32 – 29

                     = 3

16 + (40 – 16) = 16 + 24

                        = 40

40 : (11 – 3) = 40 : 8

                    = 5

Ta nối như sau:

Luyện tập luyện

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Biểu thức nào là có mức giá trị rộng lớn nhất? Biểu thức nào là có mức giá trị bé xíu nhất?

Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện tại tính độ quý hiếm biểu thức: Nếu vô biểu thức đem vệt ngoặc thì tao triển khai những quy tắc tính ở vô ngoặc trước.

Bước 2: So sánh thành quả rồi tóm lại.

Lời giải chi tiết:

5 x (6 – 2) = 5 x 4

                  = 20

5 x 6 – 2 = 30 – 2

               = 28

(16 + 24) : 4 = 40 : 4

                     = 10

16 + 24 : 4 = 16 + 6

                   = 22

Ta có  10 < trăng tròn < 22 < 28

Vậy biểu thức B có mức giá trị lớn số 1,  biểu thức C có mức giá trị bé xíu nhất.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Mai đem 4 vỏ hộp cây viết màu sắc, Mai cho tới Mi 2 vỏ hộp. Hỏi Mai còn sót lại từng nào cái cây viết màu? hiểu rằng từng vỏ hộp đem 10 cái cây viết màu sắc.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số vỏ hộp cây viết màu sắc còn sót lại của Mai.

Bước 2: Tính số cái cây viết màu sắc còn sót lại của Mai.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 4 vỏ hộp cây viết màu

Mỗi hộp: 10 cây viết màu

Cho: 2 hộp

Còn lại: .... cây viết màu?

Bài giải

Sau Lúc cho tới, Mai còn sót lại số vỏ hộp cây viết màu sắc là

4 – 2 = 2 (hộp)

Mai còn sót lại số cái cây viết màu sắc là

10 x 2 = trăng tròn (chiếc bút)

Đáp số: trăng tròn cái cây viết màu

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Cả tía thùng đem từng nào lít nước mắm?

Phương pháp giải:

Nhóm những số đem tổng là số tròn xoe trăm rồi thưc hiện tại tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

123 + 80 + trăng tròn = 123 + (80 + 20)

                      = 123 + 100

                      = 223

Xem thêm: cách tạo tài khoản facebook

207 + 64 + 36 = 207 + (64 + 36)

                       = 207 + 100

                       = 307