đặt chuông báo 8 tiếng kể từ bây giờ

Bạn rất có thể tạo và thay cho thay đổi chuông báo vô phần mềm Đồng hồ nước.

Đặt chuông báo

Bật hoặc tắt chuông báo

Bạn đang xem: đặt chuông báo 8 tiếng kể từ bây giờ

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên vũ khí.
 2. Nhấn vô Chuông báo.
 3. Trên chuông báo nhưng mà mình thích, hãy nhấn vô nút gửi Bật/Tắt.

Mẹo: Nếu các bạn đặt điều nhằm tái diễn chuông báo, thì điều này tiếp tục tắt hoặc nhảy toàn bộ những lượt tái diễn.

Thay thay đổi chuông báo bên trên năng lượng điện thoại

Tạm thôi hoặc giới hạn chuông báo

 • Báo lại: Để trì thôi chuông báo vô 10 phút, hãy nhấn vô Tạm hoãn.
 • Dừng: Để giới hạn chuông báo, hãy nhấn vào Dừng.

Lưu ý: Bạn rất có thể thay cho thay đổi thời hạn báo lại và đặt điều những nút âm thanh của vũ khí nhằm báo lại hoặc vô hiệu hóa chuông báo. Tìm hiểu cơ hội thay cho thay đổi những cơ chế thiết đặt của phần mềm Đồng hồ nước.

Đồng cỗ hoá chuông báo thân thích Smartphone và đồng hồ

Bạn rất có thể đặt điều chuông báo ụp chuông bên trên đồng hồ thời trang và Smartphone Pixel đồng thời.

Đồng cỗ hoá vô quy trình thiết lập

 1. Thiết lập đồng hồ thời trang. Tìm hiểu tăng về phong thái thiết lập Google Pixel Watch.
 2. Khi thiết lập đoạn, thông tin "Đồng cỗ hoá chuông báo bên trên Smartphone và đồng hồ" tiếp tục xuất hiện tại.
 3. Ở bên dưới nằm trong ở bên phải, hãy nhấn vô Đồng cỗ hoá chuông báo.

Đồng cỗ hoá vô phần Cài đặt

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên vũ khí.
 2. Nhấn vô Cài đặt sau đó Chuông báo.
 3. Bật tác dụng Đồng cỗ hoá chuông báo.
  • Lời nhắc "Đồng cỗ hoá chuông báo?" hiển thị cùng theo với thương hiệu của những đồng hồ thời trang đã có sẵn bên dưới.
 4. Chọn đồng hồ thời trang mình thích ghép nối với vũ khí.

Đặt cơ hội ụp chuông

Bạn rất có thể đặt điều chuông báo theo dõi 2 cơ hội. Thiết bị này rất có thể ụp chuông bên trên cả Smartphone và đồng hồ thời trang, hoặc bạn cũng có thể lựa chọn tác dụng Đổ chuông thích nghi. Với tác dụng Đổ chuông thích nghi, trước tiên, chuông báo tiếp tục ụp chuông bên trên vũ khí các bạn đang được dùng. Ví dụ:

 • Khi các bạn đang được treo đồng hồ thời trang và đang được sử dụng Smartphone, chuông báo tiếp tục ụp chuông bên trên Smartphone. Quý khách hàng rất có thể tắt hoặc tạm thời thôi chuông báo bên trên cả nhị vũ khí.
 • Khi các bạn treo đồng hồ thời trang tuy nhiên ko sử dụng Smartphone, chuông báo tiếp tục chính thức ụp chuông bên trên đồng hồ thời trang. Nếu các bạn ko tắt chuông báo, thì chuông báo tiếp tục ụp chuông bên trên cả Smartphone và đồng hồ thời trang.
 • Khi các bạn ko treo đồng hồ thời trang, chuông báo tiếp tục ụp chuông bên trên Smartphone.
 • Nếu những vũ khí không được liên kết, chuông báo tiếp tục ụp chuông bên trên cả Smartphone và đồng hồ thời trang.
 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên Smartphone.
 2. Nhấn vô Cài đặt sau đó Thiết bị tiếp tục trừng trị chuông báo sau đó Đổ chuông quí ứng hoặc Đồng hồ nước và năng lượng điện thoại.

Hiển thị vấn đề update về không khí vô phần mềm Đồng hồ

Cung cấp cho quyền truy vấn vấn đề vị trí

Xem thêm: cách chứng minh tia phân giác

Để hiển thị vấn đề về biểu hiện không khí ở TP. Hồ Chí Minh các bạn đang được sinh sống, vũ khí cần phải có quyền truy vấn vô vấn đề địa điểm của chúng ta.

Khi các bạn cởi phần mềm Đồng hồ nước lần thứ nhất tiên:

 1. Nhấn vô Đồng hồ.
 2. Lời nhắc "Thêm vấn đề không khí địa phương" tiếp tục xuất hiện tại.
 3. Nhấn vô Thêm vấn đề không khí địa phương sau đó Tiếp tục.
 4. Bên bên dưới lời nói nhắc "Cho luật lệ phần mềm Thời tiết truy vấn vô vấn đề địa điểm ước đạt của vũ khí này?", hãy nhấn vô Luôn cho tới phép.

Bất cứ khi này vô phần Cài đặt:

Xem thêm: rút gọn mệnh đề trạng ngữ

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên vũ khí.
 2. Nhấn vô hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Xem thêm sau đó Cài đặt điều sau đó Thông tin cẩn không khí khu vực bên trên đồng hồ sau đó Luôn được cho phép vấn đề không khí hiển thị bên dưới đồng hồ.

Thêm vấn đề không khí bên trên khu vực vô chuông báo

Bạn rất có thể coi vấn đề không khí khi chuông báo kêu.

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên vũ khí.
 2. Để tăng chuông báo, hãy nhấn vô hình tượng Thêm plus ở bên dưới nằm trong.
 3. Chọn Dự báo thời tiết.
  • Khi các bạn giới hạn chuông báo, vấn đề dự đoán tiếp tục hiển thị.

Lưu ý: Hãy đảm nói rằng phần mềm Đồng hồ nước với quyền truy vấn vô vấn đề địa điểm của chúng ta.

Thông tin cẩn với liên quan

 • Thiết lập Google Pixel Watch mới
 • Đặt lịch ngủ

Tác giả

Bình luận