có bao nhiêu số có 2 chữ số

Câu hỏi:

14/04/2020 5,901

Bạn đang xem: có bao nhiêu số có 2 chữ số

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Có 90 chữ số sở hữu nhị chữ số là: 10; 11; 12l... 97; 98; 99

Nói thêm:

Muốn biết kể từ 10 cho tới 99 sở hữu toàn bộ từng nào số, tớ tính như sau:

99 – 10 + 1 = 90 (số sở hữu nhị chữ số)

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tròn trĩnh chục x, biết: 68 < x < 92

Câu 2:

Xem thêm: chỉ ra biện pháp tu từ

Tìm số bất ngờ x, biết: 2 < x < 5

Câu 3:

Viết số nhỏ bé nhất: sở hữu một chữ số, sở hữu nhị chữ số; sở hữu tía chữ số.

Câu 4:

Viết số rộng lớn nhất: sở hữu một chữ số; sở hữu nhị chữ số; sở hữu tía chữ số.

Câu 5:

Viết chữ số tương thích nhập dù rỗng (trong bài bác là ...):

a) 859 ... 67 < 859 167;

b) 4 ... 2 037 > 482 037;

c) 609 608 < 609 60 ...;

d) 264 309 = ... 64 309.

Câu 6:

Có từng nào số sở hữu một chữ số?

Xem thêm: tính diện tích hình chữ nhật lớp 3