chiến lược toàn cầu của mỹ

Phạm Đức Thuận *

* Tác fake contact ([email protected])

Article Sidebar

Ngày nhận bài: 29-05-2014

Bạn đang xem: chiến lược toàn cầu của mỹ

Ngày duyệt đăng: 29-08-2014

Ngày xuất bản: 25-10-2014

Title:

Trích dẫn

Thuận, P.. Đ. (2014). NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ ĐẾN CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PHÁP Tại ĐÔNG DƯƠNG (1945 - 1954). Tạp chí Khoa học tập Đại học tập cần thiết Thơ, (33), 33-38. Truy vấn kể từ https://brightenglish.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/1365

Chuyên mục

Xã hội-Nhân văn

Abstract

After World War II, the U.S. advocated using a global strategy vĩ đại confirm its position. In this context, the French war in Indochina crisis, France had vĩ đại carry a heavy burden on the war in Indochina in order vĩ đại maintain its rights here. During the period from 1945 vĩ đại 1954, France received enormous help from the U.S., whichmade a strong impact on the military transformation - politically important not only in Indochina but also in France and around the world. TheU.S.intervention was seen as the start of theU.S.involvement in the Vietnam War (1954-1975).

Keywords: The global strategy, Vietnam war, Dien Bien Phu

Từ sau trận chiến giành giật trái đất lượt loại II, Mỹ dữ thế chủ động thi công kế hoạch toàn thế giới nhằm mục đích khẳng xác định thế siêu cường bên trên trái đất. Trong toàn cảnh cơ, trận chiến giành giật của Pháp ở Đông Dương càng ngày càng cút nhập thất vọng, thực dân Pháp nên mang 1 nhiệm vụ nguy hiểm nhập trận chiến giành giật ở Đông Dương nhằm mục đích lưu giữ quyền lợi ở điểm này. Trong trong cả thời hạn từ thời điểm năm 1945 cho tới 1954, Pháp đã nhận được được sự giúp sức vĩ đại rộng lớn của Mỹ, sự giúp sức cơ nhập trận chiến giành giật ở Đông Dương (1945-1954) tiếp tục sở hữu những hiệu quả mạnh mẽ và tự tin cho tới những gửi biến đổi quân sự chiến lược - chủ yếu trị cần thiết không chỉ có ở Đông Dương mà còn phải cả ở Pháp và bên trên trái đất. Sự can thiệp của Mỹ còn được coi như thể khởi điểm cho việc tụt xuống lầy lội của đế quốc này nhập trận chiến giành giật nước Việt Nam (1954 ? 1975).

Xem thêm: bác hồ nói được bao nhiêu thứ tiếng

Từ khóa: Chiến lược toàn thế giới, cuộc chiến tranh nước Việt Nam, Điện Biên Phủ

Article Details

Tài liệu tham lam khảo

Henry Navare (2004), Đông Dương lâm chung, NXB Công an quần chúng. #, Hà Nội Thủ Đô.

Lê Phụng Hoàng (2009), Lịch sử mối liên hệ quốc tế (1945-1975), Khoa Lịch sử - Đại học tập SP TP Sài Gòn.

Lưu Văn Lợi và Nguyễn Hồng Thạch (2002), Pháp tái mét lắc Đông Dương và cuộc chiến tranh lạnh lẽo, NXB Công an quần chúng. #, Thanh Hóa.

Viện lịch sử dân tộc quân sự chiến lược nước Việt Nam (2004), Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc vàng lịch sử dân tộc, chân lý thời đại, NXB Quân group quần chúng. #, Hà Nội Thủ Đô.

Võ Nguyên Giáp (2006), Đường cho tới Điện Biên Phủ, NXB Quân group quần chúng. #, Hà Nội Thủ Đô.

Vũ Dương Ninh (2012), Lịch sử mối liên hệ quốc tế,NXB ĐH sư phạm Hà Nội Thủ Đô, Hà Nội Thủ Đô.

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Cơ quan liêu công ty quản: Trường Đại học tập Cần Thơ

Giấy phép tắc hoạt động và sinh hoạt số: 233/GP-BTTTT ngày 10-7-2023

Xem thêm: biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học

Cơ quan liêu cung cấp phép: Sở tin tức và Truyền thông

Copyright ©2023 Trường Đại học tập Cần Thơ

Thiết kế tiếp & cải cách và phát triển bởi CUSC

Tác giả

Bình luận