continue to v hay ving

Cấu trúc continue nhập tiếp xúc giờ Anh là 1 trong những trong mỗi cấu tạo thông thường được dùng nhằm chỉ sự kế tiếp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vướng mắc cơ hội dùng continue đồ sộ V hoặc V-ing, sau continue + gì… Hãy nằm trong ILA mò mẫm nắm rõ về nội dung tương quan cho tới cấu tạo continue na ná thực hiện những bài bác tập luyện nhằm tóm thiệt chắc hẳn kỹ năng này nhé!

Định nghĩa và tác dụng của cấu tạo continue

Trong giờ Anh, “continue”, vạc âm là /kənˈtinjuː/, được hiểu là kế tiếp, tiếp nối một hành vi gì tê liệt. Chính vì vậy, những cấu trúc continue được dùng nhằm miêu tả ý tức là kế tiếp tiến hành điều gì tê liệt. 

Bạn đang xem: continue to v hay ving

Ví dụ: 

• She continued jogging even though it was raining. (Cô ấy vẫn kế tiếp chạy cỗ tuy nhiên trời đang được mưa)

• Fiona will continue the meeting even without the director. (Fiona tiếp tục kế tiếp buổi họp mặc dù không tồn tại giám đốc)

• Ralph continued his career path by pursuing a master’s degree. (Ralph kế tiếp tuyến đường sự nghiệp của tớ bằng phương pháp theo gót xua bởi vì thạc sĩ).

• Jackie will not continue đồ sộ help Tony in the company. (Jackie sẽ không còn kế tiếp hỗ trợ Tony nhập công ty)

• Emily continued using her phone in class despite being warned by the teacher. (Emily vẫn kế tiếp dùng điện thoại thông minh nhập lớp học tập mặc dù đã biết thành gia sư nhắc nhở)

• Phillip can’t continue working out at the thể hình because of his leg injury. (Phillip ko thể kế tiếp tập luyện thể hình vì thế gặp chấn thương ở chân).

nội động từ

Khi xét cho tới tác dụng của cấu trúc continue, chúng ta có thể phân loại dựa Theo phong cách dùng động kể từ continue nhập câu này đó là nội động kể từ hoặc nước ngoài động kể từ. 

Trường hợp ý 1, khi sử dụng continue là 1 trong những nội động kể từ, cấu tạo này đem ý tức là đồ vật gi tê liệt, điều gì tê liệt, ai tê liệt kế tiếp. Ví dụ: 

• If this story continues, the one suffering will be Azura. (Nếu mẩu chuyện này kế tiếp, người khổ đau được xem là Azura)

• If the storm continues, this house will collapse. (Nếu cơn lốc kế tiếp, mái nhà này sẽ ảnh hưởng sập).

Trường hợp ý 2, khi sử dụng continue là 1 trong những nước ngoài động kể từ, cấu tạo này đem ý tức là kế tiếp một điều gì tê liệt, hành vi gì tê liệt. Ví dụ: 

• Harry will continue đồ sộ teach at Columbia University. (Harry tiếp tục kế tiếp cút dạy dỗ bên trên ngôi trường Đại học tập Columbia)

• Doris doesn’t continue đồ sộ cook for the children at church. (Doris ko kế tiếp nấu bếp mang đến những đứa trẻ em trong nhà thờ)

>>> Tìm hiểu thêm: Keep đồ sộ v hoặc v-ing? Hiểu rõ rệt rộng lớn về cấu tạo keep

Điểm danh những cấu tạo continue nhập giờ Anh 

continue to v hay ving

Nhiều người thông thường vướng mắc việc dùng continue đồ sộ V hoặc V-ing là đích thị. Thậm chí với học viên còn đặt điều thắc mắc continued + gì… Kỳ thực, việc dùng cả hai cấu tạo này đều đích thị ngữ pháp. Dường như, tất cả chúng ta còn tồn tại tăng nhiều cấu tạo continue kết phù hợp với những giới kể từ. Cùng mò mẫm hiểu những cấu trúc continue cút với giới kể từ gì nhập bảng sau đây. 

>>> Tìm hiểu thêm: Nắm hoàn hảo cấu tạo had better: Cách sử dụng, ví dụ & bài bác tập luyện với đáp án

Những cảnh báo Lúc dùng continue

sau continue là gì

Ngoài việc nắm vững những công thức xây dựng cấu trúc continue nhập giờ Anh, chúng ta cũng ko thể bỏ dở một số trong những cảnh báo nhằm hoàn toàn có thể dùng cấu tạo này một cơ hội chuẩn chỉnh xác hơn: 

• Khi chúng ta dùng cấu tạo “continue + đồ sộ + Verb” hoặc cấu tạo “continue + V_ing” thì ngữ nghĩa đều không tồn tại sự thay cho thay đổi. Ví dụ: “Mabel continues đồ sộ play the piano even though her hands are hurting” hoặc “Mabel continues playing the piano even though her hands are hurting” đều phải có một tức là “Mabel kế tiếp đùa đàn piano tuy nhiên tay cô ấy hiện nay đang bị đau”. 

• Động kể từ continue luôn luôn được phân tách ở dạng dữ thế chủ động. Ví dụ: Acacia continues đồ sộ be on the school’s cheerleading team. (Acacia kế tiếp xuất hiện nhập team khích lệ của trường)

• Dạng tính kể từ của động kể từ continue đó là continued (tiếp tục điều vẫn có) hoặc continual (lặp lại nhiều lần) Hay là continuous (liên tiếp, ko ngắt quãng). Trong nhiều tình huống, chúng ta có thể dùng thay cho thế nhì tính kể từ continual hoặc continuous lẫn nhau. 

>>> Tìm hiểu thêm: Top 3 bài bác gọi giờ Anh khiến cho bạn nâng lên trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ

Bài tập luyện cấu tạo continue với đáp án 

Bài tập luyện cấu tạo continue với đáp án 

Chọn đáp án đích thị nhằm hoàn thiện những câu cấu tạo continue bên dưới đây:

1. Anna will be more tired if she continues ________ up late.

A. đồ sộ stay

B. đồ sộ staying

C. stay

D. stayed

2. Joyce can’t continue with ________ in her marriage.

A. deceptive

B. deceptively

C. the deception

D. deceive

3. You have đồ sộ continue ________ Spanish until you become more confident.

A. speak

B. speaking

C. đồ sộ speaking

D. spoke

4. With the tư vấn of the audience, Darius continued ________ his artistic path.

A. after

B. before

C. on

D. at

5. Lisa continued ________  books even though it was dark.

A. read

B. đồ sộ reading

C. was read

D. đồ sộ read

6. Elizabeth doesn’t want đồ sộ continue ________  sad because of money anymore.

A. is

B. was

C. being

D. be

7. Maya continued her studies ________ working part-time đồ sộ pay for tuition.

A. by

Xem thêm: nàng dâu tinh quái tập 1

B. of

C. đồ sộ

D. so

8. Lady Gaga continues ________ famous for her excellent songs.

A. is

B. was

C. be

D. đồ sộ be

9. Johnathan continues ________  because this is his passion.

A. draws

B. drawing

C. draw

D. đồ sộ drawing

cấu trúc continue
Cấu trúc continue

10. Lenka can’t continue ________ about her job đồ sộ her family.

A. đồ sộ lie

B. lied

C. lie

D. lies

11. If the war ________, many families in my country will be separated.

A. stops

B. ends

C. continues

D. closes

12. Erica continues ________ as club president next semester.

A. đồ sộ serving

B. serve

C. đồ sộ serve

D. serves

13. Mathew continued ________ even though everyone tried đồ sộ talk đồ sộ him.

A. quiet

B. đồ sộ be quiet

C. be quiet

D. is quiet

14. Myrna played the piano ________ for 2 hours.

A. continual

B. continuously

C. continuous

D. continued

15. After Issac’s wife died, he continued ________ her unfinished dream.

A. fulfill

B. fulfilled

C. đồ sộ fulfilling

D. đồ sộ fulfill 

Đáp án bài bác tập luyện cấu tạo continue:

Đáp án bài bác tập

1. A

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. A

8. D

9. B

10. A

11. C

12. C

13. B

Xem thêm: nước ta có bao nhiêu dân tộc

14. B

15. D

Hy vọng những nội dung thú vị bên trên tiếp tục khiến cho bạn nắm rõ cấu trúc continue na ná cơ hội dùng từng cấu tạo nhằm không xẩy ra lầm lẫn cùng nhau. Hãy chuyên cần ôn tập luyện hằng ngày nhằm hoàn toàn có thể dùng thành thục cấu tạo này nhập tiếp xúc giờ Anh nhé. ILA chúc những các bạn sẽ lượm lặt được trái ngược ngọt bên trên hành trình dài học tập nước ngoài ngữ của mình!