khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ phải chọn loại nào

Câu hỏi:

14/01/2022 7,897

Bạn đang xem: khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ phải chọn loại nào

B. Currency 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ) thì tao lựa chọn tài liệu loại chi phí tệ (Currency).

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Access Lúc tao nhập tài liệu cho tới ngôi trường “Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn thế nữa 255 kí tự động thì tao cần được khái niệm ngôi trường bại theo phong cách nào? 

A. Text 

B. Currency 

C. Longint 

D. Memo

Câu 2:

Trong Access, Lúc nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True. Khi bại field GIOI_TINH được xác lập loại tài liệu gì?

A. Yes/No 

B. Boolean 

C. True/False

D. Date/Time

Câu 3:

Chọn loại tài liệu nào là cho tới truờng điểm “Tóan”, “Lý”,... 

A. AutoNumber 

B. Yes/No 

Xem thêm: công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

C. Number 

D. Currency

Câu 4:

Thành phần hạ tầng của Access là: 

A. Table 

B. Field 

C. Record 

D. Field name

Câu 5:

Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?

A. Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện nay tính chất của cửa hàng cần thiết quản lí lý 

B. Bản ghi (record): thực chất là mặt hàng của bảng, bao gồm tài liệu về những tính chất của cửa hàng được quản lí lý

C. Kiểu tài liệu (Data Type): là loại của tài liệu lưu nhập một trường

D. Một ngôi trường rất có thể có không ít loại dữ liệu

Câu 6:

Trong Access, mong muốn nhập tài liệu nhập cho 1 bảng, tao thực hiện:

A. Nhập thẳng nhập cơ chế trang dữ liệu 

B. Nháy lưu ban ngược con chuột lên thương hiệu bảng cần thiết nhập dữ liệu 

C. Dùng biểu mẫu 

Xem thêm: put on nghĩa là gì

D. A hoặc B hoặc C