chương trình toán lớp 4

Tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 là ôn luyện lại những dạng toán cơ phiên bản và cần thiết ở chương trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 5.

Bài học tập này brightenglish.edu.vn tiếp tục tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 các việc, nội dung kiến thức và kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn luyện và gia tăng kiến thức và kỹ năng.

Bạn đang xem: chương trình toán lớp 4

1. Ôn luyện về số đương nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm ghi chép số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số sở hữu 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số sở hữu 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số sở hữu 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số đương nhiên nhỏ nhất là số 0. Số đương nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số đương nhiên tiếp tục rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục rộng lớn thông thường nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 1 trong những, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ tiếp tục rộng lớn thông thường nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng phù hợp trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn phù hợp trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách gọi số đương nhiên.

Để gọi những số đương nhiên tớ gọi kể từ ngược lịch sự nên, hoặc kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp.

 • Các chữ số kể từ nên lịch sự ngược theo lần lượt nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn phù hợp trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn phù hợp trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vàng lên n phiên mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tạo thêm một số trong những đích vày (n - 1) phiên số hạng được vội vàng lên

 • Nếu số hạng bị sụt giảm n phiên, mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị sụt giảm một số trong những đích vày (1 -) số hạng bị sụt giảm.

 • Tổng của những số chẵn là một số trong những chẵn

 • Tổng của một số trong những lẻ và một số trong những chăn là một số trong những lẻ

 • Tổng của nhì số đương nhiên tiếp tục là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc hạn chế n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vàng lên n phiên và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một số trong những đích vày (n - 1) phiên số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n phiên thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) phiên số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n phiên mặt khác sở hữu một quá số không giống bị sụt giảm n phiên thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n phiên mặt khác, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n phiên và ngược lại nhập một tích sở hữu một quá số bị sụt giảm n phiên, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành sụt giảm n phiên (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được thêm thắt a phiên tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu 1 quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong quy tắc phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc sụt giảm n phiên (n > 0) mặt khác số phân tách không thay đổi thì thương cũng tạo thêm (giảm đi) n phiên.

 • Trong một quy tắc phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n phiên (n > 0) mặt khác số bị phân tách không thay đổi thì thương sụt giảm n phiên và ngược lại. 

 • Trong một quy tắc phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc hạn chế n phiên thì thương ko thay đổi.

 • Trong một quy tắc phân tách sở hữu dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được vội vàng (giảm) n phiên (n > 0) thì số dư cũng rất được vội vàng (giảm) n phiên.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang đến 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn mang đến 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 3 thì phân tách không còn mang đến 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 9 thì phân tách không còn mang đến 9.

2. Ôn luyện về phân số và những quy tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số vày phân số tiếp tục mang đến.

 • Nếu phân tách cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số vày phân số tiếp tục mang đến.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong hình mẫu số

Trong nhì phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số:

 •  Phân số nào là sở hữu tử số nhỏ thêm hơn thì phân số cơ nhỏ thêm hơn.
 • Phân số nào là sở hữu tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số đều bằng nhau thì nhì phân số cơ đều bằng nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhì phân số sở hữu nằm trong tử số:

 •  Phân số nào là sở hữu hình mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số nào là sở hữu hình mẫu số to hơn thì phân số cơ nhỏ thêm hơn.
 •  Nếu hình mẫu số đều bằng nhau thì nhì phân số cơ đều bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhì phân số không giống hình mẫu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới nhất.

2.4. Các quy tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhì phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tớ nằm trong nhì tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhì phân số không giống hình mẫu số, tớ quy đồng hình mẫu số nhì phân số, rồi nằm trong nhì phân số cơ.

  Xem thêm: 5 lần đổi tên của đảng cộng sản việt nam

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhì phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang đến hình mẫu số của phân số loại nhì và không thay đổi hình mẫu số.

 • Muốn trừ nhì phân số không giống hình mẫu số, tớ quy đồng hình mẫu số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhì phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, hình mẫu số nhân với hình mẫu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành hình mẫu số, hình mẫu số trở thành tử số.

3. Ôn luyện đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn ki-lô-gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay tắp lự sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều thông thường 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay tắp lự sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều thông thường 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon phụ thân, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mươi, mon mươi nhì có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một có: 30 ngày.

Tháng nhì sở hữu 28 ngày (vào năm nhuận sở hữu 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn luyện về số tầm cộng

4.1. Bài toán lần số tầm cộng

Một vài ba kiến thức và kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn lần số tầm nằm trong của không ít số, tớ tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân tách mang đến số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của mặt hàng cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ loại nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn luyện dạng lần nhì số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn luyện lần nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhì số cơ.

6.1. Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn luyện dạng toán bịa đặt tính của quy tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi tiến hành quy tắc tính tớ tiến hành kể từ nên qua loa trái

 • Ta theo lần lượt sở hữu những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc để tính ghi nhớ phải kê trực tiếp mặt hàng những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay quy tắc tính theo gót trật tự kể từ ngược qua loa nên.

 • Có đầy đủ 3 quy tắc tính nhập quy tắc phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi ở đầu cuối trừ.

 • Trong quy tắc phân tách sở hữu dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số đương nhiên tớ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng mặt hàng theo gót trật tự kể từ nên lịch sự ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số đương nhiên tớ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo gót trật tự kể từ nên lịch sự ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … 

8. Ôn luyện hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu hạn chế chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu hạn chế chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vàng một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục tạo thêm từng ấy phiên.

 • Nếu hạn chế một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục sụt giảm số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tạo thêm a phiên thì diện tích S tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD sở hữu AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa nhập hình vẽ tớ có:

Diện tích hình thoi ABCD vày diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vày tích của phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh phân tách mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: công thức cường độ âm

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng nhiều năm của hai tuyến phố chéo)

Trên đó là bài tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 nhằm canh ty những em ôn luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng đáp ứng mang đến học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc thêm thắt khóa đào tạo và huấn luyện toán online của brightenglish.edu.vn để tìm hiểu nhiều kiến thức và kỹ năng hoặc nhé.