đại học tài nguyên môi trường điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Hà Nội 2023, Xem diem chuan Dai hoc Tai Nguyen đụng chạm Moi Truong Ha Noi phái nam 2023

Điểm chuẩn chỉnh vô HUNRE - Đại học tập Tài Nguyên và môi trường thiên nhiên Thành Phố Hà Nội năm 2023

Trường Đại học tập Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường Thành Phố Hà Nội năm 2023 tuyển chọn 3530 tiêu chuẩn bên trên hạ tầng Thành Phố Hà Nội, 70 tiêu chuẩn bên trên hạ tầng Thanh Hóa.

Bạn đang xem: đại học tài nguyên môi trường điểm chuẩn

Điểm chuẩn HUNRE - Đại học Tài Nguyên và Môi ngôi trường Thành Phố Hà Nội năm 2023 theo phương thức: sản phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, ĐGNL ĐHQGHN đang được công phụ vương cho tới những sỹ tử ngày 22/8.

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Hà Nội năm 2023 đúng đắn nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường công phụ vương kết quả!

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Hà Nội năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có

Trường: Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Hà Nội - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 22.15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 23.75
3 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 22.75
4 7340116 Bất động sản A00; A01; C00; D01 21
5 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 24.75
6 7440298 Biến thay đổi nhiệt độ và cải cách và phát triển bền vững A00; C00; D01; D15 15
7 7440222 Khí tượng và nhiệt độ học A00; A01; B00; D01 15
8 7440224 Thủy văn học A00; A01; B00; D01 15
9 7420203 Sinh học tập ứng dụng A01; B00; D01; D08 15
10 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; A01; B00; D01 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 22.75
12 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D15 15
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa bạn dạng đồ A00; A01; D01; D15 15
14 7540106 Đảm bảo quality và an toàn và tin cậy thực phẩm A00; B00; D01; D07 15
15 7510605 Logistics và vận hành chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 24.75
16 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D15 22.75
17 7810103 Quản trị cty phượt và lữ hành A00; A01; C00; D01 22
18 7850102 Kinh tế Tài nguyên vẹn thiên nhiên A00; A01; A07; D01 22
19 7850199 Quản lý biển A00; A01; B00; D01 15
20 7850103 Quản lý khu đất đai A00; B00; C00; D01 21.25
21 7850198 Quản lý khoáng sản nước A00; A01; B00; D01 15
22 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường A00; B00; D01; D15 21
23 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; C00; D01 22.75
24 7340301PH Kế toán A00; A01; A07; D01 15 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
25 7850101PH Quản lý khoáng sản môi trường A00; B00; D01; D15 15 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
26 7510406PH Công nghệ chuyên môn môi trường A00; A01; B00; D01 15 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
27 7480201PH Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 15 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
28 7520503PH Kỹ thuật trắc địa bạn dạng đồ A00; A01; D01; D15 15 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
29 7810103PH Quản trị cty phượt và lữ hành A00; A01; C00; D01 15 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
30 7850103PH Quản lý khu đất đai A00; B00; C00; D01 15 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa

Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh theo dõi cách thức Điểm ganh đua trung học phổ thông năm 2022

Xem thêm: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 24.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 26
3 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 25
4 7340116 Bất động sản A00; A01; C00; D01 23
5 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 27.5
6 7440298 Biến thay đổi nhiệt độ và cải cách và phát triển bền vững A00; C00; D01; D15 18
7 7440222 Khí tượng và nhiệt độ học A00; A01; B00; D01 18
8 7440224 Thủy văn học A00; A01; B00; D01 18
9 7420203 Sinh học tập ứng dụng A01; B00; D01; D08 18
10 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; A01; B00; D01 18
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 24.25
12 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D15 18
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa bạn dạng đồ A00; A01; D01; D15 18
14 7540106 Đảm bảo quality và an toàn và tin cậy thực phẩm A00; B00; D01; D07 18
15 7510605 Logistics và vận hành chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 26.75
16 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D15 25
17 7810103 Quản trị cty phượt và lữ hành A00; A01; C00; D01 23
18 7850102 Kinh tế Tài nguyên vẹn thiên nhiên A00; A01; A07; D01 23.75
19 7850199 Quản lý biển A00; A01; B00; D01 18
20 7850103 Quản lý khu đất đai A00; B00; C00; D01 23
21 7850198 Quản lý khoáng sản nước A00; A01; B00; D01 18
22 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường A00; B00; D01; D15 23
23 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; C00; D01 24.75
24 7340301PH Kế toán A00; A01; A07; D01 18 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
25 7850101PH Quản lý khoáng sản môi trường A00; B00; D01; D15 18 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
26 7510406PH Công nghệ chuyên môn môi trường A00; A01; B00; D01 18 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
27 7480201PH Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
28 7520503PH Kỹ thuật trắc địa bạn dạng đồ A00; A01; D01; D15 18 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
29 7810103PH Quản trị cty phượt và lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa
30 7850103PH Quản lý khu đất đai A00; B00; C00; D01 18 Phân hiệu bên trên Thanh Hóa

Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh theo dõi cách thức Điểm học tập bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán 75
2 7340101 Quản trị kinh doanh 77
3 7380101 Luật 75
4 7340116 Bất động sản 75
5 7340115 Marketing 84
6 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường 75
7 7480201 Công nghệ thông tin 75
8 7510605 Logistics và vận hành chuỗi cung ứng 82
9 7810103 Quản trị cty phượt và lữ hành 75
10 7850102 Kinh tế Tài nguyên vẹn thiên nhiên 75
11 7850103 Quản lý khu đất đai 75
12 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường 75
13 7810201 Quản trị khách hàng sạn 75

Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Xem thêm: cách tính đường kính hình tròn

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh theo dõi cách thức Điểm ganh đua ĐGNL QG HN năm 2022

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Hà Nội năm 2023 theo dõi sản phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lượng, Đánh giá chỉ suy nghĩ đúng đắn nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com