vở bài tập toán lớp 5 bài


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 5 bài xích 82 : Luyện tập dượt công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Tổng ăn ý đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh đem đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Viết trở thành số thập phân : 

\(\eqalign{
& 1{1 \over 2} = .......\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2{3 \over 5} = ....... \cr 
& 3{1 \over 4} = .......\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4{7 \over {25}} = ...... \cr} \)

Phương pháp giải:

Viết lếu số đang được cho tới bên dưới dạng lếu số đem phần phân số là phân số thập phân, tiếp sau đó viết lách bên dưới dạng lếu số. 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 1{1 \over 2} =1{5 \over 10} =1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\displaystyle2{3 \over 5} =2{6 \over 10}=2,6\)
\(\displaystyle  3{1 \over 4} =3{25\over 100}= 3,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\displaystyle4{7 \over {25}} =4{28 \over 100}= 4,28 \)

Bài 2

 Tìm \(x\) : 

             \(x \times 1,2 - 3,45 = 4,68\)

Phương pháp giải:

- \(x \times 1,2\) ở địa điểm số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Tìm \(x\) ở địa điểm quá số không biết tao lấy tích phân chia cho tới quá số đang được biết.

Lời giải chi tiết:

 \(\eqalign{
& x \times 1,2 - 3,45 = 4,68 \cr 
& x \times 1,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = 4,68 + 3,45 \cr 
& x \times 1,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = 8,13 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = 8,13:1,2 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \;\,= 6,775 \cr} \)

Bài 3

Một cửa hàng đem 600 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục học viên. Lần loại nhất người tao bán tốt 40% số cỗ ăn mặc quần áo bại liệt, lượt loại nhị bán tốt 55% số cỗ ăn mặc quần áo còn sót lại. Hỏi cả gấp đôi, cửa hàng bán tốt từng nào cỗ ăn mặc quần áo ?

Phương pháp giải:

- Tìm số cỗ ăn mặc quần áo buôn bán lượt loại nhất tao lấy tổng số cỗ ăn mặc quần áo ban sơ phân chia cho tới 100 rồi nhân với 40.

- Tìm số cỗ ăn mặc quần áo còn sót lại sau thời điểm buôn bán lượt loại nhất tao lấy tổng số cỗ ăn mặc quần áo ban sơ trừ đi .

- Tìm số bộ ăn mặc quần áo buôn bán lượt loại nhị tao lấy số cỗ ăn mặc quần áo còn sót lại sau thời điểm buôn bán lượt loại nhất phân chia cho tới 100 rồi nhân với 55.

- Tìm tổng số cỗ ăn mặc quần áo đang được buôn bán vô nhị lượt = số cỗ ăn mặc quần áo buôn bán lượt loại nhất + số cỗ ăn mặc quần áo buôn bán lượt loại nhị.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Xem thêm: mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng gì

Có: 600 cỗ quần áo

Lần loại nhất: 40% số cỗ quần áo

Lần loại hai: 55% số cỗ ăn mặc quần áo còn lại

Cả nhị lần: .... cỗ quần áo?

Bài giải

Lần loại nhất cửa hàng bán tốt số cỗ ăn mặc quần áo là :

\(600 : 100 \times 40 = 240\) (bộ quần áo)

Sau lượt buôn bán loại nhất cửa sản phẩm còn sót lại số cỗ quần áo là :

\(600 - 240 = 360\) (bộ quần áo)

Lần loại hai cửa sản phẩm bán tốt số cỗ quần áo là :

\(360 : 100 \times 55 = 198\) (bộ quần áo)

Cả gấp đôi, cửa hàng bán tốt số bộ ăn mặc quần áo là :

\(240 + 198  = 438\) (bộ quần áo)

                         Đáp số: \(438\) cỗ ăn mặc quần áo.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 83 : Giới thiệu PC tiếp thu

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 102 VBT toán 5 bài xích 83 : Giới thiệu PC tiếp thu với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 84 : Sử dụng PC tiếp thu nhằm giải toán về tỉ số xác suất

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 102, 103 VBT toán 5 bài xích 84 : Sử dụng PC tiếp thu nhằm giải toán về tỉ số xác suất với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 81 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 5 bài xích 81 : Luyện tập dượt công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 80 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 5 bài xích 80 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 79 : Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 5 bài xích 79 : Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 5 tỉ số phần trăm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.