diện tích toàn phần hình trụ

Nếu bạn thích biết phương pháp tính diện tích toàn phần hình trụ nhằm giải bài bác tập luyện, hãy tìm hiểu thêm tức thì công thức và cách thức tính diện tích toàn phần hình trụ tiếp sau đây.

Bạn đang xem: diện tích toàn phần hình trụ

Hình trụ tròn trĩnh là 1 trong hình trụ với nhì lòng là hai tuyến đường tròn trĩnh cân nhau. Diện tích toàn phần của hình trụ vì thế diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S của tất cả nhì lòng.

Cho hình trụ với độ cao là h và nửa đường kính lòng là r, tao hoàn toàn có thể dùng công thức như hình vẽ.

Diện tích xung xung quanh hình trụ

Sxq=2πrhSxq=2πrh

Diện tích 2 đàng tròn trĩnh đáy

S2đ=2πr2(Sđ=πrspan>2)S2đ=2πr2(Sđ=πr2)

=> Diện tích toàn phần hình trụ:

Stp=2πr2+2πrh=2πr(r+h)Stp=2πr2+2πrh=2πr(r+h)

Trong đó:

  • SxqSxq là diện tích S xung xung quanh hình trụ.
  • S2đS2đ là diện tích S 2 đàng tròn trĩnh lòng hình trụ, Sđ là diện tích S đàng tròn trĩnh lòng.
  • StpStp là diện tích toàn phần hình trụ.
  • ππ là hằng số ππ = 3.14159265359
  • r là nửa đường kính đàng tròn trĩnh lòng.
  • h là độ cao hình trụ.

Bí quyết tính diện tích toàn phần hình trụ

Để với diện tích toàn phần hình trụ, các bạn chỉ việc tính tổng diện tích S lòng và diện tích S xung xung quanh tiếp sau đó nằm trong lại:

1. trước hết, tính diện tích S lòng hình trụ bằng phương pháp dùng công thức Sđ

Sđ

Sđ=πr2Sđ=πr2

Nếu các bạn với nửa đường kính r, vận dụng công thức tức thì. Nếu không biết r, hãy thám thính r kể từ tài liệu và tiếp sau đó tính diện tích S lòng hình trụ.

2. Tiếp theo đuổi, tính diện tích S xung xung quanh hình trụ

Công thức diện tích S xung xung quanh hình trụ  Sxq=2πrhSxq=2πrh

Chiều cao thông thường được cung ứng, nửa đường kính r đang được với kể từ bước 1, giờ các bạn chỉ việc tính diện tích S xung xung quanh hình trụ.

3. Cuối nằm trong, vận dụng công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

Xem thêm: tổ chức nào được coi là tiền thân của đảng cộng sản việt nam

Stp=2.Sđ+SxqStp=2.Sđ+Sxq

Hoặc bạn cũng có thể thám thính nửa đường kính r và độ cao h kể từ đòi hỏi của đề bài bác, tiếp sau đó vận dụng công thức tính diện tích toàn phần hình trụ:

Stp=2πr2+2πrh=2πr(r+h)Stp=2πr2+2πrh=2πr(r+h)

Một ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích S toàn phần của hình trụ, 2 lần bán kính lòng là 10cm, và độ cao là 6cm.

Giải

Theo đề bài bác, có: h = 6cm; 2 lần bán kính lòng 2r = 10cm => r = 5cm.

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần hình trụ:

Stp=2πr(r+h)=2π.5(5+6)=110π(cm2)Stp=2πr(r+h)=2π.5(5+6)=110π(cm2)

=> Vậy diện tích S toàn phần của hình trụ là 110π(cm2)110π(cm2)

Ví dụ 2: Tính diện tích S toàn phần của hình trụ với độ cao 7cm và diện tích S xung xung quanh là 310 (cm2)(cm2)

Giải

Theo đề bài bác, với h = 7; Sxq=310Sxq=310

Áp dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh Sxq=2πrhSxq=2πrh

=> r=Sxq2πrh=3102π.77cmr=Sxq2πrh=3102π.77cm

Vậy SĐ=πr2=π.72=49π154cm2SĐ=πr2=π.72=49π154cm2

Xem thêm: ảnh 6 múi học sinh lớp 8

=> Diện tích toàn phần của hình trụ: Stp=2.Sđ+Sxq=2.154+310=618cm2Stp=2.SĐ+Sxq=2.154+310=618cm2

Trên phía trên nội dung bài viết đang được share cho tới chúng ta công thức, ví dụ ví dụ về phong thái tính diện tích toàn phần hình trụ. Hi vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ chúng ta làm rõ rộng lớn về phong thái tính diện tích toàn phần hình trụ nhằm vận dụng đo lường cho những vấn đề ví dụ. Chúc chúng ta trở thành công!

Nội dung được cải tiến và phát triển vì thế lực lượng Mytour với mục tiêu chở che và tăng thưởng thức người sử dụng. Mọi chủ ý góp phần xin xỏ sướng lòng contact tổng đài siêng sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]