từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc


Nghĩa: trạng thái sung sướng vì như thế cảm nhận thấy trọn vẹn đạt được ý nguyện

Từ đồng nghĩa: sung sướng, mừng sướng, thoả mãn, mãn nguyện

Bạn đang xem: từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc

Từ trái khoáy nghĩa: xấu số, cực khổ cực kỳ, thống khổ, khốn khổ

Đặt câu với kể từ đồng nghĩa: 

- Tôi cực kỳ mãn nguyện khi ganh đua đỗ vô ngôi trường ĐH nhưng mà tôi luôn luôn ước mơ.

- Nhận được thành quả tiếp thu kiến thức, trong thâm tâm tôi cực kỳ sung sướng.

- Mẹ luôn luôn thoả mãn những đòi hỏi quí xứng đáng của tôi.

Đặt câu với kể từ trái khoáy nghĩa:

- Bà ấy là 1 trong những người phụ phái nữ bất hạnh.

- Tôi đã dần dần quen thuộc với cuộc sống thường ngày cực khổ mặt mũi mái ấm gia đình nhỏ của tớ.

Xem thêm: looking forward to hearing from you

- Việc này cũng đều có cơ hội giải quyết và xử lý, mặc dù vô thực trạng khốn khổ cũng nên nỗ lực vượt lên qua


Bình luận

Chia sẻ

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hi sinh

  Từ đồng nghĩa tương quan với mất mát là gì? Từ trái khoáy nghĩa với mất mát là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ hi sinh

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hối hả

  Từ đồng nghĩa tương quan với tất bật là gì? Từ trái khoáy nghĩa với tất bật là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ ăn năn hả

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hiền lành lặn

  Từ đồng nghĩa tương quan với thánh thiện lành lặn là gì? Từ trái khoáy nghĩa với thánh thiện lành lặn là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ thánh thiện lành

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hùng vĩ

  Từ đồng nghĩa tương quan với lớn lao là gì? Từ trái khoáy nghĩa với lớn lao là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ hùng vĩ

  Xem thêm: dãy hoạt dộng hóa học của phi kim

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ Hiên ngang

  Từ đồng nghĩa tương quan với hiên ngang là gì? Từ trái khoáy nghĩa với hiên ngang là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với kể từ hiên ngang

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý