cấp bậc quân hàm công an

Tại Nghị lăm le 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023, nhà nước huỷ bỏ Nghị lăm le số 42/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của nhà nước quy lăm le cấp độ hàm của sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại vô lực lượng Công an quần chúng.

Ảnh VNN

Bạn đang xem: cấp bậc quân hàm công an

Theo Sở Tư pháp, nguyên do huỷ bỏ Nghị lăm le này về địa thế căn cứ, Luật Tổ chức chính phủ nước nhà năm 2001 (đã không còn hiệu lực); Luật Công an quần chúng năm 2005 (đã không còn hiệu lực).

Về nội dung, nội dung của Nghị lăm le 42/2007/NĐ-CP không thể phù phù hợp với Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Công an quần chúng năm 2018, những nội dung không giống và đã được quy lăm le bên trên một trong những văn bạn dạng của Sở Công an về cấp độ hàm của sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại vô Công an quần chúng như:

- Thông tư 34/2020/TT-BCA ngày 10/4/2020 của Sở Công an quy lăm le chính sách thăng cấp cho, nâng lộc từng năm so với sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại Công an quần chúng,

- Thông tư 107/2021/TT-BCA ngày 11/11/2021 của Sở Công an quy lăm le về thăng cấp cho, nâng lộc trước thời hạn hoặc vượt lên trên bậc so với sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại Công an quần chúng...

* Theo Điều 21 Luật Công an quần chúng 2018, khối hệ thống cấp độ hàm sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, đồng chí Công an quần chúng gồm:

1. Sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại nghiệp vụ:

a) Sĩ quan lại cấp cho tướng tá sở hữu 04 bậc: Đại tướng; Thượng tướng; Trung tướng; Thiếu tướng;

b) Sĩ quan lại cấp cho tá sở hữu 04 bậc: Đại tá; Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

c) Sĩ quan lại cấp cho úy sở hữu 04 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

d) Hạ sĩ quan lại sở hữu 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

2. Sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a) Sĩ quan lại cấp cho tá sở hữu 03 bậc: Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

b) Sĩ quan lại cấp cho úy sở hữu 04 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

c) Hạ sĩ quan lại sở hữu 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

3. Hạ sĩ quan lại, đồng chí nghĩa vụ:

a) Hạ sĩ quan lại nhiệm vụ sở hữu 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ;

b) Chiến sĩ nhiệm vụ sở hữu 02 bậc: Binh nhất; Binh nhì.

Đối tượng, ĐK, thời hạn xét phong, thăng cấp độ hàm sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, đồng chí Công an nhân dân

Đối tượng xét phong cấp độ hàm:

a) Sinh viên, học viên hưởng trọn sinh hoạt phí bên trên ngôi trường Công an quần chúng, khi đảm bảo chất lượng nghiệp được phong cấp độ hàm như sau:

Đại học: Thiếu úy;

Trung cấp: Trung sĩ;

Sinh viên, học viên đảm bảo chất lượng nghiệp thông thạo được phong cấp độ hàm cao hơn nữa 01 bậc;

b) Cán cỗ, công chức, viên chức hoặc người đảm bảo chất lượng nghiệp hạ tầng dạy dỗ ĐH, hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp và công việc được tuyển chọn lựa chọn vô Công an quần chúng thì địa thế căn cứ vô trình độ chuyên môn được đào tạo và giảng dạy, quy trình công tác làm việc, trọng trách được gửi gắm và bậc lộc được xếp nhằm phong cấp độ hàm tương ứng;

c) Chiến sĩ nhiệm vụ được phong cấp độ hàm khởi điểm là Binh nhì.

Điều khiếu nại xét thăng cấp độ hàm:

Sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, đồng chí Công an quần chúng được thăng cấp độ hàm khi sở hữu đầy đủ những ĐK sau đây:

Hoàn trở thành trọng trách, đầy đủ xài chuẩn chỉnh về chủ yếu trị, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn, nhiệm vụ, mức độ khỏe;

Cấp bậc hàm thời điểm hiện tại thấp rộng lớn cấp độ hàm tối đa quy lăm le so với dịch vụ, chức vụ đang được đảm nhiệm;

Đủ thời hạn xét thăng cấp độ hàm theo đuổi quy lăm le.

Thời hạn xét thăng cấp độ hàm:

Hạ sĩ quan lại, sĩ quan lại nghiệp vụ:

Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm;

Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm;

Thượng sĩ lên Thiếu úy: 02 năm;

Thiếu úy lên Trung úy: 02 năm;

Trung úy lên Thượng úy: 03 năm;

Thượng úy lên Đại úy: 03 năm;

Đại úy lên Thiếu tá: 04 năm;

Thiếu tá lên Trung tá: 04 năm;

Trung tá lên Thượng tá: 04 năm;

Thượng tá lên Đại tá: 04 năm;

Đại tá lên Thiếu tướng: 04 năm;

Thời hạn thăng từng cấp độ hàm cấp cho tướng tá ít nhất là 04 năm;

Bộ trưởng Sở Công an quy lăm le thời hạn xét nâng bậc lộc, thăng cấp độ hàm sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại trình độ chuyên môn nghệ thuật ứng với nút lộc vô bảng lộc trình độ chuyên môn nghệ thuật tự nhà nước quy định;

Xem thêm: trò chơi đoán ý đồng đội

Bộ trưởng Sở Công an quy lăm le thời hạn xét thăng cấp độ hàm hạ sĩ quan lại, đồng chí nghĩa vụ;

Thời gian trá sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, đồng chí tiếp thu kiến thức bên trên ngôi trường được xem vô thời hạn xét thăng cấp độ hàm; so với sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, đồng chí bị giáng cấp độ hàm, sau 01 năm Tính từ lúc ngày bị giáng cấp độ hàm, nếu như tiến thủ cỗ thì được xét thăng cấp độ hàm.

Tuổi của sĩ quan lại được xét thăng cấp độ hàm kể từ Đại tá lên Thiếu tướng tá không thực sự 57; tình huống cao hơn nữa khi sở hữu đòi hỏi theo đuổi ra quyết định của Chủ tịch nước.

Thăng cấp độ hàm trước thời hạn và thăng cấp độ hàm vượt lên trên bậc

Sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, đồng chí Công an nhân tư thục kết quả đặc trưng thông thạo vô bảo đảm an toàn bình yên vương quốc, bảo vệ trật tự động, an toàn và tin cậy xã hội, đấu tranh giành chống, kháng tội phạm và vi phạm pháp lý, thi công Công an quần chúng, phân tích khoa học tập, công tác làm việc, tiếp thu kiến thức tuy nhiên cấp độ hàm thời điểm hiện tại thấp rộng lớn cấp độ hàm tối đa so với dịch vụ, chức vụ sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, đồng chí đang được phụ trách thì được xét thăng cấp độ hàm trước thời hạn.

Sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, đồng chí Công an nhân tư thục kết quả đặc trưng thông thạo vô bảo đảm an toàn bình yên vương quốc, bảo vệ trật tự động, an toàn và tin cậy xã hội, đấu tranh giành chống, kháng tội phạm và vi phạm pháp lý tuy nhiên cấp độ hàm thời điểm hiện tại thấp rộng lớn cấp độ hàm tối đa quy lăm le so với dịch vụ, chức vụ sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại, đồng chí đang được phụ trách kể từ 02 bậc trở lên trên thì được xét thăng cấp độ hàm vượt lên trên bậc, tuy nhiên ko vượt lên trên vượt cấp độ hàm tối đa so với dịch vụ, chức vụ sĩ quan lại đang được phụ trách.

Chủ tịch nước ra quyết định việc thăng cấp độ hàm trước thời hạn và thăng cấp độ hàm vượt lên trên bậc so với cấp độ hàm cấp cho tướng tá. Sở trưởng Sở Công an ra quyết định việc thăng cấp độ hàm trước thời hạn và thăng cấp độ hàm vượt lên trên bậc kể từ Đại tá trở xuống.

Chức vụ, chức vụ của sĩ quan lại Công an nhân dân

Chức vụ cơ bạn dạng của sĩ quan lại Công an quần chúng bao gồm:

a) Sở trưởng Sở Công an;

b) Cục trưởng, Tư lệnh;

c) Giám đốc Công an tỉnh, TP.HCM trực nằm trong trung ương;

d) Trưởng phòng; trưởng công an thị xã, quận, thị xã, TP.HCM nằm trong tỉnh, TP.HCM nằm trong TP.HCM trực nằm trong trung ương; trung đoàn trưởng;

đ) Đội trưởng; trưởng công an xã, phường, thị trấn; đái đoàn trưởng;

e) Đại team trưởng;

g) Trung team trưởng;

h) Tiểu team trưởng.

Cấp bậc hàm tối đa so với dịch vụ, chức vụ của sĩ quan lại Công an nhân dân

1. Cấp bậc hàm tối đa so với dịch vụ của sĩ quan lại Công an quần chúng được quy lăm le như sau:

a) Đại tướng: Sở trưởng Sở Công an;

b) Thượng tướng: Thứ trưởng Sở Công an. Số lượng không thực sự 06;

c) Trung tướng tá, con số không thực sự 35 bao gồm:

Cục trưởng, Tư mệnh lệnh và tương tự của đơn vị chức năng trực nằm trong Sở Công an sở hữu một trong những tiêu chuẩn sau đây: sở hữu công dụng, trọng trách tham vấn kế hoạch, đầu côn trùng phối phù hợp với những cỗ, ngành, địa phương; sở hữu hệ lực lượng theo đuổi ngành dọc, quy tế bào sinh hoạt toàn nước, thẳng công ty trì kết hợp hoặc nhập cuộc kết hợp tiến hành trọng trách bảo đảm an toàn bình yên vương quốc, bảo vệ trật tự động, an toàn và tin cậy xã hội, đấu tranh giành chống, kháng tội phạm; sở hữu công dụng phân tích, chỉ dẫn, quản lý và vận hành nhiệm vụ toàn lực lượng;

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương;

Giám đốc Học viện Chính trị Công an quần chúng, Giám đốc Học viện An ninh quần chúng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân;

Giám đốc Công an TP.HCM TP. hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

Sĩ quan lại Công an quần chúng biệt phái được phê chuẩn chỉnh lưu giữ dịch vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc chống và An ninh của Quốc hội hoặc được chỉ định dịch vụ Thứ trưởng hoặc tương đương;

d) Thiếu tướng tá, con số không thực sự 157 bao gồm:

Cục trưởng của đơn vị chức năng trực nằm trong Sở Công an và dịch vụ, chức vụ tương tự, trừ tình huống quy lăm le bên trên điểm c khoản 1 Điều này;

Giám đốc Công an tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW ở khu vực được phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho tỉnh loại I và là địa phận trung tâm, phức tạp về bình yên, trật tự động, diện tích S rộng lớn, số lượng dân sinh nhộn nhịp. Số lượng không thực sự 11;

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không thực sự 03;

Phó Cục trưởng, Phó Tư mệnh lệnh và tương tự của đơn vị chức năng trực nằm trong Sở Công an quy lăm le bên trên điểm c khoản 1 Như vậy. Số lượng: 17 đơn vị chức năng từng đơn vị chức năng không thực sự 04, những đơn vị chức năng còn sót lại từng đơn vị chức năng không thực sự 03;

Phó Giám đốc Công an TP.HCM TP. hà Nội, Phó Giám đốc Công an Thành phố Sài Gòn. Số lượng từng đơn vị chức năng không thực sự 03;

Sĩ quan lại Công an quần chúng biệt phái được phê chuẩn chỉnh lưu giữ dịch vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc chống và An ninh của Quốc hội hoặc được chỉ định dịch vụ Tổng viên trưởng hoặc tương đương;

đ) Đại tá: Giám đốc Công an tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW, trừ tình huống quy lăm le bên trên điểm c và điểm d khoản này; giám đốc cơ sở y tế trực nằm trong bộ; hiệu trưởng những ngôi trường trung cấp cho Công an nhân dân;

e) Thượng tá: Trưởng chống và tương đương; trưởng công an thị xã, quận, thị xã, TP.HCM nằm trong tỉnh, TP.HCM nằm trong TP.HCM trực nằm trong trung ương; trung đoàn trưởng;

g) Trung tá: Đội trưởng và tương đương; trưởng công an xã, phường, thị trấn; đái đoàn trưởng;

h) Thiếu tá: Đại team trưởng;

i) Đại úy: Trung team trưởng;

k) Thượng úy: Tiểu team trưởng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy lăm le rõ ràng dịch vụ, chức vụ sở hữu cấp độ hàm tối đa là Trung tướng tá, Thiếu tướng tá không được quy lăm le rõ ràng vô luật này.

Sĩ quan lại Công an quần chúng biệt phái sở hữu dịch vụ cao hơn nữa quy lăm le bên trên điểm c khoản 1 Như vậy và tình huống đặc trưng được phong, thăng cấp độ hàm cấp cho tướng tá tự cấp cho sở hữu thẩm quyền ra quyết định.

4. Trưởng chống và tương tự ở đơn vị chức năng nằm trong phòng ban Sở sở hữu công dụng, trọng trách thẳng pk, tham vấn, phân tích, chỉ dẫn trình độ chuyên môn, nhiệm vụ toàn lực lượng; Trưởng chống tham vấn, nhiệm vụ, Trưởng Công an quận nằm trong Công an TP.HCM TP. hà Nội, Công an Thành phố Sài Gòn sở hữu cấp độ hàm tối đa cao hơn nữa 01 bậc quy lăm le bên trên điểm e khoản 1 Như vậy.

Xem thêm: công thức tính cạnh huyền tam giác vuông

5. Sở trưởng Sở Công an quy lăm le cấp độ hàm tối đa là cấp cho tá, cấp cho úy của sĩ quan lại lưu giữ dịch vụ, chức vụ còn sót lại vô Công an quần chúng.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/he-thong-cap-bac-ham-si-quan-ha-si-quan-cong-an-nhan-dan-moi-nhat/259135.htm