toán lớp 5 trang 146


Một người lên đường xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe cộ máy cũng lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe cộ máy chính thức lên đường, sau bao lâu xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 146

Video chỉ dẫn giải

a) Một người lên đường xe đạp điện kể từ B cho tới C với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ, đồng thời bại liệt một người lên đường xe cộ máy kể từ A cơ hội B là 48 km với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ và xua theo dõi xe đạp điện (xem hình bên dưới đây). Hỏi Tính từ lúc khi chính thức lên đường, sau bao nhiêu giờ xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện ?

b) Một người lên đường xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe cộ máy cũng lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe cộ máy chính thức lên đường, sau bao lâu xe cộ máy đuổi theo kịp xe cộ đạp?

Phương pháp giải:

a) Hai vật vận động nằm trong chiều và xuất vạc nằm trong lúc:

Bước 1: Tính số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện. (Hiệu véc tơ vận tốc tức thời 2 xe)

Bước 2: Tính thời hạn nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện = khoảng cách ban sơ đằm thắm nhì xe cộ : số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện.

b) Hai vật vận động nằm trong chiều và xuất vạc ko nằm trong lúc:

Bước 1: Tính quãng lối xe đạp điện lên đường được vô 3 giờ

Bước 2: Tính số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện. (Hiệu véc tơ vận tốc tức thời 2 xe)

Bước 3: Tính thời hạn nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện = số ki-lô-mét xe đạp điện lên đường trước xe cộ máy  : số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện.

Lời giải chi tiết:

a) Sau từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện là:

                 36 – 12 = 24 (km)

Thời gian trá lên đường nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện là:

                48 : 24 = 2 (giờ)

b) Quãng lối xe đạp điện lên đường trước xe cộ máy là:

               12 × 3 = 36 (km)

Sau từng giờ xe cộ máy lại gần xe đạp điện là:

              36 – 12 = 24 (km)

Thời gian trá nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện là:

             36 : 24 = 1,5 (giờ)

              1,5 giờ = 1 giờ một phần hai tiếng.

                               Đáp số: 1 giờ một phần hai tiếng. 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Loài báo gấm rất có thể chạy với véc tơ vận tốc tức thời \(120km/\)giờ. Hỏi với véc tơ vận tốc tức thời bại liệt báo gấm chạy trong \(\dfrac{1}{25}\) giờ được từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Muốn tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 120km/giờ

Thời gian: \(\dfrac{1}{25}\) giờ

Quãng đường: ... km?

Xem thêm: there is little of things improving soon

Bài giải

Báo gấm chạy vô \(\dfrac{1}{25}\) giờ được số ki-lô-mét là:

               \(120 \times \dfrac{1}{25}=\dfrac{24}{5}=4,8 \; (km)\) 

                                    Đáp số: \(4,8km\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một xe cộ máy lên đường kể từ A khi 8 giờ 37 phút với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng lên đường kể từ A xua theo dõi xe cộ máy với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ. Hỏi xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy khi bao nhiêu giờ ?

Phương pháp giải:

Dạng bài: Hai xe cộ vận động nằm trong chiều và xuất vạc ko nằm trong lúc:

Bước 1: Tính thời hạn xe cộ máy lên đường trước xe hơi.

Bước 2: Tính quãng lối xe cộ máy lên đường trước xe hơi.

Bước 3: Tính số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe hơi sát xe cộ máy. (Hiệu véc tơ vận tốc tức thời 2 xe)

Bước 4: Tính thời hạn lên đường nhằm xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy 

Bước 5: Thời gian trá khi xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy = thời hạn khi xe hơi xuất vạc + thời hạn lên đường nhằm xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy.

Lời giải chi tiết:

Thời gian trá xe cộ máy lên đường trước xe hơi là:

         11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2 tiếng 30 phút 

Đổi: 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ 

Trong 2,5 giờ xe cộ máy lên đường được quãng lối là:

                   36 × 2,5 = 90 (km)

Sau từng giờ, xe hơi lại gần xe cộ máy là:

                   54 – 36 = 18 (km) 

Thời gian trá nhằm xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy là:

                  90 : 18 = 5 (giờ).

Ô tô đuổi theo kịp xe cộ máy lúc:

        11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút 

                              Đáp số: 16 giờ 7 phút.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 144, 145 Luyện tập luyện công cộng

  a) Quãng lối AB nhiều năm 180km. Một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời bại liệt một xe cộ máy lên đường kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức lên đường, sau bao nhiêu giờ xe hơi gặp gỡ xe cộ máy ?

 • Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập luyện công cộng

  Một xe hơi lên đường quãng lối 135km không còn 3h. Một xe cộ máy cũng lên đường quãng lối bại liệt không còn 4 giờ một phần hai tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi lên đường được nhiều hơn nữa xe cộ máy từng nào ki-lô-mét ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập luyện

  Viết số tương thích vô dù trống: Một con cái ốc sên trườn với véc tơ vận tốc tức thời 12cm/phút. Hỏi con cái ốc sên bại liệt trườn được quãng lối 1,08m vô thời hạn bao lâu ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Thời gian trá

  Viết số tương thích vô dù trống: a) Trên quãng lối 23,1km, một người lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 13,2 km/giờ. Tính thời hạn lên đường của những người bại liệt. b) Trên quãng lối 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của những người bại liệt.

 • Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập luyện

  Tính phỏng nhiều năm quãng lối với đơn vị chức năng là ki-lô-mét rồi ghi chép vô dù trống:Một xe hơi lên đường kể từ A khi 7 giờ một phần hai tiếng, cho tới B khi 12 giờ 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 46km/giờ. Tính phỏng nhiều năm quãng lối AB.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: when you sit for the exam tomorrow try to stay calm and relaxed

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.