cơ quan hành chính cao nhất của nước ta là

Cho hỏi: Cơ quan tiền hành chủ yếu Nhà nước tối đa của nước Việt Nam là ban ngành nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của ban ngành này là gì? Câu chất vấn của chị ấy Hồng Phước (Quảng Ngãi)

Cơ quan tiền hành chủ yếu Nhà nước tối đa của nước Việt Nam là ban ngành nào?

Căn cứ theo đòi Điều 94 Hiến pháp 2013 quy quyết định về nhà nước rõ ràng như sau:

Điều 94.
Chính phủ là ban ngành hành chủ yếu non sông tối đa của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa nước Việt Nam, triển khai quyền bính pháp, là ban ngành chấp hành của Quốc hội.
Chính phủ phụ trách trước Quốc hội và report công tác làm việc trước Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Theo cơ, nhà nước là ban ngành hành chủ yếu Nhà nước tối đa của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa nước Việt Nam.

Bạn đang xem: cơ quan hành chính cao nhất của nước ta là

Là ban ngành chấp hành của Quốc hội và triển khai quyền bính pháp.

Chính phủ phụ trách trước Quốc hội và report công tác làm việc trước Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Trong đó:

Chính phủ nước Việt Nam bao gồm 34 member, nhập cơ sở hữu Thủ tướng mạo nhà nước, những Phó Thủ tướng mạo nhà nước và những Sở trưởng. nhà nước được tổ chức triển khai theo đòi phép tắc tập luyện thể điều khiển, cá thể phụ trách móc.

Thủ tướng mạo nhà nước là kẻ hàng đầu nhà nước. Các Phó Thủ tướng mạo nhà nước hùn Thủ tướng mạo nhà nước triển khai trách nhiệm của Thủ tướng mạo nhà nước. Các Sở trưởng là kẻ hàng đầu những Sở, là kẻ phụ trách trước Thủ tướng mạo nhà nước về nghành nghề dịch vụ công tác làm việc của Sở bản thân.

Cơ quan tiền hành chủ yếu Nhà nước tối đa của nước Việt Nam là ban ngành nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà nước là gì?

Cơ quan tiền hành chủ yếu Nhà nước tối đa của nước Việt Nam là ban ngành nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà nước là gì? (Hình kể từ Internet)

Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà nước là gì?

Theo Điều 96 Hiến Pháp 2013 quy quyết định về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà nước như sau:

[1] Tổ chức thực hành Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, mệnh lệnh, đưa ra quyết định của Chủ tịch nước;

[2] Đề xuất, thiết kế quyết sách trình Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội đưa ra quyết định hoặc đưa ra quyết định theo đòi thẩm quyền nhằm triển khai trách nhiệm, quyền hạn;

Trình dự án công trình luật, dự án công trình ngân sách non sông và những dự án công trình khác trước đây Quốc hội;

Trình dự án công trình pháp mệnh lệnh trước Ủy ban thông thường vụ Quốc hội;

[3] Thống nhất quản lý và vận hành về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, dạy dỗ, nó tế, khoa học tập, technology, môi trường thiên nhiên, vấn đề, truyền thông, đối nước ngoài, quốc chống, bình yên vương quốc, trật tự động, đáng tin cậy xã hội;

Thi hành mệnh lệnh khuyến khích hoặc khuyến khích toàn bộ, mệnh lệnh công bố biểu hiện khẩn cấp cho và những giải pháp quan trọng không giống nhằm bảo đảm Tổ quốc, đảm bảo an toàn tính mạng con người, gia tài của Nhân dân;

[4] Trình Quốc hội đưa ra quyết định xây dựng, huỷ bỏ cỗ, ban ngành ngang bộ;

Thành lập, giải thể, nhập, phân tách, kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chủ yếu tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW, đơn vị chức năng hành chủ yếu - kinh tế tài chính quánh biệt;

Trình Ủy ban thông thường vụ Quốc hội đưa ra quyết định xây dựng, giải thể, nhập, phân tách, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chủ yếu bên dưới tỉnh, TP.HCM trực nằm trong trung ương;

[5] Thống nhất quản lý và vận hành nền hành chủ yếu quốc gia; triển khai quản lý và vận hành về cán cỗ, công chức, viên chức và công vụ trong những ban ngành mái ấm nước;

Xem thêm: tứ giác đều là hình gì

Tổ chức công tác làm việc điều tra, đánh giá, giải quyết và xử lý năng khiếu nại, cáo giác, chống, kháng quan tiền liêu, tham ô nhũng nhập cỗ máy mái ấm nước;

Lãnh đạo công tác làm việc của những cỗ, ban ngành ngang cỗ, ban ngành nằm trong nhà nước, Ủy ban quần chúng những cấp;

Hướng dẫn, đánh giá Hội đồng quần chúng trong các công việc triển khai văn phiên bản của ban ngành non sông cấp cho trên;

Tạo ĐK nhằm Hội đồng quần chúng triển khai trách nhiệm, quyền hạn bởi luật định;

[6] Báo vệ quyền và quyền lợi của Nhà nước và xã hội, quyền nhân loại, quyền công dân;

Bảo đảm trật tự động, đáng tin cậy xã hội;

[7] Tổ chức thương lượng, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo đòi ủy quyền của Chủ tịch nước;

Quyết quyết định việc ký, tham gia, phê duyệt hoặc kết thúc hiệu lực hiện hành điều ước quốc tế nhân danh nhà nước, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn chỉnh quy quyết định bên trên khoản 14 Điều 70 Hiến pháp 2013;

Bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền lợi chính đại quang minh của tổ chức triển khai và công dân nước Việt Nam ở nước ngoài;

[8] Phối phù hợp với Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc nước Việt Nam và ban ngành TW của tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội trong các công việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn của tớ.

Nguyên tắc tổ chức triển khai và sinh hoạt của nhà nước như vậy nào?

Theo Điều 5 Luật Tổ chức nhà nước năm ngoái quy quyết định về phép tắc tổ chức triển khai và sinh hoạt của nhà nước như sau:

[1] Tuân thủ Hiến pháp 2013 và pháp lý, quản lý và vận hành xã hội bởi Hiến pháp và pháp lý, triển khai phép tắc triệu tập dân chủ; đảm bảo an toàn đồng đẳng giới.

[2] Phân xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, trách móc nhiệm thân thiện nhà nước, Thủ tướng mạo nhà nước với Sở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang cỗ và công dụng, phạm vi quản lý và vận hành trong số những cỗ, ban ngành ngang bộ; tôn vinh trách móc nhiệm cá thể của những người hàng đầu.

[3] Tổ chức cỗ máy hành chủ yếu tinh anh gọn gàng, biến hóa năng động, hiệu lực hiện hành, hiệu quả;

Bảo đảm phép tắc ban ngành cấp cho bên dưới phục tòng sự điều khiển, lãnh đạo và chấp hành nghiêm túc những đưa ra quyết định của ban ngành cấp cho bên trên.

[4] Phân cấp cho, phân quyền phải chăng thân thiện nhà nước với cơ quan ban ngành địa hạt, đảm bảo an toàn quyền quản lý và vận hành thống nhất của nhà nước và đẩy mạnh tính dữ thế chủ động, phát minh, tự động phụ trách của cơ quan ban ngành địa hạt.

Xem thêm: đại học thể dục thể thao bắc ninh

[5] Minh bạch, tiến bộ hóa sinh hoạt của nhà nước, những cỗ, ban ngành ngang cỗ, ban ngành hành chủ yếu non sông những cấp;

Bảo đảm triển khai một nền hành chủ yếu thống nhất, thông trong cả, liên tiếp, dân công ty, tiến bộ, đáp ứng Nhân dân, Chịu đựng sự đánh giá, giám sát của Nhân dân.

Trân trọng!