có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc

Câu hỏi:

15/10/2022 2,884

B. 1.                            

Bạn đang xem: có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc

Đáp án chủ yếu xác

C. 5.                            

D. 25.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Chọn B.

Số cơ hội bố trí 5 học viên trở nên một mặt hàng dọc là 5!=120.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không khí Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A(2; 3; 4) trên trục Oz có tọa phỏng là

Câu 2:

Chọn tình cờ một trong những kể từ tập luyện những số đương nhiên với năm chữ số song một không giống nhau. Xác suất nhằm số được lựa chọn xuất hiện mặt khác cả phụ vương chữ số 1, 2 và 3 là

Câu 3:

Cho 3a=5. Tính 2log2527 theo a.

Xem thêm: lượng mưa trung bình năm của nước ta là

Câu 4:

Hình nhiều diện ở hình vẽ bên dưới với toàn bộ từng nào cạnh?

Hình nhiều diện ở hình vẽ bên dưới với toàn bộ từng nào cạnh? (ảnh 1)

Câu 5:

Một người gửi tiết kiệm chi phí vào một trong những ngân hàng với lãi suất vay r = 6,9%/ năm. tường rằng còn nếu như không rút tiền thoát khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhập nhập vốn liếng nhằm tính lãi mang lại năm tiếp theo sau. Hỏi sau tối thiểu từng nào năm nữa người tê liệt nhận được (cả vốn liếng và lãi) vội vàng tứ phen số chi phí gửi thuở đầu, giả định trong tầm thời hạn này, lãi suất vay bất biến và người tê liệt ko rút chi phí ra?

Câu 6:

Cho khối cầu (T) có tâm O bán kính R. Gọi S và V lần lượt là diện tích S mặt mũi cầu và thể tích khối cầu. Mệnh đề nào là sau đó là đúng?

Câu 7:

Cho hình chén diện đều cạnh 4a. Gọi S là tổng diện tích S của toàn bộ những mặt mũi của hình chén diện đều đó. Khi đó S bằng:

Câu 8:

Một vỏ hộp đựng trăng tròn viên bi bao gồm 7 viên bi gold color, 5 viên bi red color và 8 viên bi màu xanh da trời. Có từng nào cơ hội lựa chọn 6 viên bi nhập vỏ hộp này mà không tồn tại viên bi nào là color vàng?

Câu 9:

Cho hình chóp tam giác S.ABC SAABC,SA=a3, đáy ABC là tam giác vuông cân nặng bên trên A biết BC=3a2. Số đo của góc đằm thắm cạnh SB và mặt mũi phẳng phiu (ABC) bằng 

Câu 10:

Đạo hàm của hàm số y=log2x2x+2 là 

Câu 11:

Cho hình chóp S.ABCD SA=2a,SB=3a,SC=4a ASB^=BSC^=600,ASC^=900. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Xem thêm: công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

Câu 12:

Trong những xác minh sau, xác minh nào là sai?

Câu 13:

Biết F(x) là một vẹn toàn hàm của hàm số fx=12x1+lnx,x1e;+ thỏa mãn F(1) = 2. Giá trị của Fe8 

Câu 14:

Trong không khí Oxyz, cho nhì điểm A(20; 8; -2) và B(20; -4; 4). Trung điểm của đoạn trực tiếp AB có tọa phỏng là