trường đại học kỹ thuật công nghiệp

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
 • Tên giờ Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
 • Mã trường: DKK
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đục tạo: Đại học tập - Cao đẳng
 • Địa chỉ: 
  • Địa chỉ 1: Số 456 Minh Khai, Phường.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
  • Địa chỉ 2: Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
 • SĐT: 048.621.504
 • Email: [email protected]
 • Website: http://uneti.edu.vn/, http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn/ 
 • Facebook: www.facebook.com/daihocktktcn.hanoi

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024

I. tin tức chung

1. Thời gian dối xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo gót thành quả Kỳ ganh đua Đánh Giá trí tuệ bởi Đại học tập Bách khoa thủ đô căn nhà trì tổ chức

Bạn đang xem: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

 • Thời gian dối ĐK xét tuyển: Theo quy toan của Sở GD&ĐT và Thông báo của Đại học tập Bách khoa thủ đô.

Phương thức 2: Xét thành quả kỳ ganh đua Đánh Giá năng lượng bởi ĐH Quốc gia thủ đô tổ chức triển khai.

 • Thời gian dối ĐK xét tuyển: Theo quy toan của Sở GD&ĐT và Thông báo của Đại học tập Bách khoa thủ đô.

Phương thức 3: Xét tuyển chọn thành quả kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

 • Thời gian dối xét tuyển: Theo quy toan của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

Phương thức 4: Xét tuyển chọn thành quả học tập bạ trung học phổ thông.

 • Thời gian dối xét tuyển: Theo quy toan của Sở GD&ĐT và theo gót thông tin nhập các mùa xét tuyển chọn được Nhà ngôi trường đăng lên bên trên Website.

Phương thức 5: Các cách thức khác:

 • Xét tuyển chọn trực tiếp so với những sỹ tử với những đối tượng người sử dụng được quy toan bên trên khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển chọn sinh chuyên môn Đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn cao đẳng ngành huấn luyện và giảng dạy nghề giáo thiếu nhi hiện nay hành.
 • Tuyển trực tiếp theo gót đề án tuyển chọn sinh riêng rẽ của Nhà ngôi trường : Tiêu chí xét tuyển chọn trực tiếp vận dụng theo gót Đề án tuyển chọn sinh của Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp so với sỹ tử chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và những năm trước đó. Chi tiết những tiêu chuẩn nhập thông tin tuyển chọn sinh sẽ tiến hành đăng lên bên trên khối hệ thống Website của phòng ngôi trường.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh vẫn chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh nhập toàn quốc.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo gót thành quả Kỳ ganh đua Đánh Giá trí tuệ bởi Đại học tập Bách khoa thủ đô căn nhà trì tổ chức;
 • Phương thức 2: Xét thành quả kỳ ganh đua Đánh Giá năng lượng bởi ĐH Quốc gia thủ đô tổ chức;
 • Phương thức 3: Xét tuyển chọn thành quả kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024;
 • Phương thức 4: Xét tuyển chọn thành quả học tập bạ THPT;
 • Phương thức 5: Các cách thức không giống.

4.2. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận ĐKXT:

a. Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo gót thành quả Kỳ ganh đua Đánh Giá trí tuệ bởi Đại học tập Bách khoa thủ đô căn nhà trì tổ chức

 • Đối tượng và ĐK xét tuyển:Thí sinh tham gia ganh đua kỳ ganh đua Đánh Giá trí tuệ năm 2024 bởi Đại học tập Bách khoa thủ đô căn nhà trì tổ chức;
 • Đủ ĐK chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông theo gót quy định;

b. Phương thức 2: Xét thành quả kỳ ganh đua Đánh Giá năng lượng bởi ĐH Quốc gia thủ đô tổ chức

 • Thí sinh tham gia ganh đua kỳ ganh đua Đánh Giá năng lượng năm 2024 bởi Đại học tập Quốc gia thủ đô căn nhà trì tổ chức;
 • Đủ ĐK chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông theo gót quy định;

c. Phương thức 3: Xét tuyển chọn thành quả kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

 • Thí sinh tham gia ganh đua kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và sở hữu ĐK dùng thành quả nhằm xét tuyển chọn đại học;
 • Đủ ĐK chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông theo gót quy định;
 • Đạt ngưỡng điểm xét tuyển chọn ít nhất bởi Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra quy toan.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ anh, điểm môn Tiếng anh nhập tổng hợp xét tuyển chọn ít nhất đạt kể từ 6,00 điểm trở lên trên.

d. Phương thức 4: Xét tuyển chọn thành quả học tập bạ THPT

 • Thí sinh vẫn chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;
 • Điểm học hành (ĐXT) nên ≥ trăng tròn điểm nếu như ĐK xét tuyển chọn bên trên hạ tầng thủ đô với mã ngành DKK và ≥ 18 điểm nếu như ĐK xét tuyển chọn bên trên hạ tầng Tỉnh Nam Định với mã ngành DKD. Trong số đó điểm học hành (ĐXT) được xác lập như sau:
  • Dựa nhập thành quả học tập bạ trung học phổ thông nhằm xét tuyển chọn, cụ thể: Điểm tầm của học tập kỳ 1 lớp 11, học tập kỳ 2 lớp 11 và học tập kỳ 1 lớp 12 của từng môn nhập tổng hợp xét tuyển chọn theo gót công thức: ĐXT = M1+ M2 + M3,
 • Hạnh kiểm học tập kỳ 1 lớp 12 đạt loại Khá trở lên trên.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ anh điểm tổng kết môn Tiếng anh những học tập kỳ xét tuyển chọn đạt 7.00 điểm trở lên trên.

e. Phương thức 5: Phương thức khác

 • Xét tuyển chọn trực tiếp so với những sỹ tử với những đối tượng người sử dụng được quy toan bên trên khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển chọn sinh chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn cao đẳng ngành huấn luyện và giảng dạy nghề giáo thiếu nhi hiện nay hành.        
 • Tuyển trực tiếp theo gót đề án tuyển chọn sinh riêng rẽ của Nhà trường: Tiêu chí xét tuyển chọn trực tiếp vận dụng theo gót Đề án tuyển chọn sinh của Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp so với sỹ tử chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và những năm trước đó. Chi tiết những tiêu chuẩn nhập thông tin tuyển chọn sinh sẽ tiến hành đăng lên bên trên khối hệ thống Website

5. Học phí

Mức ngân sách học phí của trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp: thực hiện nay chế độ thu, quản lý và vận hành ngân sách học phí theo gót quy toan bên trên Nghị toan số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 mon 10 năm năm ngoái của nhà nước. Mức thu ngân sách học phí trung bình tối nhiều của công tác phổ thông chuyên môn ĐH chủ yếu quy như sau:

 • Năm học tập 2019-2020: 16 triệu đồng/sinh viên.
 • Năm học 2020 - 2021: 16.000.000 VNĐ/ năm học.

5.1. Chính sách ưu tiên

 • Thí sinh trúng tuyển chọn nhập học tập thừa kế học tập bổng khuyến nghị học hành, quyết sách ưu tiên, ưu đãi theo gót quy toan hiện nay hành;
 • Thí sinh được tùy ý lựa lựa chọn vị trí học hành thủ đô hoặc Tỉnh Nam Định theo gót nhu yếu của cá thể. Nhà ngôi trường ưu tiên điểm xét tuyển chọn thấp rộng lớn và không lấy phí 500 vị trí ở KTX và rời ngân sách học phí những ngành đặc trưng mang đến năm học tập 2024 – 2025 so với sỹ tử trúng tuyển chọn và nhập học tập bên trên hạ tầng Tỉnh Nam Định.
 • “Học bổng khuyến nghị tài năng” và “Học bổng tương hỗ học tập tập”:
 • Năm học tập 2024 – 2025 Nhà ngôi trường vận dụng quyết sách cung cấp “Học bổng khuyến nghị tài năng” và “Học bổng tương hỗ học tập tập” mang đến sỹ tử trúng tuyển chọn và nhập học tập nhập kỳ tuyển chọn sinh vào năm 2024, nhằm mục tiêu khuyến nghị những sỹ tử sở hữu kết quả tài tình nhập học hành, mặt khác tạo ra ĐK mang đến sỹ tử được thêm thời cơ và yên ổn tâm học hành bên trên Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp:

II.  Các ngành tuyển chọn sinh 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp ý xét tuyển
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh
 • Chuyên ngành Biên phiên dịc
 • Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy
A01, D01, D09 và D14
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh
 • Chuyên ngành Quản trị marketing tổng hợp
 • Chuyên ngành Quản trị nhân lực
 • Chuyên ngành Quản trị buôn bán hàng

A00; A01; C01 và D01

3 7340115

Ngành Marketing

 • Chuyên ngành Quản trị Marketing
 • Chuyên ngành Truyền thông Marketing
4 7340121

Ngành Kinh doanh thương mại

 • Chuyên ngành Kinh doanh thương mại
 • Chuyên ngành Thương mại năng lượng điện tử
 • Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế
 • Chuyên ngành Luật thương mại
5 7510605 Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
6 7340201

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

 • Chuyên ngành Tài chủ yếu doanh nghiệp
 • Chuyên ngành Ngân hàng
 • Chuyên ngành Công nghệ tài chính
 • Chuyên ngành Đầu tư tài chính
7 7340204

Ngành hướng dẫn hiểm

 • Chuyên ngành Định phí bảo hiểm
 • Chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm
 • Chuyên ngành hướng dẫn hiểm xã hội
8 7340301

Ngành Kế toán

 • Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
 • Chuyên ngành Kế toán quán ăn khách hàng sạn
 • Chuyên ngành Kế toán công
9 7340302 Kiểm toán
10 7480102

Ngành Mạng PC và TTDL

 • Chuyên ngành Mạng PC & truyền thông dữ liệu
 • Chuyên ngành An toàn thông tin
11 7480108

Công nghệ nghệ thuật máy tính

 • Chuyên ngành Công nghệ nhúng và xây dựng di động
 • Chuyên ngành Trí tuệ tự tạo và tinh chỉnh và điều khiển thông minh
12 7480201

Ngành Công nghệ thông tin

 • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành Hệ thống thông tin
 • Chuyên ngành Trí tuệ tự tạo và cảm giác của mắt máy tính
13 7510201

Ngành CNKT cơ khí

 • Chuyên ngành Công nghệ sản xuất máy
 • Chuyên ngành Máy và hạ tầng kiến thiết máy
 • Chuyên ngành Kỹ thuật đo và gia công thông minh
14 7510203

Ngành CNKT cơ năng lượng điện tử

 • Chuyên ngành Kỹ thuật Robot
 • Chuyên ngành Hệ thống Cơ năng lượng điện tử
 • Chuyên ngành Hệ thống Cơ năng lượng điện tử bên trên Ô tô
15 7510205

Ngành Công nghệ nghệ thuật Ô tô

 • Chuyên ngành Công nghệ nghệ thuật Ô tô
 • Chuyên ngành Máy – Gầm dù tô
 • Chuyên ngành Điện – Cơ năng lượng điện tử dù tô
16 7510301

Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử

 • Chuyên ngành Điện gia dụng và công nghiệp
 • Chuyên ngành Hệ thống hỗ trợ điện
 • Chuyên ngành Thiết bị năng lượng điện, năng lượng điện tử
17 7510302

Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông

 • Chuyên ngành Hệ thống nhúng và năng lượng điện tử ứng dụng
 • Chuyên ngành Truyền thông số kỹ thuật và IoT
 • Kỹ thuật kiến thiết và sản xuất vi mạch
18 7510303

Ngành CNKT tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá

 • Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp
 • Chuyên ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và khối hệ thống thông minh
 • Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh
 • Kỹ thuật Robot và AI
19 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt
20 7540204

Ngành Công nghệ mạng, may

 • Chuyên ngành Công nghệ may
 • Chuyên ngành Thiết kế tiếp Thời trang
21 7540101

Ngành Công nghệ thực phẩm

 • Chuyên ngành Công nghệ lên men
 • Chuyên ngành Công nghệ bảo vệ và Chế biến đổi thực phẩm
 • Chuyên ngành Quản lý unique thực phẩm
A00; A01; B00 và D07
22 7460108

Ngành Khoa học tập dữ liệu

 • Chuyên ngành Khoa học tập dữ liệu
 • Chuyên ngành Phân tích dữ liệu
A00; A01; C01 và D01
23 7810103 Ngành Quản trị công ty phượt và lữ hành

A00; A01; C00 và D01

24 7810201 Ngành Quản trị khách hàng sạn

Ghi chú:

 • Tổng tiêu chí tuyển chọn sinh vào năm ĐH 2024 dự con kiến là: 5.600 chỉ tiêu;
 • Dành tối nhiều 20% tiêu chí nhằm xét tuyển chọn bên trên hạ tầng Nam Định;
 • Nếu tiêu chí xét tuyển chọn theo gót từng cách thức, từng hạ tầng trước ko đầy đủ, số tiêu chí sót lại được gửi lịch sự xét tuyển chọn theo gót những cách thức, hạ tầng không giống.

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh nhập những ngành học tập của trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp những năm trước đó như sau:

Ngành học Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Xét theo gót KQ ganh đua THPT

Xét theo gót học bạ trung học phổ thông (đợt 1)

Xét theo gót KQ ganh đua THPT

Xét theo gót học bạ trung học phổ thông (đợt 1)

Xét theo gót KQ ganh đua THPT

Xét theo gót học bạ trung học phổ thông (đợt 1)

Xét theo gót KQ ganh đua THPT

Xét theo gót học bạ THPT

Ngôn ngữ Anh

15,50

16

18,50

19,25

21,50

23,00

25,50

23,00

25,50

Quản trị kinh doanh

16,75

17,50

20,50

21,50

23,00

23,50

26,00

23,30

25,50

Kinh doanh thương mại

16,75

16,50

19,50

20,75

21,75

24,00

26,50

24,00

26,00

Tài chủ yếu – Ngân hàng

15

16

18,50

18,50

20,75

22,80

25,20

23,00

25,50

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

16,50

17,50

20

19,75

21,50

22,20

24,80

22,20

24,50

Kế toán

15,50

Xem thêm: trung tuyến tam giác vuông cân

17

19,50

19,25

21,50

22,50

25,00

22,50

25,00

Công nghệ thông tin

18,50

19,50

22

21,50

22,50

24,00

25,80

24,00

26,00

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

16

17

20

19,75

21,00

21,50

24,00

22,00

24,50

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử

17,50

18,50

21,50

20,75

22,00

22,00

24,20

22,20

24,50

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

16

18,50

20,50

20,50

22,00

22,00

24,20

22,50

25,00

Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

18,25

18,50

22

21,25

22,50

23,00

25,50

23,30

25,50

Công nghệ thực phẩm

15,50

16

19

19,00

20,50

21,00

23,50

20,00

22,50

Công nghệ sợi, dệt

15

15

18

18,00

19,00

19,00

21,00

19,00

21,00

Công nghệ dệt, may

17,50

18

21,50

19,25

21,00

21,00

23,50

20,00

22,50

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

15,50 16,50 19 18,50 21,00 21,80 24,10 22,20
24,50

Công nghệ nghệ thuật máy tinh

      19,75 21,50 22,20 24,80 22,50
24,50

Công nghệ nghệ thuật dù tô

      20,50   22,80 25,20 23,00
25,50

Quản trị công ty phượt và lữ hành

      19,25 21,50 24,00 26,50 23,00
25,50

Bảo hiểm

          21,00 23,50 21,00
23,50

Khoa học tập dữ liệu

          22,00 24,20 22,00
24,50

Marketing

              23,70
26,00

Kiểm toán

              22,50
25,00

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

              23,30
25,50

Quản trị khách hàng sạn

Xem thêm: dãy hoạt dộng hóa học của phi kim

              23,30
25,50

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Khi sở hữu đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường mừng lòng gửi mail tới: [email protected]