25 nhân 83 bằng bao nhiêu?

Toán lớp 4 phép tắc nhân là vấn đề con cái được tạo thân quen với những đặc thù mới mẻ của phép tắc nhân như uỷ thác hoán, phối hợp, nhân nhẩm, tính nhanh chóng.

Bài học tập thời điểm hôm nay brightenglish.edu.vn tiếp tục hỗ trợ cho tới con cái những dạng toán cần thiết của toán lớp 4 phép tắc nhân nhằm canh ty con cái gia tăng kỹ năng và học tập chất lượng tốt toán rộng lớn.

Bạn đang xem: 25 nhân 83 bằng bao nhiêu?

1. Kiến thức cần thiết nhớ 

Kiến thức chú ý của phép tắc nhân

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n lượt đôi khi mang trong mình một quá số không giống bị sụt giảm n lượt thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n lượt đôi khi, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n lượt và ngược lại vô một tích mang trong mình một quá số bị sụt giảm n lượt, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành sụt giảm n lượt (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như đem tối thiểu một quá số chẵn thì tích ê chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được tăng a lượt tích những quá số còn sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và đem tối thiểu 1 quá số đem tận nằm trong là 5 thì tích đem tận nằm trong là 5.

2. Các dạng toán lớp 4 phép tắc nhân

2.1. Nhân những số tự động nhiên

2.1.1. Phương pháp

Thực hiện nay bịa tính rồi tính

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Thực hiện nay phép tắc tính

a) 52 x 11

b) 148 x 100

c) 17 x 8

d) 39 x 40

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 149 x 9

b) 285 x 18

c) 849 x 248

d) 63924 x 23

2.1.3. Bài giải

Bài 1.

a) 52 x 11

Đây là dạng tính nhẩm nhân số đem nhì chữ số với số 11

Ta đem nằm trong chữ số hàng trăm với chữ số mặt hàng đơn vị chức năng ở số vẫn cho tới được 5 + 2 = 7

Do tổng tìm kiếm được nhỏ rộng lớn 10 nên tớ chèn vô thân mật số vẫn cho tới được 572

Vậy 52 x 11 = 572

b) 148 x 100

Đây là dạng nhân số đương nhiên với 100, tớ chỉ việc tăng 2 chữ số 0 vô số vẫn cho

148 x 100 = 14800

c) 17 x 8 = 136

d) 39 x 40 

= 39 x 4 x 10 

= (39 x 4) x 10 

= 156 x 10 

= 1560

Bài 2.

Đặt tính rồi tính theo đòi quy tắc của phép tắc nhân tớ đem.

đặt tính rồi tính a

 • 9 nhân 9 bởi 81, viết lách 1 lưu giữ 8

 • 9 nhân 4 bởi 36 tăng 8 bởi 44, viết lách 4 lưu giữ 4

 • 9 nhân 1 bởi 9 tăng 4 bởi 13, viết lách 13

Vậy 149 x 9 = 1341

đặt tính rồi tính b

 • 8 nhân 5 bởi 40, viết lách 0 lưu giữ 4

8 nhân 8 bởi 64 tăng 4 bởi 68, viết lách 8 lưu giữ 6

8 nhân 2 bởi 16 tăng 6 bởi 22, viết lách 22

 • 1 nhân 5 bởi 5 viết lách 5

1 nhân 8 bởi 8, viết lách 8

1 nhân 2 bởi 2, viết lách 2

 • Hạ 0

8 nằm trong 5 bởi 13, viết lách 3 lưu giữ 1

2 nằm trong 8 bởi 10 thêm một bởi 11, viết lách 1 lưu giữ 1

2 nằm trong 2 bởi 4 thêm một bởi 5, viết lách 5

Vậy 285 x 18 = 5130

đặt tính rồi tính c

 • 8 nhân 9 bởi 72, viết lách 2 lưu giữ 7

8 nhân 4 bởi 32 tăng 7 bởi 39, viết lách 9 lưu giữ 3

8 nhân 8 bởi 64 tăng 3 bởi 67, viết lách 67

 • 4 nhân 9 bởi 36, viết lách 6 lưu giữ 3

4 nhân 4 bởi 16 tăng 3 bởi 19, viết lách 9 lưu giữ 1

4 nhân 8 bởi 32 thêm một bởi 33, viết lách 33

 • 2 nhân 9 bởi 18, viết lách 8 lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm một bởi 9, viết lách 9

2 nhân 8 bởi 16, viết lách 16

 • Hạ 2

9 nằm trong 6 bởi 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 thêm một bởi 8 nằm trong 9 bởi 17, 17 nằm trong 8 bởi 25, viết lách 5 lưu giữ 2

6 tăng 2 bởi 8 nằm trong 3 bởi 11, 11 nằm trong 9 bởi đôi mươi, viết lách 0 lưu giữ 2

3 tăng 2 bởi 5, 5 nằm trong 6 bởi 11, viết lách 1 lưu giữ 1

1 thêm một bởi 2,viết lách 2

Vậy 849 x 248 = 210552

đặt tính rồi tính d

 • 3 nhân 4 bởi 12,viết lách 2 lưu giữ 1

3 nhân 2 bởi 6 thêm một bởi 7,viết lách 7

3 nhân 9 bởi 27, viết lách 7 lưu giữ 2

3 nhân 3 bởi 9, tăng 2 bởi 11, viết lách 1 lưu giữ 1

3 nhân 6 bởi 18, thêm một bởi 19, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 nhân 4 bởi 8, viết lách 8

2 nhân 2 bởi 4, viết lách 4

2 nhân 9 bởi 18, viết lách 8 lưu giữ 1

2 nhân 3 bởi 6 thêm một bởi 7, viết lách 7

2 nhân 6 bởi 12, viết lách 12

 • Hạ 2

7 nằm trong 8 bởi 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 nằm trong 4 bởi 11 thêm một bởi 12, viết lách 2 lưu giữ 1

1 thêm một bởi 2, 2 nằm trong 8 bởi 10, viết lách 0 lưu giữ 1

9 thêm một bởi 10, 10 nằm trong 7 bởi 17 viết lách 7

1 thêm một bởi 2, 2 nằm trong 2 bởi 4, viết lách 4

hạ 1

Vậy 63924 x 23 = 1470252

2.2. Tính độ quý hiếm biểu thức

2.2.1. Phương pháp

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 238 + 852 - 83 x 10

b) 8593 x 2 + 593 - 983

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

Bài 2. Tính nhanh

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10 

b) 12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

2.2.3. Bài giải

Bài 1.

Thực hiện nay phép tắc tính theo đòi những quy tắc đo lường tớ có:

a) 238 + 852 - 83 x 10

= 238 + 852 - 830

= 1090 - 830

= 260

b) 8593 x 2 + 593 - 983

= 17186 + 593 - 983

= 17779 - 983

= 16796

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

= 2349 x 4 - 427 + 591

= 9360 - 427 + 591

= 8933 + 591

= 9524

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

= 7248 - 3210 + 1976

= 4038 + 1976

= 6014

Bài 2.

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10 

Nhận thấy phép tắc tính này đều phải sở hữu bội số cộng đồng là 10 nên tớ có

4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10 

= (4 + 6 + 14 + 26 ) x 10

= 50 x 10

= 500

b) 12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

Ta thấy phép tắc tính này còn có bội số cộng đồng là 10 nên tớ có:

12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

Xem thêm: tình đồng chí là gì

= (12 x 2 + 13 x 3 + 14 x 4 + 15 x 5) x 10

= (24 + 39 + 56 + 75) x 10

= 194 x 10

= 1940

2.3. Tìm x

2.3.1. Phương pháp

2.3.2. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) x : 74 = 14

b) x : 17 = 293

c) x : 9 = 9598

d) x : 52 = 885

Bài 2. Tìm nó biết

a) nó : 5 x 6 = 958 +532

b) nó x 2 : 8 = 19388 - 359

c) nó : 39 + 392 = 8593

d) nó : 84 - 590 = 9340

2.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) x : 74 = 14

x = 14 x 74

x = 1036

b) x : 17 = 293

x = 293 x 17

x = 4981

c) x : 9 = 9598

x = 9598 x 9

x = 86382

d) x : 52 = 885

x = 885 x 52

x = 46020

Bài 2.

a) nó : 5 x 6 = 958 +532

y : 30 = 1490

y = 1490 x 30

y = 1490 x (3 x 10)

y = (1490 x 3) x 10

y = 4470 x 10

y = 44700

b) nó x 2 : 8 = 19388 - 14359

y x 2 : 8 = 5029

y x 2 = 5029 x 8

y x 2 = 40232

y = 40232 : 2

y = 20116

c) nó : 39 + 392 = 8593

y : 39 = 8593 - 392

y : 39 = 8201

y = 8201 x 39

y = 319839

d) nó : 84 - 590 = 9340

y : 84 = 9340 + 590

y : 84 =  9930

y = 9930 x 84

y = 834120

2.4. Dạng toán đem điều văn

2.4.1. Phương pháp

 • Đọc và phân tách đòi hỏi bài bác toán

 • Xác toan những dạng toán nhằm tính theo đòi công thức của dạng toán đó

 • Trình bày bài bác toán

 • Kiểm tra sản phẩm và kết luận

2.4.2. Bài tập

Bài 1: Trong một mùa plan nhỏ từng lớp 4A đem 29 chúng ta, từng chúng ta quyên canh ty 8kg giấy tờ. Hỏi lớp 4A quyên canh ty được từng nào kilogam giấy?

Bài 2. Một con cái con quay trong một phút con quay được 498 vòng. Hỏi trong tầm 1 giờ 12 phút con quay được từng nào vòng?

2.4.3. Bài giải

Bài 1.

Lớp 4A quyên canh ty được số kilogam giấy tờ là:

29 x 8 = 232 (kg giấy)

Vậy lớp 4A quyên canh ty được 232 kilogam giấy

Bài 2.

Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút

Số vòng của con cái con quay là:

498 x 72 = 35856 (vòng)

Vậy 1 giờ 12 phút con cái con quay xuay được 35856 vòng.

3. Bài tập luyện áp dụng kỹ năng phép tắc nhân lớp 4

3.1. Bài tập

Bài 1. Thực hiện nay phép tắc tính

a) 1643 x 30

b) 18482 x 11

c) 858 x 100

d) 57 x 1000

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 142 x 27

b) 8538 x 248

c) 72726 x 8

d) 6315 x 164

Bài 3. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 15 x (10 + 9)

b) 24 x (17 + 13)

c) 58 x (75 - 55)

d) 70 x (33 - 13)

Bài 4. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1748 x 7 + 753 - 824

b) 772892 - 57839 + 580 x 4

c) 5896 : 4 x 10 + 73

d) 4278 x 2 : 3 - 1027

Bài 5. Tìm y

a) nó : 87 = 24

b) nó : 6 = 184

c) nó : 26 = 8593 + 274

d) nó : 18 = 9348 - 583

Bài 6. Một ngày đàn gà ăn không còn 75kg thóc. Hỏi sau một tuần lễ gà ăn không còn từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 7. An mua sắm 5 quyển vở từng quyển 24 ngàn đồng, 7 cái cây viết từng cái 5 ngàn đồng. Hỏi số chi phí An cần trả là bao nhiêu?

Bài 8. Một ngôi nhà vườn đem 40 mặt hàng cây từng mặt hàng đem 455 cây như là, Nhà vườn vẫn cung cấp 8 mặt hàng. Hỏi số km như là còn sót lại là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1.

a) 49290

b) 203302

c) 85800

d) 57000

Bài 2.

a) 3834

b) 2117424

c) 581808

d) 1035660

Bài 3.

a) 285

b) 720

c) 1160

d) 1400

Bài 4.

a) 12165

b) 717373

c) 14813

d) 1825

Bài 5.

a) 2088

b) 1104

c) 230542

d) 157770

Bài 6

Đáp số: 525 kg

Bài 7.

Đáp số: 155 ngàn đồng

Xem thêm: dẫn chứng về ước mơ

Bài 8.

Đáp án: 14560 cây

Trên đó là những dạng bài bác không ngừng mở rộng của toán lớp 4 phép tắc nhân. Hình như những em rất có thể nhập cuộc những khóa đào tạo toán bên trên brightenglish.edu.vn nhằm đoạt được toán lớp 4 đơn giản rộng lớn nhé.