các loại so sánh trong tiếng anh

Các cấu trúc sánh sánh xuất hiện tại thật nhiều trong số tư liệu tiếp thu kiến thức, bài xích thi đua, phim hình họa và tư liệu vày giờ Anh. Sở dĩ cũng chính vì đấy là những cấu hình cơ bạn dạng, thịnh hành tuy nhiên vô nằm trong cần thiết vô giờ Anh. Bài viết lách này tiếp tục ra mắt cho tới người học tập những cấu hình đối chiếu hao hao một số trong những cảnh báo Khi vận dụng những cấu hình này. Ngoài ra, phần cuối tiếp tục cung ứng những bài xích tập dượt tương quan nhằm người học tập rèn luyện và thạo với những cấu hình đối chiếu.

Key takeaways

Bạn đang xem: các loại so sánh trong tiếng anh

Tính từ/ Trạng kể từ ngắn: những tính từ/ trạng kể từ chỉ tồn tại một âm tiết.

 • Cấu trúc đối chiếu hơn: S + V + adj/adv-er + phàn nàn + Object/ Noun/ Pronoun

 • Cấu trúc đối chiếu nhất: S + V + the + adj/adv-est + phàn nàn + Object/ Noun/ Pronoun

Tính từ/ trạng kể từ dài: tính kể từ sở hữu kể từ 2 âm tiết trở lên trên, nước ngoài trừ những kể từ và đã được xếp vô tính kể từ ngắn ngủn.

 • Cấu trúc đối chiếu hơn: S + V + more + adj/adv + phàn nàn + Object/ Noun/ Pronoun

 • Cấu trúc đối chiếu nhất: S + V + the most + adj/adv + phàn nàn + Object/ Noun/ Pronoun

So sánh bằng:

 • Với tính từ/ trạng từ: S + V + as + adj/adv +as + Object/ Noun/ Pronoun

 • Với danh từ: S + V + as + many/ much/ little/ few + Noun + as + Noun/ Pronoun hoặc S + V + the same + Noun  + as + Noun/ Pronoun

So sánh bội số:

 • S + V + twice as adj/ adv as + Noun/ Pronoun

 • S + V + multiple numbers as + much/many/adj/adv + Noun + as + Noun/ Pronoun

So sánh kép: The + comparative 1 + S1 + V2 + the + comparative 2 + S2 + V2

Tìm hiểu câu đối chiếu vô giờ Anh (comparisons) là gì?

“Comparison” là hành vi đối chiếu nhì hoặc nhiều người, nhiều vật (từ điển Cambridge). Khi đối chiếu, người tiêu dùng hoàn toàn có thể đối chiếu đối tượng người tiêu dùng này với 1 hoặc nhiều đối tượng người tiêu dùng không giống dựa vào nhiều tiêu chuẩn ứng với những tính kể từ, trạng kể từ, con số, v.v. Trong Tiếng Anh cũng đều có 3 cơ hội đối chiếu này đó là đối chiếu vày, đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất. Với từng loại đối chiếu này, cấu hình câu lại sở hữu sự đổi khác tùy từng loại tính kể từ và trạng kể từ (ngắn hoặc dài), trạng kể từ hoặc danh kể từ. Phần sau đây tiếp tục nêu rất rõ ràng những cấu hình tương quan và thể hiện những ví dụ phân tích và lý giải rõ ràng. Mé cạnh 3 cơ hội đối chiếu cơ bạn dạng bên trên, nội dung bài viết cũng nói đến những cấu hình đặc biệt quan trọng và những lỗi sai thông thường gặp gỡ Khi dùng câu đối chiếu.

Phân biệt tính từ/ trạng kể từ ngắn ngủn và tính từ/ trạng kể từ dài

Trước Khi ra mắt cho tới người học tập những cấu hình đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, người sáng tác ước muốn người học tập hoàn toàn có thể phân biệt rõ ràng tính từ/ trạng kể từ ngắn ngủn và tính từ/ trạng kể từ lâu năm. Việc này sẽ hỗ trợ người học tập vận dụng đúng đắn những cấu hình đối chiếu rộng lớn, đối chiếu nhất được trình diễn ở những phần tiếp theo sau của bài xích viết

Tính từ/ Trạng kể từ ngắn

Tính từ/ trạng kể từ ngắn ngủn là những tính từ/ trạng kể từ chỉ tồn tại một âm tiết.

Ví dụ:

 • big /bɪɡ/ (adj): to lớn lớn

 • tall /tɔːl/ (adj): cao

 • hard /hɑːrd/ (adj + adv): khó/ chuyên nghiệp chỉ

 • fast /fɑːst/ (adj + adv): nhanh

 • quick /kwɪk/ (adj + adv): mau lẹ

Ngoài rời khỏi, một số trong những tính kể từ sở hữu nhì âm tiết kết thúc giục vày đuôi: -le, -y, -ow, -er, -et cũng khá được xem là tính kể từ ngắn ngủn.

Ví dụ:

 • simple /ˈsɪmpl/ (adj): đơn giản

 • easy /ˈiːzi/ (adj): dễ dàng dàng

 • happy /ˈhæpi/ (adj): phấn khởi vẻ

 • narrow /ˈnærəʊ/ (adj): chật hẹp

 • clever /ˈklevə(r)/ (adj): mưu trí, khéo léo

 • quiet /ˈkwaɪət/ (adj): lặng yên, không nhiều nói

Tính từ/ trạng kể từ dài

Tính từ/ trạng kể từ lâu năm là tính kể từ sở hữu kể từ 2 âm tiết trở lên trên, nước ngoài trừ những kể từ và đã được xếp vô tính kể từ ngắn ngủn.

Ví dụ:

 • beautiful /ˈbjuːtɪfl/ (adj): đẹp

 • intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (adj): thông minh

 • humorous /ˈhjuːmərəs/ (adj): hài hước

 • carefully /ˈkeəfəli/ (adv) : cẩn thận

 • interestingly /ˈɪntrəstɪŋli/ (adv): một cơ hội thú vị

Lưu ý: Trong giờ Anh, chỉ mất tính kể từ và trạng kể từ sở hữu dạng đối chiếu. Các loại kể từ khác ví như danh kể từ, động kể từ,… đều không tồn tại dạng đối chiếu.

Các loại cấu hình đối chiếu vô giờ Anh

So sánh bằng

Cấu túc đối chiếu bằng là đối chiếu trong những sự vật, vụ việc với đặc điểm, cường độ, tính chất này cơ ngang nhau.

Với tính từ/trạng từ

Cấu trúc: S + V + as + adj/adv +as + Object/ Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • An is as tall as his brother. (An cao vày anh trai cậu ấy)

 • Mai sings as beautifully as Hang. (Mai hát hay như là Hằng)

 • Hung doesn’t run rẩy as fast as bu. (Hùng ko chạy nhanh chóng vày tôi.)

Với danh từ

Cấu trúc: S + V + as + many/ much/ little/ few + Noun + as + Noun/ Pronoun

Hoặc

Cấu trúc: S + V + the same + Noun  + as + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • An has many books as his brother. (An có rất nhiều sách như anh trai cậu ấy)

 • Mai goes to lớn the same school as Hang. (Mai đến lớp ở ngôi trường tựa như Hằng)

 • My mother don’t lượt thích cats as much as I bởi. (Mẹ tôi ko quí mèo vày tôi quí mèo.)

I drink as much water as the doctor asked bu to lớn (Tôi húp lượng nước vày với lượng chưng sĩ bảo tôi uống)

So sánh hơn

So sánh hơn là sự việc đối chiếu nhì đối tượng người tiêu dùng cùng nhau, đối tượng người tiêu dùng này còn có đặc điểm, cường độ, tính chất này cơ nổi trội rộng lớn đối tượng người tiêu dùng cơ.

Với tính từ/ trạng kể từ ngắn

Cấu trúc đối chiếu hơn: S + V + adj/adv-er + phàn nàn + Object/ Noun/ Pronoun

Trong cơ adj/adv-er là tính từ/ trạng kể từ ngắn ngủn thêm thắt đuôi “er”. Các tình huống đặc biệt:

Trường hợp ý 1: Nếu tính từ/ trạng kể từ tận nằm trong vày đuôi “y” thì tớ thay đổi trở thành “i” rồi thêm thắt đuôi “er”. 

Ví dụ: tính kể từ “easy” tận nằm trong vày đuôi “y” nên tớ thay đổi trở thành “i” rồi thêm thắt đuôi “er” easier

Trường hợp ý 2: Nếu trước phụ âm cuối của kể từ là một trong nguyên vẹn âm thì tớ gấp rất nhiều lần phụ âm cuối của kể từ tiếp sau đó thêm thắt “er”. 

Ví dụ: tính kể từ “big” sở hữu phụ âm cuối là “g”, trước nó là nguyên vẹn âm “i” nên tớ gấp rất nhiều lần phụ âm “g” tiếp sau đó thêm thắt “er” bigger

Các bộ phận sót lại vô câu tựa như công thức ở mục 1.

Ví dụ:

 • The Empire State Building in America is higher than the Lotte Center in Hanoi. (Tòa mái ấm Empire State ở Mỹ cao hơn nữa trung tâm Lotte ở Thành Phố Hà Nội.)

 • In my house, my mom often works harder than my dad. (Ở mái ấm tôi, u thông thường thao tác cần mẫn rộng lớn tía.)

 • My exercise is easier than yours. (Bài tập dượt của tôi dễ dàng rộng lớn của chúng ta.)

Với tính kể từ, trạng kể từ dài

Với những tính kể từ, trạng kể từ lâu năm, tớ ko cần thiết đổi khác bọn chúng tuy nhiên chỉ việc thêm thắt “more” trước cơ.

Cấu trúc rõ ràng như sau: S + V + more + adj/adv + phàn nàn + Object/ Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • He is more intelligent than her. (Anh ấy mưu trí rộng lớn cô ấy)

 • An sings more beautifully phàn nàn Binh. (An hát hoặc là hơn Bình)

 • My mom drives more carefully than my dad. (Mẹ tôi tài xế cẩn trọng rộng lớn tía tôi.)

So sánh nhất

So sánh nhất là sự việc đối chiếu một đối tượng người tiêu dùng với khá nhiều đối tượng người tiêu dùng không giống (từ 2 đối tượng người tiêu dùng trở lên) hoặc một tập dượt thể nhằm thực hiện nổi trội một đặc điểm, điểm lưu ý, tính chất này cơ của đối tượng người tiêu dùng.

Với tính kể từ, trạng kể từ ngắn

Cấu trúc sánh sinh nhất: S + V + the + adj/adv-est + phàn nàn + Object/ Noun/ Pronoun

Trong cơ, adj/adv-est là tính từ/ trạng kể từ ngắn ngủn thêm thắt đuôi “est”. Các tình huống đặc biệt:

Trường hợp ý 1: Nếu tính từ/ trạng kể từ tận nằm trong vày đuôi “y” thì tớ thay đổi trở thành “i” rồi thêm thắt đuôi “est”. 

Ví dụ: easy easiest.

Trường hợp ý 2: Nếu trước phụ âm cuối của kể từ là một trong nguyên vẹn âm thì tớ gấp rất nhiều lần phụ âm cuối của kể từ tiếp sau đó thêm thắt “est”. 

Ví dụ: bigger biggest.

Các bộ phận sót lại vô câu tương tự động những công thức bên trên.

Ví dụ:

 • Binh is the fastest runner in my class. (Bình là kẻ chạy nhanh nhất có thể lớp tôi.)

 • At 2,716 feet, the Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world since 2010. (Với phỏng cao 2,716 feet, tòa Burj Khalifa ở Dubai là tòa mái ấm tối đa trái đất từ thời điểm năm 2010).

 • The Antarctic blue whale is the biggest animal on the planet. (Cá voi xanh rì Antartic là loại động vật hoang dã lớn số 1 bên trên trái đất.)

 • The day I was admitted to lớn my dream high school was the happiest day of my life. (Ngày tuy nhiên tôi trúng tuyển chọn vô ngôi trường cấp cho 3 mong ước của tôi là ngày niềm hạnh phúc nhất cuộc sống tôi.)

Với tính kể từ, trạng kể từ dài

Với những tính kể từ, trạng kể từ lâu năm, tớ ko cần thiết đổi khác bọn chúng tuy nhiên chỉ việc thêm thắt “the most” trước cơ.

Công thức rõ ràng như sau: S + V + the most + adj/adv + phàn nàn + Object/ Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • Nam is the most outstanding student in our class. (Nam là học viên nổi trội nhất lớp Shop chúng tôi.)

 • Lisa (Blackpink) is voted as one of the most beautiful women in the world. (Lisa – Blackpink được đánh giá là một trong trong mỗi người phụ phái đẹp xinh đẹp tuyệt vời nhất trái đất.)

Các dạng đối chiếu đặc biệt quan trọng vô giờ Anh

So sánh bội số (so sánh vội vàng nhiều lần)

Như tên thường gọi, đối chiếu bội số cũng chính là việc đối chiếu một đối tượng người tiêu dùng với 1 đối tượng người tiêu dùng không giống. Tuy nhiên, điều đặc biệt quan trọng ở đấy là người tiêu dùng hoàn toàn có thể đong kiểm đếm sự khác lạ (lớn rộng lớn, nhỏ hơn) của điểm lưu ý vày số lượng.

Cấu trúc 1:

S + V + twice as adj/ adv as + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • He is twice as tall as bu. (Anh ấy cao gấp rất nhiều lần tôi)

 • My friend runs twice as fast as bu. (Bạn tôi chạy nhanh chóng vội vàng gấp đôi đối với tôi)

 • Recently, petrol has become twice as expensive as it was during Covid - 19 pandemic. (Gần phía trên, xăng vẫn trở thành vướng vội vàng gấp đôi đối với thời gian đại dịch Covid-19)

Cấu trúc 2:

S + V + multiple numbers as + much/many/adj/adv + Noun + as + Noun/ Pronoun

(Danh kể từ kiểm đếm được lên đường với “many”; danh kể từ ko kiểm đếm được lên đường với “much”)

Ví dụ:

 • The Lotte tower is three times as tall as my apartment building. (Tòa Lotte cao vội vàng 3 thứ tự đối với tòa mái ấm căn hộ của tôi)

 • My friend has twice as much money as bu. (Bạn tôi có rất nhiều chi phí vội vàng gấp đôi đối với tôi)

 • Asia has four times as many trees as Europe (Châu Á có rất nhiều cây vội vàng 4 thứ tự đối với châu Âu)

 • She passes the exam by studying three times as hard as bu (Cô ấy băng qua bài xích đánh giá nhờ học tập cần mẫn vội vàng 3 thứ tự tôi)

 • The siêu xe costs ten times as much as the motorbike (Ô tô sở hữu giá thành vội vàng 10 thứ tự xe cộ máy)

 • John has half as many apples as Jenny has. (John sở hữu số táo vày nửa số táo của Jenny)

So sánh kép (càng – càng) 

Đây là một trong cấu hình khá đặc biệt quan trọng vô giờ Anh. Loại cấu hình câu này thông thường được dùng với châm ngôn.

The + comparative 1 + S1 + V2 + the + comparative 2 + S2 + V2

Ví dụ:

 • The more you exercise, the thinner you become. (Bạn càng tập dượt thể dục thể thao, các bạn càng trở thành gầy còm lên đường.)

 • The sooner you finish your homework, the more time you have to lớn relax. (Bạn càng nhanh hoàn thành xong bài xích tập dượt về mái ấm, các bạn càng có rất nhiều thời hạn nhằm thư giãn và giải trí.)

 • The more you learn, the more you know. (Bạn càng học tập nhiều, các bạn càng biết nhiều.)

Một số trạng kể từ và tính kể từ đặc biệt quan trọng vô câu sánh sánh

Một số tính kể từ sở hữu nhì âm tiết kết thúc giục vày đuôi: -le, -y, -ow, -er, -et cũng khá được xem là tính kể từ ngắn ngủn (hay tính kể từ có một âm tiết).

Ví dụ:

 • simple /ˈsɪmpl/ (adj): đơn giản

 • easy /ˈiːzi/ (adj): dễ dàng dàng

 • happy /ˈhæpi/ (adj): phấn khởi vẻ

 • narrow /ˈnærəʊ/ (adj): chật hẹp

  Xem thêm: 1 tá là bao nhiêu

 • clever /ˈklevə(r)/ (adj): mưu trí, khéo léo

 • quiet /ˈkwaɪət/ (adj): lặng yên, không nhiều nói

Với những trạng kể từ sở hữu nhì âm tiết tận nằm trong vày đuôi -ly, cần thiết không thay đổi và thêm thắt more hoặc most vô cấu hình đối chiếu.)

Đọc thêm: Phân biệt tính kể từ ngắn ngủn và tính kể từ lâu năm vô giờ Anh

Bên cạnh những tính kể từ ngắn ngủn và lâu năm nêu bên trên, một số trong những tính kể từ và trạng kể từ sở hữu cơ hội quy đổi bất quy tắc. Người học tập hãy tìm hiểu thêm vô bảng sau:

Tính từ/ trạng từ

Dạng đối chiếu hơn

Dạng đối chiếu nhất

Good/ well

Better

The best

Bad/ badly

Worse

The worst

Far

Farther/ further

The farthest/ The furthest

Little

Less

The least

Many/ much

More

The most

Ví dụ:

 • In my opinion, Taylor Swift is the best singer on the planet. (Theo tôi, Taylor Swift là ca sĩ xuất sắc nhất bên trên hành tinh ranh này.)

 • That was the worst meal I have ever eaten in my whole life. (Đó là bữa tiệc dở nhất vô đời tôi.)

Một số lỗi sai thông thường gặp gỡ Khi dùng câu sánh sánh

Nhầm lẫn lộn thân mật đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất: Điểm không giống nhau rõ nét thân mật đối chiếu nhất và đối chiếu hơn:

 • So sánh hơn: chỉ mất 2 đơn vị xuất hiện tại vô câu. 

 • So sánh nhất: người tiêu dùng đối chiếu đối tượng người tiêu dùng được nói đến việc với các đối tượng sót lại.

SAI: He is the FUNNIER person I know.

ĐÚNG: He is the FUNNIEST person I know.

Giải nghĩa: Trong ví dụ bên trên, người phát biểu mong muốn thể hiện tại rằng, vô TẤT CẢ những người dân tuy nhiên tôi từng gặp gỡ, anh ý là kẻ phấn khởi tính nhất. Như vậy, ở phía trên, thực ra người phát biểu đang được đối chiếu “anh ấy” với toàn bộ những người dân sót lại - cần dùng đối chiếu nhất.

 SAI: She is the more BEAUTIFUL person I know.

ĐÚNG: She is the most BEAUTIFUL person I know.

Giải nghĩa: Tương tự động như ví dụ trên: người phát biểu đang được đối chiếu “cô ấy” với toàn bộ những người dân sót lại - cần dùng đối chiếu nhất.

Lặp lại đối chiếu 2 lần: Để rời lặp cần lỗi này, người học tập hãy lưu giữ và hiểu kĩ những cấu hình đối chiếu. 

Bước 1: Xác toan loại đối chiếu nên dùng là đối chiếu rộng lớn hoặc đối chiếu nhất

Bước 2: Xác xác định rõ tính kể từ, trạng kể từ là loại ngắn ngủn hoặc dài

Bước 3: gí dụng cấu hình vẫn cho tới ở trên

 SAI: He is the MOST TALLEST person I know.

ĐÚNG: He is the TALLEST person I know.

Giải nghĩa: Tại ví dụ bên trên, người phát biểu mong muốn đối chiếu “anh ấy” với quý khách nên cần dùng đối chiếu nhất. Tính kể từ được dùng vô câu là “tall” - tính kể từ ngắn ngủn. Vì vậy cấu hình nên dùng là: “Cấu trúc: S + V + the + adj/adv-est + phàn nàn + Object/ Noun/ Pronoun”

Thiếu mạo kể từ “the” vô câu đối chiếu nhất: Trong cấu hình đối chiếu nhất, trước tính từ/ trạng kể từ lâu năm hoặc ngắn ngủn đều đi kèm theo mạo kể từ “the”. “The” được sử dụng cho những danh kể từ vẫn xác lập - điều này là ngầm hiểu Khi phát biểu về việc vật sở hữu đặc điểm này cơ độc nhất vô một group (so sánh nhất).

SAI: He is nicest person I know.

ĐÚNG: He is THE nicest person I know.

Giải nghĩa: Tại ví dụ bên trên, người phát biểu mong muốn đối chiếu “anh ấy” với quý khách nên cần dùng đối chiếu nhất. Vì vậy, vô câu cần phải có mạo kể từ “the” lên đường trước tính từ

SAI: He is nicest person I know.

ĐÚNG: He is THE nicest person I know.

Giải nghĩa: Tại ví dụ bên trên, người phát biểu mong muốn đối chiếu “anh ấy” với quý khách nên cần dùng đối chiếu nhất. Vì vậy, vô câu cần phải có mạo kể từ “the” lên đường trước tính từ

SAI: To bu, music is least important subject.

ĐÚNG: To bu, music is the least important program subject.

Giải nghĩa: Tại ví dụ bên trên, người phát biểu mong muốn đối chiếu “môn âm nhạc” với toàn bộ những môn học tập sót lại nên cần dùng đối chiếu nhất. Vì vậy, vô câu cần phải có mạo kể từ “the” lên đường trước tính từ 

Câu đối chiếu ko rõ ràng nghĩa:

Xét ví dụ bên dưới đây:

KHÔNG RÕ NGHĨA: She likes dog better phàn nàn her husband. (Cô ấy quí chó rộng lớn ông xã cô ấy)

SỬA LẠI: She likes dog better phàn nàn her husband does. (Cô ấy quí chó đối với ông xã cô ấy quí chó.)

Ở câu bên trên, câu đối chiếu chỉ ngừng ở “her husband” khiến cho người nghe hoàn toàn có thể bị lầm lẫn và thiếu hụt logic. Vì thế, người học tập cần thiết thêm thắt trợ động kể từ “does” nhằm phân tích hành vi được đối chiếu là “thích chó”, ko cần đối chiếu thân mật “chó” và “chồng cô ấy”.

KHÔNG RÕ NGHĨA: Her table is bigger phàn nàn May. (Cái bàn của cô ấy ấy to ra nhiều thêm May)

SỬA LẠI: Her table is bigger phàn nàn May’s. (Cái bàn của cô ấy ấy to ra nhiều thêm loại (bàn) của May)

Tương tự động như ví dụ bên trên, người học tập cần thiết thêm thắt chiếm hữu cơ hội vô câu nhằm thực hiện rõ ràng đấy là đối chiếu thân mật 2 loại bàn của cô ấy ấy và May, ko cần đối chiếu thân mật “cái bàn” và “May”

Bài tập

Bài 1: Điền kể từ tương thích vô dù trống không dùng cấu hình sánh sánh:

 1. Who is … (old) person in your group?

 2. The … (hard) you work, the … (rich) you become

 3. You may look … (beautiful) when you wear that dress

 4. The food are a lot … (cheap) phàn nàn last time

 5. Her singing has gone … (bad) for no reason

 6. That’s not fair! He gave bu … (few) cookies phàn nàn he gave my friends 

 7. You have to lớn run rẩy … (far) to lớn catch up with him

 8. I will be … (lucky) next time!

 9. Don’t eat too much fast food or you will be … (fat)!

 10. Tasha is … (confident)student in class

Bài 2: Viết lại những câu sau sao cho tới nghĩa ko đổi

 1. Jane is more diligent phàn nàn her co-workers.

=> Jane’s co-workers are ….

 1. The weather is much colder phàn nàn it was yesterday

=> The weather yesterday was much …

 1. I have never heard any tuy nhiên that is as good as this one

=> This is … I have ever heard

 1. The distance from my trang chủ to lớn school is twice as long as yours.

=> The distance from your trang chủ to lớn school is … as … as mine.

 1. You can find anyone that is nicer phàn nàn him

=> He is … that you can find

Bài 3: Chọn đáp án chính nhằm điền vô những câu sau:

1. She has … friends phàn nàn her cousin

 1. fewer

 2. less

2.  Jack is … phàn nàn his father

 1. more popular

 2. most popular

3. Her quấn is …. person in the whole company

 1. the most friendlier

 2. the most friendly

4. The …  thing about this house is that it is …. phàn nàn my last house

 1. best/ bigger 

 2. better/ bigger

 3. best/ more bigger

5. What is … thing about learning languages?

 1.  the most difficult

 2.  the more difficult

Đáp án

Bài 1:

 1. the oldest

 2. harder/ richer 

 3. more beautiful

 4. cheaper

 5. worse

 6. fewer cookies

 7. farther 

 8. luckier 

 9. fatter

 10. the most confident

Bài 2:

 1. less diligent phàn nàn her

 2. hotter phàn nàn today

 3. the best song

 4. half/ long 

 5. the nicest person

Bài 3:

 1. A

 2. A

 3. B

 4. A

  Xem thêm: áo em trắng quá nhìn không ra

 5. A

Tổng kết

Như vậy, nội dung bài viết bên trên vẫn ra mắt cho tới người học tập những cấu trúc sánh sánh bao bao gồm đối chiếu vày, đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất. Tác fake hy vọng rằng sau thời điểm tìm hiểu thêm nội dung bài viết bên trên, người học tập hoàn toàn có thể dùng thạo những cấu hình đối chiếu nhằm vận dụng vô những bài xích thi đua giờ Anh và nâng lên kỹ năng ngôn từ.

Lê Hiền Trang