1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ thanh lịch phút Online:

1,2 tiếng đồng hồ vị từng nào phút là một trong những nhập số những vấn đề về kiểu cách thay đổi giờ khoảnh khắc tuy nhiên bậc tè học tập thông thường bắt gặp cần. Tuy nhiên ko cần người nào cũng thể hiện được đáp số đúng mực, hãy nằm trong tìm hiểu hiểu cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút nhé!

Bạn đang xem: 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Lưu ý đầu tiền: vấn đề này là cơ hội thay đổi 1,2 tiếng đồng hồ thanh lịch phút chứ không hề cần ½ giờ thanh lịch phút nhé!

Ta có một giờ  vị 60 phút

Vậy phương pháp tính sớm nhất này đó là lấy 1,2 x 60 = 72 phút đó là đáp số.

Hoặc một cách tính nhẩm không giống tê liệt là: 1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ + 0,2 giờ

 • 1 giờ vị 60 phút
 • 0,2 tiếng đồng hồ vị 12 phút

1,2 giờ  = 60 phút + 12 phút

Vậy 1,2 tiếng đồng hồ vị 72 phút

1-2-gio-bang-bao-nhieu-phut

Đấy là một trong những nhập 2 cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút sớm nhất tuy nhiên tất cả chúng ta rất có thể vận dụng một cơ hội tương tự động với những vấn đề về giờ khoảnh khắc khác!

Một số bài xích tập dượt ví dụ khác

Ví dụ 1: 7 giờ 50 phút vị từng nào phút

 1. 84 phút
 2. 450 phút
 3. 470 phút
 4. 570 phút

Đáp số: 7 giờ 50 phút = 470 phút (Đáp án C)

Xem thêm: sự phân chia thế giới thành các nhóm nước nói lên tình trạng chủ yếu nào sau đây

Ví dụ 2: 9h 2 phút vị từng nào phút

 1. 470 phút
 2. 540 phút
 3. 542 phút
 4. 552 phút

Đáp số: 9 giờ 2 phút = 542 phút (Đáp án C)

Ví dụ 3: một phần hai tiếng vị bao nhiêu giờ

 1. 0,2 giờ
 2. 0,5 giờ
 3. 1,3 giờ
 4. 1,4 giờ

Đáp số: 30 phút = 0,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 4:  180 phút vị bao nhiêu giờ

 1. 2 giờ
 2. 3 giờ
 3. 4 giờ
 4. 5 giờ

Đáp số: 180 phút = 3h (Đáp án B)

Ví dụ 5: 2/3 giờ vị từng nào phút

 1. 40 phút
 2. 60 phút
 3. 90 phút
 4. 138 phút

Đáp số: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Xem thêm: vùng nội thủy của nước ta không phải là

Ví dụ 6: 6,2 tiếng đồng hồ vị từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 180 phút
 3. 362 phút
 4. 372 phút

Đáp số: 6,2 tiếng đồng hồ vị 372 phút (Đáp án D)

Xem thêm:

 • 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Cách thay đổi giờ thanh lịch phút
 • 1,4 giờ vị từng nào phút, Cách thay đổi giờ rời khỏi phút
 • 1,5 giờ vị từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút
 • 3/4 giờ vị từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ rời khỏi phút