vở bài tập toán lớp 5 bài 121


Giải bài bác tập dượt phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài bác 121 : Tự đánh giá với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Phần 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 121

Video chỉ dẫn giải

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp chính :

1. 2% của 1000kg là :

A. 10kg                                                      B. 20kg

C. 22kg                                                      D. 100kg

Phương pháp :

Muốn mò mẫm 2% của 1000kg tớ lấy 1000 phân tách mang lại 100 rồi nhân với 2, hoặc lấy 100 nhân với 2 rồi phân tách mang lại 100. 

Cách giải :

2% của 1000kg là :   1000 : 100 ⨯ 2 = đôi mươi (kg)

Chọn B.

2. Hình nào là sau đây đã và đang được tô đậm 37,5% diện tích S ?

Phương pháp :

Viết phân số chỉ số phần vẫn tô đậm của từng hình, tiếp sau đó viết lách những phân số ê bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ. 

Cách giải :

Phân số chỉ phần vẫn tô đậm trong số hình A, B, C, D theo thứ tự là \(\dfrac{1}{3}\) ;  \(\dfrac{1}{4}\) ;  \(\dfrac{2}{4}\) ;  \(\dfrac{3}{8}\).

Ta có:

\(\dfrac{1}{3} =0,3333 = 33, 33\%\) ;                    \(\dfrac{1}{4}=0,25 = 25\%\) ;

\(\dfrac{2}{4}=0,5 = 50\%\) ;                        \(\dfrac{3}{8}=0,375 = 37,5\%\).

Vậy hình được tô đậm 37,5% diện tích S là hình D.

Chọn D.

3. Có 50 người nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao. Biểu đồ dùng sau đây cho thấy tỉ số tỷ lệ nam giới thanh niên, nữ giới thanh niên và thiếu hụt niên nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao.

 

Hỏi với từng nào nữ giới thanh niên nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao ?

A. 50                          B. 200                        C. 250                        D. 300

Phương pháp :

Quan sát biểu đồ dùng tớ thấy 40% số người nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao là nữ giới thanh niên.

Muốn mò mẫm 40% của 500 người tớ lấy 500 phân tách mang lại 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy 500 nhân với 40 rồi phân tách mang lại 100. 

Cách giải :

Quan sát biểu đồ dùng tớ thấy 40% số người nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao là nữ giới thanh niên.

Số nữ giới thanh niên nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao là :

                   500 : 100 ⨯ 40 = 200 (người)

Chọn B.

4. Cho hình chữ nhật EGHK với chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp KH.

Diện tích phần vẫn tô đậm của hình chữ nhật EGHK là :

A. 48cm2                                                                B. 54cm2

C. 64cm2                                                                D. 108cm2

Phương pháp :

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S tam giác KEM + diện tích S tam giác HMG.

- Diện tích tam giác vuông = tích phỏng lâu năm nhị cạnh góc vuông : 2. 

Cách giải :

Ta với EGHK là hình chữ nhật nên EG = KH = 12cm  ;   EK = GH = 9cm.

Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp KH nên KM = MH = KH : 2 = 12 : 2 = 6cm.

Diện tích tam giác KEM là :

                  9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích tam giác HMG là : 

Xem thêm: đề thi toán thpt quốc gia 2021

                 9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là : 

                 27 + 27 = 54 (cm2

Chọn B.

Quảng cáo

Phần 2

Video chỉ dẫn giải

1. Ghi thương hiệu của từng hình sau nhập khu vực chấm:

Phương pháp :

Quan sát hình vẽ nhằm xác lập thương hiệu của từng hình. 

Cách giải :

2. Một bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật với những độ dài rộng ở trong tâm bể là 25cm, 40cm, 50cm. Hiện ni \( \displaystyle {1 \over 4}\) thể tích của bể với chứa chấp nước. Hỏi cần được ụp thêm nữa bể từng nào lít nước nhằm 95% thể tích của bể với chứa chấp nước ?

Phương pháp :

- Đổi những độ dài rộng về đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét vuông.

- Tính thể tích bể cá = chiều dài × chiều rộng × độ cao.

- Tính thể tích nước đang sẵn có nhập bể = thể tích bể cá × \( \displaystyle {1 \over 4}\).

- Tìm thể tích nước nhập bể sau thời điểm ụp tăng = thể tích : 100 × 95.

- Tìm thể tích nước cần thiết ụp tăng. 

Tóm tắt

Bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật

Kích thước: 25cm, 40cm, 50 cm

Đã chứa chấp nước: \( \displaystyle {1 \over 4}\) thể tích bể

Để chứa chấp 95% thể tích của bể cần thiết thêm: ... lít?

Bài giải

Đổi : 25cm = 2,5dm  ;      40cm = 4dm  ;         50cm = 5dm

Thể tích của bể cá là :

2,5 × 4 × 5 = 50 (dm3)

Thể tích nước hiện tại với nhập bể cá là :

50 × \({1 \over 4} \) = 12,5 (dm3)

95% thể tích nước với nhập bể là :

50 : 100 × 95 = 47,5 (dm3)

Số lít nước cần thiết ụp thêm nữa bể là :

47,5 – 12,5 = 35 (dm3) = 35\(l\)

                         Đáp số : 35\(l.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 120 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài bác 120 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 119 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài bác 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 117 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 116 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài bác 116 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: phương pháp quy nạp toán học

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.