unit 9 lớp 11 speaking


Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo đuổi cặp. Diễn kịch theo đuổi bài xích hội thoại và tiếp sau đó vấn đáp thắc mắc ở bài xích hội thoại người sử dụng dùng công ty gì?)

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 9 lớp 11 speaking

1. Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue?

(Làm việc theo đuổi cặp. Phân vai theo đuổi bài xích hội thoại và tiếp sau đó vấn đáp câu hỏi ở bài xích hội thoại người sử dụng dùng công ty gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I bởi for you, sir?

A: Could you help má vĩ đại send this document vĩ đại my office by fax?

B: Certainly. What's the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

A: Xin lỗi!

B: Vâng? Tôi hoàn toàn có thể làm những gì cho tới ông, thưa ông?

A: Cô hoàn toàn có thể hùn tôi gửi tư liệu này cho tới bưu năng lượng điện vì chưng fax được không?

B: Chắn chắn rồi ạ! Số fax là gì thưa ông?

A: Nó là 04.7223898. 

B: Vâng. Tôi gửi tức thì trên đây. 

A:Cảm ơn. À, từng nào chi phí đấy cô?

B: 5000 đồng thưa ông. Ông hoàn toàn có thể coi giá bán bên trên bảng. 

A: À. Tôi thấy rồi. Đây thưa cô. Cảm ơn. 

B: Không đem gì ạ. 

Lời giải chi tiết:

The customer is using fax service.

(Khách mặt hàng đang được dùng công ty fax.)

Bài 2

2. Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, the conversation takes place at the post office between a clerk (A) and a customer (B) who wants vĩ đại have a telephone line installed at trang chủ.

(Làm việc theo đuổi cặp. Thực hiện nay một cuộc đối thoại kể từ những kể từ khêu ý sau đây. Cuộc truyện trò ra mắt bên trên bưu năng lượng điện thân thuộc một nhân viên cấp dưới (A) và (B) – một người sử dụng ham muốn mang trong mình 1 lối chão điện thoại cảm ứng thông minh được thiết đặt tận nơi.)

A: Greet B and ask if he can help

(Chào B và chất vấn hoàn toàn có thể hùn gì không)

B: Say that you want vĩ đại have a telephone line installed at home

(Nói rằng mình muốn thi công điện thoại cảm ứng thông minh ở nhà)

A: Ask where B lives

(Hỏi B sinh sống ở đâu)

B: Give out address and ask when the installation will take place

(Cho vị trí và thời hạn thi công đặt)

A: Say that the installation will take place one week after registration

(Nói rằng tiếp tục thi công sau khoản thời gian ĐK 1 tuần)

B: Ask if A can come on Friday

(Hỏi A loại 6 cho tới được không)

A: Agree and ask if B has a telephone

(Đồng ý và chất vấn B đem điện thoại cảm ứng thông minh bàn chưa)

B: Say that you already have a telephone and ask about the installation fee and monthly fee

(Nói rằng đem rồi và chất vấn phí lắp ráp và phí người sử dụng mặt hàng tháng)

A: Tell B about the fees and ask B vĩ đại fill in a form

(Nói về ngân sách và bảo B điền nhập mẫu)

Lời giải chi tiết:

A: Good morning, can I help you?

(Chào buổi sáng sớm, tôi hoàn toàn có thể hùn gì cho tới ông?)

B: Yes, I want vĩ đại have a telephone line installed at trang chủ.

(À, tôi ham muốn thi công lối trên đây điện thoại cảm ứng thông minh trong nhà.)

A: OK. Where bởi you live?

(Vâng. Ông sinh sống ở đâu?)

B: I live at 67 Ngoc Ha Street. When can you install it?

(Tôi sinh sống ở 67 lối Ngọc Hà. Khi này anh hoàn toàn có thể thi công nó?)

A: We can install it one week after you have registered.

(Chúng tôi hoàn toàn có thể lắp ráp một tuần sau khoản thời gian ông ĐK ạ.)

B: Can you come on Friday?

(Thứ 6 anh cho tới được không?)

A: Yes, that's fine. Do you have telephone yet?

(À, được ạ. Ông đem điện thoại cảm ứng thông minh chưa?)

Xem thêm: quy đồng mẫu số lớp 4

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee and monthly fee?

(Có. Tôi có một kiểu điện thoại cảm ứng thông minh rồi. Phí lắp ráp và ngân sách mỗi tháng là bao nhiêu?)

A: Its fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 27 thousand dong. Can you fill in this form?

(Phí là một trong những triệu 400 ngàn đồng và phí mỗi tháng là 27 ngàn đồng. Ông hoàn toàn có thể điền nhập kiểu này được không?)

Bài 3

3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations.

(Làm việc theo đuổi cặp. Hãy tưởng tượng rằng 1 trong các chúng ta là 1 nhân viên cấp dưới bên trên bưu năng lượng điện và người ê là 1 người sử dụng, triển khai cuộc hội thoại cho từng trường hợp sau.)

1. You want vĩ đại subscribe vĩ đại the Lao Dong Daily for a year and have the newspaper delivered vĩ đại your trang chủ every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street, Hanoi.

(Bạn ham muốn ĐK tờ Lao Động Nhật báo nhập 1 năm và tờ báo được gửi gắm cho tới nhà của bạn vào cụ thể từng buổi sáng sớm trước 6h30. Địa chỉ của khách hàng là 67 lối Ngọc Hà, TP. hà Nội.)

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want vĩ đại use the Flower Telegram Service provided by the post office vĩ đại send her a greetings thẻ and a bunch of red roses on her birthday.

(Sinh nhật của những người bạn tri kỷ nhất của khách hàng là vào trong ngày 16 mon 5. Quý khách hàng ham muốn dùng Dịch Vụ Thương Mại năng lượng điện hoa bởi bưu năng lượng điện hỗ trợ nhằm gửi cho tới cô ấy một tấm thiệp chúc mừng và một bó huê hồng đỏ gay vào trong ngày sinh nhật của cô ý ấy.)

Lời giải chi tiết:

1.

A: Good morning. Can I help you?

(Chào buổi sáng sớm. Tôi hoàn toàn có thể hùn gì cho tới bạn?)

B: I would lượt thích vĩ đại subscribe vĩ đại the Lao Dong daily newspaper.

(Tôi ham muốn ĐK tờ báo Lao Động hằng ngày.)

A: Yes. How long would you lượt thích vĩ đại subscribe vĩ đại it?

(Vâng. Quý khách hàng ham muốn ĐK nó nhập bao lâu?)

B: For a year, please.

(Trong 1 năm.)

A: Where would you lượt thích vĩ đại get the newspaper?

(Bạn ham muốn nhận tờ báo ở đâu?)

B: At trang chủ, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

(Ở ngôi nhà, thực hiện ơn. Tôi sinh sống ở 67 lối Ngọc Hà.)

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

(Vâng. 67 lối Ngọc Hà.)

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

(À. Tôi hoàn toàn có thể lấy tờ báo từng buổi sáng sớm trước 6.30 không?)

A: Before 6.30? Well, it might be a little bit too early. How about before 7.30?

(Trước 6.30? Vâng, nó hoàn toàn có thể là khá sớm một chút ít. Thế còn trước 7.30 thì sao?)

B: OK. That's fine. Thank you.

(Vâng. Được ạ. Cảm ơn cô.)

A: Right. Can you just fill in this form?

(Vâng. Quý khách hàng chỉ việc điền nhập kiểu này?)

2.

A: Good morning. Can I help vou?

(Chào buổi sáng sớm. Tôi hoàn toàn có thể hùn gì cho tới bạn?)

B: Yes I want vĩ đại use Flower Telegram Senice. I want vĩ đại send my friend a greeting cards and a bunch of red roses.

(Vâng, tôi ham muốn dùng Flower Telegram Service. Tôi ham muốn gửi cho mình của tôi một thiệp chúc mừng và một bó huê hồng đỏ gay.)

A: Yes. When would you lượt thích vĩ đại send?

(Vâng. Khi này mình muốn gửi?)

B: On 16th May, please.

(Vào ngày 16 mon 5, thực hiện ơn.)

A: Where would you lượt thích vĩ đại send flowers and greetings card?

(Bạn ham muốn gửi hoa và thiệp chúc mừng ở đâu?)

B: At her office, at 134 Hoang Hoa Tham Street.

(Tại văn chống của cô ý ấy, bên trên 134 lối Hoàng Hoa Thám.)

A: OK. 134 Hoang Hoa Tham Street.

(OK. 134 Hoàng Hoa Thám.)

B: Oh, can she get the gift before 9.00 a.m?

(Oh, cô ấy hoàn toàn có thể cảm nhận được phần quà trước 9h sáng sủa không?)

A: All right. Can you fill ill this sườn, please?

(Được nhé. Quý khách hàng phấn khởi lòng  điền nhập kiểu đơn này?)


Bình luận

Chia sẻ

 • Listening - Unit 9 trang 105 giờ Anh 11

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

 • Writing - Unit 9 trang 107 giờ Anh 11

  Writing a letter vĩ đại express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư thanh minh sự ưng ý (hoặc ko hài lòng).)

 • Language focus - Unit 9 trang 109 giờ Anh 11

  Explain what the words below mean, using the phrases from the box.

 • Test yourself C - Unit 9 trang 111 giờ Anh 11

  Listening vĩ đại the conversation: (Lắng nghe cuộc truyện trò.).

 • Reading - Unit 9 trang 100 giờ Anh 11

  Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

>> Xem thêm

Xem thêm: một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

Báo lỗi - Góp ý

2K7 nhập cuộc tức thì group nhằm nhận vấn đề thi tuyển, tư liệu không tính tiền, trao thay đổi tiếp thu kiến thức nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn học viên lớp 11 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.