toán lớp 5 trang 178 179


Mỗi bài xích tập dượt tiếp sau đây đem tất nhiên một vài câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Phần 1: Mỗi bài xích tập dượt tiếp sau đây đem tất nhiên một vài câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng: 

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 178 179

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

\(0,8\% = \) ?

A. \(\dfrac{8}{10}\)                                      B. \(\dfrac{8}{100}\)

C. \(\dfrac{8}{1000}\)                                  D. \(\dfrac{8}{10000}\)

Phương pháp giải:

Viết \(0,8\% \) bên dưới dạng phân số thập phân nhờ vào đặc điểm \(1\%=\dfrac{1}{100}\).

Lời giải chi tiết:

Ta có:   \(0,8\% =\dfrac{8}{1000}\).

Chọn đáp án C. 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Biết 95% của một vài là 475, vậy \(\dfrac{1}{5}\) của số cơ là:

A. 19                                          B.95

C. 100                                        D. 500

Phương pháp giải:

- Tìm số cơ tớ lấy 475 phân chia mang đến 95 rồi nhân với 100 hoặc lấy 475 nhân với 100 rồi phân chia mang đến 95.

- Tìm \(\dfrac{1}{5}\) của số cơ tớ lấy số cơ nhân với \(\dfrac{1}{5}\)

Lời giải chi tiết:

Số cơ là:                 475 ×  100 : 95 = 500.

 \(\dfrac{1}{5}\) của 500 là:         500 \(\times \,\dfrac{1}{5}\) = 100.

Chọn đáp án C.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Người tớ xếp những hình lập phương nhỏ trở nên những khối. Trong những khối tiếp sau đây, khối này đem chứa được nhiều hình lập phương nhất ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi kiểm đếm số hình lập phương nhỏ của từng hình tiếp sau đó đối chiếu sản phẩm cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

Khối A đem 24 hình lập phương, khối B đem 22 hình lập phương; khối C đem 24 hình lập phương; khối D đem 28 hình lập phương.

Vậy khối D đem chứa được nhiều hình lập phương nhất.

Chọn đáp án D.

Phần 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1 trang 179

Một tấm bìa hình vuông vắn đang được tô màu sắc như hình vẽ mặt mũi. Tính:

a) Diện tích của phần vẫn tô màu sắc.

b) Chu vi của phần ko tô màu sắc.

Xem thêm: i asked him how far was it to the station if i went there by taxi

Phương pháp giải:

Diện tích của phần vẫn tô màu sắc bởi vì diện tích S của hình tròn trụ nửa đường kính 10cm. sát dụng công thức C = r x 2 x 3,14

Chu vi của hình tròn trụ 10cm đó là chu vi của phần ko tô màu sắc. Áp dụng công thức S = r x r x 3,14

Lời giải chi tiết:

Diện tích của phần vẫn tô màu sắc bởi vì diện tích S của hình tròn trụ nửa đường kính 10cm.

a) Diện tích phần vẫn tô màu sắc là:

           10 ×  10 × 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của hình tròn trụ 10cm đó là chu vi của phần ko tô màu sắc.

Chu vi của phần ko tô màu sắc là:

          10 ×  2 ×  3,14 = 62,8 (cm)

                                 Đáp số: a) 314cm2 ;

                                              b) 62,8cm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Mẹ mua sắm gà và cá không còn 88 000 đồng. Số chi phí mua sắm cá bởi vì 120% số chi phí mua sắm gà. Hỏi u mua sắm cá không còn từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí mua sắm cá bởi vì 120% số chi phí mua sắm gà nên tớ đem tỉ số thân thiết số chi phí mua sắm cá và mua sắm gà là:

        \(\displaystyle 120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

- Tìm số chi phí mua sắm cá nhờ vào câu hỏi thám thính nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cá và gà : 88000 đồng

Số chi phí cá bởi vì 120% số chi phí gà

Cá : ? đồng

Bài giải:

Số chi phí mua sắm cá bởi vì 120% số chi phí mua sắm gà nên tớ đem tỉ số thân thiết số chi phí mua sắm cá và mua sắm gà là:

                  \(\displaystyle 120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

Như vậy nếu như số chi phí mua sắm gà là 5 phần thì số chi phí mua sắm cá là 6 phần như vậy.

Tổng số phần cân nhau là:

           5 + 6 = 11 (phần)

Số chi phí mua sắm cá là:

           88000 : 11 × 6 = 48000 (đồng)

                               Đáp số: 48000 đồng. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện tập dượt công cộng

  Một xe hơi cút được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp cơ xe hơi cút được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã từng đi cả nhì phần đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 tiếng đồng hồ. C. 3h D. 4 giờ.

 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện tập dượt công cộng

  Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ nửa tiếng : 5. Tìm số tầm nằm trong của:

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Một chiến thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền cút xuôi dòng sản phẩm thì sau 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền cút ngược dòng sản phẩm thì nên từng nào thời hạn nhằm cút được quãng lối như khi xuôi dòng sản phẩm nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Trong thân phụ ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối cơ, ngày loại nhì bán tốt 40% số lối cơ. Hỏi ngày loại thân phụ cửa hàng cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: công dân thi hành pháp luật khi

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.