toán lớp 4 trang 96

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất khá đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 96

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Trong những số 3457 ;  4568 ;  66814 ;  2050 ;  2229 ;  3576 ;  900 ;  2355 :

a) Số nào là phân chia không còn mang lại 2 ?

b) Số nào là phân chia không còn mang lại 5 ?

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân chia không còn mang lại 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

a) Các số phân chia không còn mang lại 2 là: 4568 ;  66814 ;  2050 ;  3576 ;  900.

b) Các số phân chia không còn mang lại 5 là: 2050 ;  900 ;  2355.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Hãy viết lách thân phụ số sở hữu thân phụ chữ số và phân chia không còn mang lại 2.

b) Hãy viết lách thân phụ số sở hữu thân phụ chữ số và phân chia không còn mang lại 5.

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân chia không còn mang lại 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

Học sinh hoàn toàn có thể viết lách như sau:

a) 326 ;       572 ;     680.

b) 350 ;       705;      860.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong những số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324:

Xem thêm: phản ứng hóa học là gì

a) Số nào là phân chia không còn mang lại 2 một vừa hai phải phân chia không còn mang lại 5 ?

b) Số nào là phân chia không còn mang lại 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 5 ?

c) Số nào là phân chia không còn mang lại 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 2 ?

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 thì phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân chia không còn mang lại 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

a) Số một vừa hai phải phân chia không còn mang lại 2 một vừa hai phải phân chia không còn mang lại 5 là : 480 ;  2000 ;  9010.

b) Số phân chia không còn mang lại 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 5 là :  296 ;  324.

c) Số phân chia không còn mang lại 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 2 là :  345 ;  3995.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Số một vừa hai phải phân chia không còn mang lại 2 một vừa hai phải phân chia không còn mang lại 5 thì tận nằm trong là chữ số nào là ?

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân chia không còn mang lại 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

Số sở hữu tận nằm trong là 0 thì một vừa hai phải phân chia không còn mang lại 2 một vừa hai phải phân chia không còn mang lại 5.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Loan sở hữu thấp hơn đôi mươi trái khoáy táo. thạo rằng, nếu như Loan lấy số táo cơ chia đều cho 2 bên mang lại 5 chúng ta hoặc chia đều cho 2 bên mang lại 2 chúng ta thì cũng một vừa hai phải không còn.

Hỏi Loan sở hữu từng nào trái khoáy táo ? 

Phương pháp giải:

Loan lấy số táo cơ chia đều cho 2 bên mang lại 5 chúng ta hoặc chia đều cho 2 bên mang lại 2 chúng ta thì cũng một vừa hai phải không còn nên số táo của Loan phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết:

Loan lấy số táo cơ chia đều cho 2 bên mang lại 5 chúng ta hoặc chia đều cho 2 bên mang lại 2 chúng ta thì cũng một vừa hai phải không còn nên số táo của Loan phân chia không còn cho tất cả 2 và 5. 

Vậy số cơ sở hữu tận nằm trong là 0.

Xem thêm: công thức tính diện tích tứ giác

Biết Loan sở hữu thấp hơn đôi mươi trái khoáy táo.

Vậy Loan sở hữu 10 trái khoáy táo.

Loigiaihay.com