tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1


1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. 4. Listen and tick Yes (Y) or No (N). 5. Read and complete. 6. Let's sing.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Are you going to tát Nam's birthday party?

(Bạn tiếp tục chuồn dự tiệc sinh nhật Nam cần không?)

Nam's birthday party? It was last Sunday.

(Tiệc sinh nhật Nam ư? Nó được xem là Chủ nhật trước.)

Oh no! I thought it was today!

(Ôi không! Mình nghĩ về nó là hôm nay!)

b)  Did you go to tát the party?

(Bạn tiếp tục đi dự tiệc cần không?)

Yes, I did. I went with Phong.

(Vâng, chính rồi. Mình chuồn với Phong.)

c)  How about you, Mai? Did you go to tát the party?

(Còn chúng ta thì sao Mai? quý khách hàng sở hữu chuồn dự tiệc không?)

No, I didn't. I visited my grandparents.

(Không, bản thân ko chuồn. Mình đã đi được thăm hỏi các cụ bản thân.)

d)  Did you enjoy Nam's buổi tiệc ngọt, Phong?

(Bạn sở hữu mến buổi tiệc của Nam ko Phong?)

Yes! We had a lot of fun!

(Có! Chúng bản thân sở hữu thiệt nhiều niềm vui!)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say. 

(Chỉ và gọi.)

go on a picnic: chuồn dã ngoại 

enjoy the party: tận thưởng bữa tiệc 

join the funfair: tham dự tiệc chợ phấn khởi chơi 

watch TV: xem TV 

Lời giải chi tiết:

a)  Did you go on a picnic? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn đã đi được dã nước ngoài cần không? - Vâng, chính rồi. / Không, tôi ko chuồn.)

b)  Did you enjoy the party? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn sở hữu mến buổi tiệc không? - Vâng, tôi sở hữu. / Không, tôi ko mến.)

c)  Did you join the funfair? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn tiếp tục nhập cuộc trung tâm thương mại phấn khởi nghịch ngợm cần không? - Vâng, chính rồi. / Không, tôi ko nhập cuộc.)

d) Did you watch TV? - Yes, I did / No, I didn't.

(Bạn tiếp tục coi TV cần không? - Vâng, chính rồi. / Không, tôi ko coi.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong rằng.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những gì chúng ta đã từng.

Lời giải chi tiết:

- Did you go on a picnic? (Bạn sở hữu chuồn dã nước ngoài không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã chuồn. / Không, bản thân ko chuồn.) 

- Did you enjoy the weekend? (Bạn sở hữu phấn khởi vào trong ngày vào ngày cuối tuần không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã chuồn. / Không, bản thân ko chuồn.) 

- Did you watch TV? (Bạn sở hữu coi truyền họa không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã chuồn. / Không, bản thân ko chuồn.) 

Câu 4

4. Listen and tick Yes (Y) or No (N).

(Nghe và khắc ghi lựa chọn Có (Y) hoặc Không (N).)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: Did you go to tát the zoo yesterday, Linda?

Linda: No, I didn't.

Phong: Did you stay at home?

Linda: Yes, I did.

2. Phong: Were you at the sports festival Mai?

Mai: Oh, yes.

Phong: Did you enjoy it?

Mai: No, I didn't. It was so sánh crowded.

Xem thêm: global warming has severe impact on water supplies

3. Mai: Did you stay at trang chủ yesterday, Tony?

Tony: No, I didn't.

Mai: Where did you go?

Tony: I went to tát visit my grandparents.

Tạm dịch:

1. Phong: Bạn đã đi được cho tới sở thú ngày ngày hôm qua cần ko, Linda?

Linda: Không, tớ ko chuồn.

Phong: Bạn sở hữu trong nhà không?

Linda: Vâng, tớ sở hữu.

2. Phong: Bạn sở hữu tham gia liên hoan thể thao ko, Mai?

Mai: Ồ, sở hữu.

Phong: Bạn sở hữu mến nó không?

Mai: Không, tớ ko mến. Nó quá sầm uất.

3. Mai: Hôm qua quýt chúng ta sở hữu trong nhà ko, Tony?

Tony: Không, tôi ko.

Mai: Bạn đã đi được đâu?

Tony: Tớ đã đi được thăm hỏi các cụ của tôi.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5.  Read and complete.

(Đọc và hoàn thiện.)

Lời giải chi tiết:

1. went

2. festival

3. joined

4. sports

5. enjoyed

Linda and Tom were on their holidays. They (1) went to different places. Linda went to tát the (2) Festival of Flowers in Da Lat. Tom (3) joined a (4) sports festival. They (5) enjoyed their holidays very much.

(Linda và Tom tiếp tục trải qua quýt những kỳ ngủ của mình. Họ chuồn nhiều điểm không giống nhau. Linda đã đi được liên hoan hoa ở Đà Lạt. Tom tiếp tục nhập cuộc vào trong 1 liên hoan thể thao (hội thao). Họ mến những kỳ ngủ của mình thật nhiều.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

What did you bởi on Teachers’ Day?

(Bạn đã từng gì vào trong ngày Nhà giáo?)

What did you do? What did you do?

(Bạn đã từng gì? quý khách hàng đã từng gì?)

What did you bởi on Teachers' Day?

(Bạn đã từng gì vào trong ngày Nhà giáo?)

Did you have fun? Did you have fun?

(Bạn sở hữu phấn khởi không? quý khách hàng sở hữu phấn khởi không?)

Yes, we did. We had lots of fun.

(Vâng, Shop chúng tôi phấn khởi. Chúng tôi có tương đối nhiều thú vui.)

Did you go? Did you go?

(Bạn đã đi được cần không? quý khách hàng đã đi được cần không?)

Did you go on a picnic?

(Bạn đã đi được dã nước ngoài cần không?)

No, we didn't. No, we didn't. We didn't go on a picnic.

(Không, Shop chúng tôi ko chuồn. Không, Shop chúng tôi ko chuồn. Chúng tôi đang không chuồn dã nước ngoài.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: lượng mưa trung bình năm của nước ta là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.