study hard or you won't pass the exam

Study hard or you won’t pass the exam.

→ If……………………………………………….

Bạn đang xem: study hard or you won't pass the exam

Đáp án

Tạm dịch: Học hành cần mẫn hoặc các bạn sẽ ko vượt lên kỳ ganh đua ê.
=> Căn cứ nhập “won’t” -> câu ĐK loại 1
Công thức của ĐK loại 1: If + S + V (hiện tại), S + will/can/may… + V(bare)
=> Đáp án:
↳ If you don’t study hard, you won’t pass the exam.

Tâm em tưởng won't ph gửi trở nên will chứ ạ

2 Trả điều . 200 ngày

Thanhh Thư Tại sao lại không thay đổi vế sau là won't nhưng mà k là will v ạ

1 Trả điều . 255 ngày

Sweden 36. Nam has got no money or no xế hộp. (use tag question)
 Nam has_____________________________, _________ he?
giúp

4 Trả điều . 24/04/2021

Nguyễn Thị Tuyết Anh If you studay hard, you will pass the exam.

4 Trả điều . 23/04/2021

Xem thêm: để tạo nhanh một báo cáo thường chọn cách nào trong các cách dưới đây

Nguyễn Hồng Liên có cấu tạo của chính nó ê em, thông thường thì ngta cho một vế, còn câu ĐK lếu phù hợp thì phụ thuộc nghĩa nữa

. 29/10/2020

Phạm Thị Hương Duyên Cho e căn vặn thực hiện thế này nhằm xác lập được câu điều kiên loại này ạ

1 Trả điều . 29/10/2020

DC Circuit Court nó đích thị ngữ pháp, tuy nhiên nó k đích thị về mặt mày nghĩa em à.

. 27/12/2019

Ko Ko Ad ơi em cũng viết lách như là bạ[email protected] thấy vẫn đích thị nhưng mà ad

. 27/12/2019

DC Circuit Court câu của em thì theo phía học tập siêng là đậu rồi

. 22/12/2019

Xem thêm: mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng gì

DC Circuit Court câu gốc đang sẵn có ý ham muốn thưa là nếu như k học tập thì rớt em à, nên k nên viết lách theo dõi vị trí hướng của em

. 22/12/2019

Bòi Chịu không được các bạn ạ, nghe thì có vẻ như hao hao tuy nhiên sắc thái của 2 câu là trọn vẹn không giống nhau

. 22/12/2019

Đinh Nhàn viết lách là " If you study hard , you will pass the exam" được k ạ ?

1 Trả điều . 22/12/2019