sản phẩm của giai đoạn hoạt hóa axit amin là

Câu hỏi:

04/03/2020 70,232

B. Phức hợp ý aa-tARN.

Bạn đang xem: sản phẩm của giai đoạn hoạt hóa axit amin là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Giai đoạn hoạt hoá axit amin ra mắt như sau:

- Dưới hiệu quả của một số enzim, những a.a tự tại nhập môi trường xung quanh nội bào được hoạt hoá nhờ gắn kèm với hợp ý hóa học ATP

- aa + ATP → aa hoạt hoá

- Nhờ thuộc tính của enzim quánh hiệu, a.a được hoạt hoá links với tARN tương ứng→ phức tạp a.a – tARN.

- aa hoạt hoá + tARN → Phức hợp ý aa - tARN

Vậy thành phầm của quy trình hoạt hóa axit amin đó là phức tạp aa-tARN.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mỗi ADN con cái sau nhân song đều phải sở hữu một mạch của ADN u, mạch còn sót lại được tạo hình kể từ những nuclêôtit tự tại. Đây là hạ tầng của vẹn toàn tắc:

A. Bổ sung và bảo toàn.

B. Bán bảo toàn.

C. Bổ sung.

D. Bổ sung và chào bán bảo toàn.

Câu 2:

Trong 64 cỗ thân phụ mã DT, với 3 cỗ thân phụ ko mã hoá mang đến axit amin này. Các cỗ thân phụ bại liệt là:

A. UAG, UAA, UGA.

B. UUG, UGA, UAG.

C. UUG, UAA, UGA.

D. UGU, UAA, UAG.

Câu 3:

Ở một loại thực vật, gen A qui tấp tểnh tính trạng phân tử đỏ hỏn trội trọn vẹn đối với gen a qui tấp tểnh tính trạng lặn phân tử white color. Trong một quy tắc lai, nếu như ở mới F1 với tỉ lệ thành phần 35 cây phân tử đỏ: 1 cây phân tử White thì loại gen của những cây phụ huynh là:

A. AAa x AAaa.

Xem thêm: bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

B. AAa x AAa.

C. AAaa x AAaa.

D. A, B, C đích thị.

Câu 4:

Xét một gen bao gồm 2 alen trội-lặn trọn vẹn. Số loại quy tắc lai không giống nhau về loại gen nhưng mà mang đến mới sau đồng tính là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 6

Câu 5:

Trao thay đổi đoạn ko cân nặng thân thuộc 2 crômatit nhập cặp tương đương tạo nên hiện nay tượng

A. Chuyển đoạn.

B. Đảo đoạn.

C. Hoán vị gen.

D. Lặp đoạn và tổn thất đoạn

Câu 6:

Đột trở thành chênh chếch bội là việc đổi khác con số NST tương quan tới

A. Một số cặp NST.

B. Một số hoặc toàn cỗ những cặp NST.

C. Một, một trong những hoặc toàn cỗ những cặp NST.

Xem thêm: 1 gấp bao nhiêu lần 1/10

D. Một hoặc một trong những cặp NST.