mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là

hint-header

Cập nhật ngày: 09-05-2022

Bạn đang xem: mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là


Chia sẻ bởi: Nguyễn hà


Mức cấu hình xoắn của NST với chiều ngang 30nm là

Chủ đề liên quan

Cấu trúc này tại đây với số phen cuộn xoắn nhiều nhất?

Sự links thân thiết ADN với histôn nhập cấu hình của NST đáp ứng chức năng

A

lưu lưu giữ, bảo vệ, truyền đạt vấn đề DT.

B

phân li NST nhập phân bào tiện nghi.

C

tổng hợp NST nhập phân bào tiện nghi.

D

điều tiết sinh hoạt những ren nhập ADN bên trên NST.

Nhiễm sắc thể nhiều năm cấp rất nhiều lần đối với 2 lần bán kính tế bào, vẫn được xếp gọn gàng nhập nhân vì

A

2 lần bán kính của chính nó rất rất nhỏ.

B

nó được rời trở thành nhiều đoạn.

C

nó được đóng góp xoắn ở nhiều Lever.

D

nó được dồn nén lai trở thành nhân con cái.

Phân tử ADN links với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histon vẫn tạo ra cấu hình quánh hiệu gọi là

Phân tử ADN links với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histon vẫn tạo ra cấu hình quánh hiệu, cấu hình này không thể phân phát hiện tại ở tế bào

Mức xoắn 3 nhập cấu hình siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Trình tự động nuclêôtit nhập ADN có công năng đảm bảo và thực hiện những NST ko bám nhập nhau ở ở

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực to để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Đơn vị nhỏ nhất nhập cấu hình NST bao gồm đầy đủ 2 bộ phận ADN và prôtêin histon là

Điều không đúng lúc mang lại rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên nhập tế bào sinh dục của khung người.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới cơ.

C

không những đem ren quy lăm le nam nữ mà còn phải đem ren quy lăm le tính trạng thông thường.

D

Xem thêm: sách toán lớp 4 tập 1

của những loại thú, con ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo ra ĐK tiện nghi cho

A

sự phân li NST nhập phân bào.

B

sự tổng hợp NST nhập phân bào.

C

sự biểu lộ sắc thái NST ở kì thân thiết.

D

sự phân li và tổng hợp NST nhập phân bào.

Phân tử ADN links với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histon vẫn tạo ra cấu hình quánh hiệu, cấu hình này chỉ phân phát hiện tại ở tế bào

Trình tự động nuclêôtit quan trọng nhập ADN của NST, là địa điểm links với thoi phân bào được gọi là

D

điểm khởi động nhân song.

Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Mức cấu hình xoắn của NST với chiều ngang 30nm là

Cấu trúc này tại đây với số phen cuộn xoắn nhiều nhất?

Sự links thân thiết ADN với histôn nhập cấu hình của NST đáp ứng chức năng

A

lưu lưu giữ, bảo vệ, truyền đạt vấn đề DT.

B

phân li NST nhập phân bào tiện nghi.

C

tổng hợp NST nhập phân bào tiện nghi.

D

điều tiết sinh hoạt những ren nhập ADN bên trên NST.

Nhiễm sắc thể nhiều năm cấp rất nhiều lần đối với 2 lần bán kính tế bào, vẫn được xếp gọn gàng nhập nhân vì

A

2 lần bán kính của chính nó rất rất nhỏ.

B

nó được rời trở thành nhiều đoạn.

C

nó được đóng góp xoắn ở nhiều Lever.

Xem thêm: tính chất đường pg trong tam giác

D

nó được dồn nén lai trở thành nhân con cái.

Phân tử ADN links với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histon vẫn tạo ra cấu hình quánh hiệu gọi là