living in a city has a number of drawbacks

Writing

4 Read the paragraph and complete the outline below.

Bạn đang xem: living in a city has a number of drawbacks

Example:

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc hết hạn sử dung.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng cơ chế toàn màn hình hiển thị

Xem thêm: học viện hậu cần điểm chuẩn 2022

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Typing text

Font: