khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái phát biểu nào sau đây là đúng

Khi nói tới bộ phận hữu sinh vô hệ sinh thái xanh, tuyên bố này tại đây đúng?

Bạn đang xem: khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái phát biểu nào sau đây là đúng

Khi nói tới bộ phận hữu sinh vô hệ sinh thái xanh, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Tất cả nấm đều là loại vật phân giải.

B. Sinh vật dung nạp bậc 3 luôn luôn sở hữu sinh khối to hơn loại vật dung nạp bậc 2.

C. Tất cả những loại động vật hoang dã ăn thịt nằm trong và một bậc đủ chất.

D. Vi loại vật tự động chăm sóc được xếp vô group loại vật phát hành.

Đáp án

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: fossil fuels are used to generate

Tổng ôn - Luyện thi đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ