hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

Trắc nghiệm Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức và hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng - Vật lí 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Bạn đang xem: hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

 Phát biểu này sau đó là đúng?

 • A.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với giao động điều tiết.

 • B.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với giao động riêng rẽ.

 • C.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với giao động tắt dần dần.

 • D.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với giao động chống bức.

Câu 2 :

 Phát biểu này tại đây về giao động chống bức là đúng?

 • A.

  Tần số của giao động chống bức là tần số riêng rẽ của hệ.

 • B.

  Biên chừng của giao động chống bức chỉ tùy theo tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • C.

  Tần số của giao động chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • D.

  Biên chừng của giao động chống bức là biên chừng của nước ngoài lực tuần trả.

Câu 3 :

 Dao động chống bức là giao động của hệ

 • A.

  bên dưới thuộc tính của lực đàn hồi.

 • B.

  bên dưới thuộc tính của một nước ngoài lực biến chuyển thiên tuần trả theo đòi thời hạn.

 • C.

  nhập ĐK không tồn tại lực quái sát.

 • D.

  bên dưới thuộc tính của lực quán tính chủ quan.

Câu 4 :

 Một vật đang được giao động cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng, vật tiếp tục nối tiếp dao động

 • A.

  không hề Chịu thuộc tính của nước ngoài lực.

 • B.

  với tần số to hơn tần số riêng rẽ.

 • C.

  với tần số nhỏ rộng lớn tần số riêng rẽ.

 • D.

  với tần số vị tần số riêng rẽ.

Câu 5 :

 Trong giao động chống bức, với và một nước ngoài lực thuộc tính, hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng tiếp tục rõ rệt rộng lớn nếu

 • A.

  giao động tắt dần dần sở hữu tần số riêng rẽ càng rộng lớn.

 • B.

  quái sát thuộc tính lên vật giao động càng nhỏ.

 • C.

  giao động tắt dần dần sở hữu biên chừng càng rộng lớn.

 • D.

  giao động tắt dần dần nằm trong trộn với nước ngoài lực tuần trả.

Câu 6 :

 Phát biểu này tại đây là không đúng?

 • A.

  Tần số của giao động chống bức luôn luôn vị tần số của giao động riêng rẽ.

 • B.

  Tần số của giao động chống bức vị tần số của lực chống bức.

 • C.

  Chu kì của giao động chống bức rất có thể vị chu kì của giao động riêng rẽ.

 • D.

  Chu kì của giao động chống bức vị chu kì của lực chống bức.

Câu 7 :

 Hai con cái rung lắc chão có tính lâu năm đều bằng nhau, vật nặng nề của bọn chúng sở hữu độ dài rộng y chang nhau, tuy nhiên sở hữu trọng lượng không giống nhau. Thả cho tới nhì con cái rung lắc tự tại với li chừng ban sơ như nhau. Chọn Kết luận đúng:

 • A.

  Con rung lắc nặng nề rộng lớn giao động tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

 • B.

  Con rung lắc nặng nề rộng lớn giao động tắt dần dần lờ đờ rộng lớn.

 • C.

  Hai con cái rung lắc giao động tắt dần dần như nhau.

 • D.

  Chưa đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập con cái rung lắc này giao động tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

Câu 8 :

 Khi nói đến một hệ giao động chống bức ở quá trình ổn định lăm le, tuyên bố này bên dưới đó là sai?

 • A.

  Biên chừng của hệ giao động chống bức tùy theo tần số của nước ngoài lực chống bức.

 • B.

  Tần số của hệ giao động chống bức luôn luôn trực tiếp vị tần số giao động riêng rẽ của hệ.

 • C.

  Biên chừng của hệ giao động chống bức dựa vào biên chừng của nước ngoài lực chống bức.

 • D.

  Tần số của hệ giao động chống bức vị tần số nước ngoài lực chống bức.

Câu 9 :

 Chọn câu sai khi nói đến giao động chống bức

 • A.

  Dao động chống bức là giao động của vật khi bị thuộc tính của một nước ngoài lực thay đổi tuần trả.

 • B.

  Dao động chống bức là giao động điều tiết.

 • C.

  Biên chừng của giao động chống bức tỉ trọng thuận với biên chừng F0 của nước ngoài lực và tùy theo tần số góc của nước ngoài lực.

 • D.

  Tần số góc của giao động chống bức vị tần số của nước ngoài lực.

Câu 10 :

 Chọn câu vấn đáp sai?

 • A.

  Sự nằm trong tận hưởng luôn luôn rất có hại nhập khoa học tập, kinh nghiệm, cuộc sống.

 • B.

  Trong thực tiễn từng giao động là giao động tắt dần dần.

 • C.

  Khi sở hữu nằm trong tận hưởng, biên chừng giao động đạt cực to.

 • D.

  Dao động tự tại sở hữu tần số vị tần số riêng rẽ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Phát biểu này sau đó là đúng?

 • A.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với giao động điều tiết.

 • B.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với giao động riêng rẽ.

 • C.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với giao động tắt dần dần.

 • D.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với giao động chống bức.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với giao động chống bức

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 2 :

 Phát biểu này tại đây về giao động chống bức là đúng?

 • A.

  Tần số của giao động chống bức là tần số riêng rẽ của hệ.

 • B.

  Biên chừng của giao động chống bức chỉ tùy theo tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • C.

  Tần số của giao động chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • D.

  Biên chừng của giao động chống bức là biên chừng của nước ngoài lực tuần trả.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tần số của giao động chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần hoàn

Lời giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 3 :

 Dao động chống bức là giao động của hệ

Xem thêm: kết quả. nét 1

 • A.

  bên dưới thuộc tính của lực đàn hồi.

 • B.

  bên dưới thuộc tính của một nước ngoài lực biến chuyển thiên tuần trả theo đòi thời hạn.

 • C.

  nhập ĐK không tồn tại lực quái sát.

 • D.

  bên dưới thuộc tính của lực quán tính chủ quan.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dao động chống bức là giao động của hệ bên dưới thuộc tính của một nước ngoài lực biến chuyển thiên tuần trả theo đòi thời hạn.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 4 :

 Một vật đang được giao động cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng, vật tiếp tục nối tiếp dao động

 • A.

  không hề Chịu thuộc tính của nước ngoài lực.

 • B.

  với tần số to hơn tần số riêng rẽ.

 • C.

  với tần số nhỏ rộng lớn tần số riêng rẽ.

 • D.

  với tần số vị tần số riêng rẽ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Một vật đang được giao động cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng, vật tiếp tục nối tiếp giao động với tần số vị tần số riêng

Lời giải cụ thể :

Đáp án D

Câu 5 :

 Trong giao động chống bức, với và một nước ngoài lực thuộc tính, hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng tiếp tục rõ rệt rộng lớn nếu

 • A.

  giao động tắt dần dần sở hữu tần số riêng rẽ càng rộng lớn.

 • B.

  quái sát thuộc tính lên vật giao động càng nhỏ.

 • C.

  giao động tắt dần dần sở hữu biên chừng càng rộng lớn.

 • D.

  giao động tắt dần dần nằm trong trộn với nước ngoài lực tuần trả.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong giao động chống bức, với và một nước ngoài lực thuộc tính, hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng tiếp tục rõ rệt rộng lớn nếu ma sát thuộc tính lên vật giao động càng nhỏ.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 6 :

 Phát biểu này tại đây là không đúng?

 • A.

  Tần số của giao động chống bức luôn luôn vị tần số của giao động riêng rẽ.

 • B.

  Tần số của giao động chống bức vị tần số của lực chống bức.

 • C.

  Chu kì của giao động chống bức rất có thể vị chu kì của giao động riêng rẽ.

 • D.

  Chu kì của giao động chống bức vị chu kì của lực chống bức.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tần số của giao động chống bức vị tần số của lực chống bức

Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 7 :

 Hai con cái rung lắc chão có tính lâu năm đều bằng nhau, vật nặng nề của bọn chúng sở hữu độ dài rộng y chang nhau, tuy nhiên sở hữu trọng lượng không giống nhau. Thả cho tới nhì con cái rung lắc tự tại với li chừng ban sơ như nhau. Chọn Kết luận đúng:

 • A.

  Con rung lắc nặng nề rộng lớn giao động tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

 • B.

  Con rung lắc nặng nề rộng lớn giao động tắt dần dần lờ đờ rộng lớn.

 • C.

  Hai con cái rung lắc giao động tắt dần dần như nhau.

 • D.

  Chưa đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập con cái rung lắc này giao động tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hai con cái rung lắc chão có tính lâu năm đều bằng nhau, vật nặng nề của bọn chúng sở hữu độ dài rộng y chang nhau, tuy nhiên sở hữu trọng lượng không giống nhau. Thả cho tới nhì con cái rung lắc tự tại với li chừng ban sơ như nhau. Con rung lắc nặng nề rộng lớn giao động tắt dần dần lờ đờ hơn

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 8 :

 Khi nói đến một hệ giao động chống bức ở quá trình ổn định lăm le, tuyên bố này bên dưới đó là sai?

 • A.

  Biên chừng của hệ giao động chống bức tùy theo tần số của nước ngoài lực chống bức.

 • B.

  Tần số của hệ giao động chống bức luôn luôn trực tiếp vị tần số giao động riêng rẽ của hệ.

 • C.

  Biên chừng của hệ giao động chống bức dựa vào biên chừng của nước ngoài lực chống bức.

 • D.

  Tần số của hệ giao động chống bức vị tần số nước ngoài lực chống bức.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tần số của hệ giao động chống bức vị tần số nước ngoài lực chống bức.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 9 :

 Chọn câu sai khi nói đến giao động chống bức

 • A.

  Dao động chống bức là giao động của vật khi bị thuộc tính của một nước ngoài lực thay đổi tuần trả.

 • B.

  Dao động chống bức là giao động điều tiết.

 • C.

  Biên chừng của giao động chống bức tỉ trọng thuận với biên chừng F0 của nước ngoài lực và tùy theo tần số góc của nước ngoài lực.

 • D.

  Tần số góc của giao động chống bức vị tần số của nước ngoài lực.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dao động chống bức là giao động của vật khi bị thuộc tính của một nước ngoài lực thay đổi tuần trả là sai

Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 10 :

 Chọn câu vấn đáp sai?

 • A.

  Sự nằm trong tận hưởng luôn luôn rất có hại nhập khoa học tập, kinh nghiệm, cuộc sống.

 • B.

  Trong thực tiễn từng giao động là giao động tắt dần dần.

 • C.

  Khi sở hữu nằm trong tận hưởng, biên chừng giao động đạt cực to.

 • D.

  Dao động tự tại sở hữu tần số vị tần số riêng rẽ.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem thêm: đại học luật điểm chuẩn

Sự nằm trong tận hưởng luôn luôn rất có hại nhập khoa học tập, kinh nghiệm, cuộc sống là sai

Lời giải chi tiết

Đáp án: A