hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

hint-header

Cập nhật ngày: 11-10-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hằng Nga


Hiện tượng cầu vồng xuất hiện tại sau trận mưa được phân tích và lý giải đa phần nhờ vào hiện tượng lạ

Chủ đề liên quan

ĐH 201 l)Khi nói đến độ sáng đơn sắc, tuyên bố này tại đây đúng?

A

Ánh sáng sủa đơn sắc không biến thành nghiền sắc Lúc truyền qua chuyện lăng kính.

B

Ánh sáng sủa Trắng là độ sáng đơn sắc vì thế nó đem white color.

C

Tốc chừng truyền của một độ sáng đơn sắc nội địa và vô không gian là như nhau.

D

Trong thủy tinh anh, những độ sáng đơn sắc không giống nhau truyền với vận tốc như nhau.

ĐH 2012) Khi nói đến độ sáng, tuyên bố này tại đây sai?

A

Ánh sáng sủa Trắng là lếu ăn ý của không ít độ sáng đơn sắc làm nên màu trở thành thiên liên tiếp kể từ đỏ lòe cho tới tím.

B

Ánh sáng sủa đơn sắc không biến thành nghiền sắc Lúc trải qua lăng kính.

C

Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính so với những độ sáng đơn sắc không giống nhau đều đều bằng nhau.

D

Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính so với những độ sáng đơn sắc không giống nhau thì không giống nhau.

ĐH2013)Phát biểu này tại đây đúng?

A

Ánh sáng sủa đơn sắc là độ sáng bị nghiền sắc Lúc truyền qua chuyện lăng kính.

B

Ánh sáng sủa Trắng là tổng hợp của không ít độ sáng đơn sắc làm nên màu trở thành thiên liên tiếp kể từ đở cho tới tím.

C

Tổng ăn ý những độ sáng đơn sắc tiếp tục luôn luôn được độ sáng Trắng.

D

Chỉ đem độ sáng Trắng mới phát bệnh nghiền sắc Lúc truyền qua chuyện lăng kính.

ĐH 2013).Trong chân ko, độ sáng đem bước sóng lớn số 1 vô số những độ sáng đơn sắc: đỏ lòe, vàng lam, tím là

Tốc chừng của độ sáng vô thủy tinh anh so với những độ sáng đơn sắc đỏ lòe, vàng, tím theo thứ tự là vđ, vv, vt. Chọn bố trí đúng?

Ánh sáng sủa đơn sắc đem tần số 5.104 Hz, truyền vô chân ko với bước sóng 600 nm. Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh vô xuyên suốt ứng với độ sáng này là một trong những,52. Tần số của độ sáng bên trên Lúc truyền vô môi trường xung quanh vô xuyên suốt này

A

nhỏ rộng lớn 5.1014 Hz còn bước sóng tự 600 nm

B

lớn rộng lớn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 600 nm.

C

vẫn tự 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 600nm

D

vẫn tự 5.1014 Hz còn bước sóng to hơn 600 nm.

Khi truyền kể từ môi trường xung quanh (1) sang trọng môi trường xung quanh (2), một tia sáng sủa đơn sắc rời khỏi xa vời pháp tuyến rộng lớn đối với tia cho tới. Vận tốc và bước sóng của tia sáng sủa này trong những môi trường xung quanh (1) và (2) là v1, λ1 và v2, λ2. Ta có

Chiếu một chùm sáng sủa tuy nhiên song hẹp bao gồm nhị phản xạ vàng và lam kể từ nội địa rời khỏi không gian sao mang lại không tồn tại hiện tượng lạ hành động tự nhiên toàn phần. Nhận quyết định này sau đấy là đúng?

A

Tia vàng rời khỏi xa vời pháp tuyến rộng lớn.

B

Không xác lập được sự không giống nhau của những góc khúc xạ.

C

Tia lam rời khỏi xa vời pháp tuyến rộng lớn.

Xem thêm: trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng bạch đằng năm 938

D

Cả nhị tia nằm trong đem góc khúc xạ như nhau.

Hiện tượng nhiễu xạ và giao phó bôi độ sáng chứng minh ánh sáng

Khi độ sáng truyền kể từ nước rời khỏi không gian thì

A

vận tốc và tần số độ sáng tăng

B

vận tốc và bước sóng độ sáng hạn chế,

C

vận tốc và bước sóng độ sáng tăng

D

bước sóng và tần số độ sáng ko thay đổi.

Chiếu kể từ nước rời khỏi không gian một chùm tia sáng sủa tuy nhiên song đặc biệt hẹp (coi như 1 tia sáng) bao gồm 5 bộ phận đơn sắc: tím, lam, đỏ lòe, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu sắc lục chuồn tà tà mặt mũi nước (sát với mặt mũi phân cơ hội thân ái nhị môi trường). Không kể tia đơn sắc màu sắc lục, những tia ló ra phía bên ngoài không gian là những tia đơn sắc màu:

Một thấu kính quy tụ, bịa đặt vô không gian. Một chùm tia sáng sủa hẹp, tuy nhiên song bao gồm những độ sáng đơn sắc red color, lam, tím và vàng được chiếu cho tới thấu kính theo đòi phương tuy nhiên song với trục chủ yếu. Trên trục chủ yếu của thấu kính, điểm quy tụ của những tia sáng sủa đơn sắc tính kể từ quang quẻ tâm rời khỏi xa vời đem trật tự là

Một dải sóng năng lượng điện kể từ vô chân không tồn tại tần số kể từ 4,0.1014 Hz cho tới 7,5.1014 Hz. sành véc tơ vận tốc tức thời độ sáng vô chân ko c = 3.108 m/s. Trong thang sóng năng lượng điện kể từ, dải sóng bên trên nằm trong vùng

Một độ sáng đơn sắc màu sắc lục đem tần số f được truyền kể từ chân ko vào trong 1 hóa học lỏng đem phân tách suất là một trong những,5 so với độ sáng này. Trong hóa học lỏng bên trên, độ sáng này còn có màu

Chiếu một tia sáng sủa hẹp bao gồm tía bộ phận đơn sắc màu sắc lục, màu sắc chàm, và màu sắc cam kể từ nước rời khỏi không gian theo đòi phương ko vuông góc với mật nước sao mang lại ko xẩy ra hiện tượng lạ hành động tự nhiên toàn phần. Từ mặt mũi nước tăng trưởng tao theo thứ tự gặp gỡ những tia

A

màu lục, màu sắc chàm, màu sắc cam

B

màu chàm, màu sắc lục, màu sắc cam.

C

màu lục, màu sắc cam, màu sắc chàm

D

màu cam, màu sắc lục, màu sắc chàm.

Hiện tượng độ sáng ko tuân theo đòi quyết định luật truyền trực tiếp Lúc trải qua mép một vật cản hoặc qua chuyện những khe hẹp được gọi là hiện tại tượng

Chiết suất của một môi trường xung quanh vô xuyên suốt đối với

A

các độ sáng đơn sắc không giống nhau đều như là nhau.

B

ánh sáng sủa đem tần số càng rộng lớn thì sẽ càng rộng lớn

C

ánh sáng sủa đem chu kỳ luân hồi càng rộng lớn thì sẽ càng rộng lớn.

D

ánh sáng sủa đơn sắc đỏ lòe to hơn độ sáng đơn sắc tím.

Chiếu một chùm sáng sủa tuy nhiên song hẹp bao gồm tứ bộ phận đơn sắc: đỏ lòe, vàng, lam và tím từ 1 môi trường xung quanh vô xuyên suốt cho tới mặt mũi phẳng phiu phân cơ hội với không gian đem góc cho tới 37°. sành phân tách suất của môi trường xung quanh này so với độ sáng đơn sắc: đỏ lòe, vàng, lam và tím theo thứ tự là một trong những,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc ko thể ló rời khỏi không gian là

Chiếu chùm tia sáng sủa Trắng hẹp, xiên xuống mặt mũi nước (góc cho tới nhỏ) vô xuyên suốt của thau nước. Dưới lòng chậu VN để ý thấy

A

một dải màu sắc kể từ đỏ lòe cho tới tím, red color bị chéo xa vời nhất đối với tia cho tới.

B

một dải màu sắc kể từ đỏ lòe cho tới tím, màu sắc tím bị chéo xa vời nhất đối với tia cho tới.

C

tùy theo đòi góc cho tới tuy nhiên sắc tố thay cho thay đổi theo đòi trật tự.

Trong những thử nghiệm sau, thử nghiệm này được dùng nhằm đo bước sóng ánh sáng?

A

Thí nghiệm tổ hợp độ sáng Trắng.

B

Thí nghiệm về việc nghiền sắc độ sáng của Niu−tơn.

D

Thí nghiệm Y−âng về giao phó bôi độ sáng.