đề thi toán vào lớp 10

(Chinhphu.vn) - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên thủ đô hà nội công phụ vương đề thi đua và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề thi toán vào lớp 10

 Đáp án môn thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng lưu ý, bên trên đáp án môn Toán sở hữu bổ sung cập nhật thêm thắt đáp án nhập tình huống sỹ tử hiểu sai sót đề bài bác là vệt âm bởi đề thi đua bị in nhòa.

Trước bại liệt, vào trong ngày 12/6, một số trong những cha mẹ vẫn đề xuất với Sở GD&ĐT thủ đô hà nội về sự đề thi đua Toán lớp 10 bị in nhòa khiến cho con em mình chúng ta lầm lẫn và sai đáp án.

Sau bại liệt, Sở GD&ĐT thủ đô hà nội vẫn thao tác với Hội đồng đi ra đề thi đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành phẩm xác minh, bên trên ý thức đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi và sự công bình tối nhiều mang lại sỹ tử, Sở GD&ĐT thủ đô hà nội vẫn chỉ huy Hội đồng đi ra đề thi đua bổ sung cập nhật đáp án nhập tình huống học viên hiểu sai sót là sở hữu vệt (-) bởi mực in ko rõ rệt. Việc chấm bài bác tiếp tục theo đuổi đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài bác sở hữu sự hiểu sai sót.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: đặc điểm của giai cấp công nhân việt nam

 Đề thi đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn thi đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề thi đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: số nghịch đảo là gì

Đáp án môn thi đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn gọi tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội