đại học ngân hàng điểm chuẩn 2022

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Nơi vạc hành: Ngày vạc hành: 15-9-2022

Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP. Xì Gòn trân trọng thông tin điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn ĐH chủ yếu quy năm 2022 theo dõi cách thức xét điểm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông và thành quả xét tuyển chọn theo dõi Phương thức tổ hợp, Phương thức xét điểm đua Review năng lượng của Đại học tập Quốc Gia TP. Xì Gòn rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: đại học ngân hàng điểm chuẩn 2022

1.      Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo dõi cách thức xét điểm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

TT

Ngành khoan tạo

Mã ngành/ Mã ĐKXT

Tổ thích hợp môn xét tuyển

Điểm trúng tuyển

A

Chương trình đai học tập chủ yếu quy rất chất lượng :

1) Tài chủ yếu - Ngân hàng

2) Kế toán

3) Quản trị kinh doanh

7340001

A00, A01, D01, D07

23.1

B

Chương trình ĐH chủ yếu quy quốc tế cấp cho tuy vậy bằng:

   Ngành Quản trị marketing, những chương trình:

-         Quản trị kinh doanh

-         Quản lý chuỗi cung ứng

-         Marketing

-         Tài chính

7340002

A00, A01, D01, D07

23.1

C

Chương trình ĐHCQ chuẩn

1

Tài chủ yếu – Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01, D07

25.05

2

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D07

25.15

Xem thêm: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

3

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01, D07

25.35

4

Kinh tế quốc tế

7310106

A00, A01, D01, D07

24.65

5

Hệ thống vấn đề quản lí lý

7340405

A00, A01, D01, D07

     24.55

6

Luật Kinh tế

7380107

A00, A01, C00, D01

     25.00

7

Ngôn ngữ Anh

7220201

A01, D01, D14, D15 (*)

     22.56

Lưu ý : Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đã bao hàm điểm ưu tiên điểm và đối tượng người dùng theo dõi quy lăm le.

   (*) Ngành Ngôn ngữ Anh môn giờ Anh nhân thông số 2 và điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn và đã được quy về thang điểm 30 và tính điểm theo dõi công thức : ĐXT = (Môn 1 + Môn 2 + Tiếng Anh*2)*3/4


      2. Kết trái khoáy xét tuyển chọn Phương thức tổ hợp và Phương thức xét điểm đua Review năng lượng của Đại học tập Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

         Thí sinh tra cứu vãn thành quả xét tuyển chọn Phương thức tổ hợp và Phương thức xét điểm đua Review năng lượng của Đại học tập Quốc Gia TP. Xì Gòn bên trên Cổng vấn đề tuyển chọn sinh của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên (địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/).

3. Thủ tục xác nhận nhập học:

       Thí sinh trúng tuyển chọn cần triển khai việc xác nhận nhập học tập lên Cổng vấn đề tuyển chọn sinh của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên và để được thừa nhận trúng tuyển chọn đầu tiên và nhận Giấy báo trúng tuyển chọn. Thời gian trá xác nhận nhập học: Từ ngày 18/9/2022 cho tới 17 giờ ngày 30/9/2022.

       Hình thức xác nhận nhập học: Trực tuyến, người sử dụng thông tin tài khoản được cấp cho bên trên Hệ thống cộng đồng của Sở GD&ĐT (địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/).

        Sau khi triển khai xong giấy tờ thủ tục xác nhận nhập học tập trực tuyến, sỹ tử tiếp tục cảm nhận được Giấy báo trúng tuyển chọn và nhập học tập qua quýt địa điểm tin nhắn đang được ĐK bên trên khối hệ thống của Sở GD&ĐT và qua quýt đàng bưu năng lượng điện.

         4. Thời gian trá nhập học tập thẳng bên trên trường:

Xem thêm: chỉ ra biện pháp tu từ

         Dự loài kiến vô những ngày 04 - 08 mon 10 năm 2022 (Thí sinh theo dõi dõi rõ ràng bên trên thông tin trúng tuyển chọn và plan nhập học tập của Trường).

            HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Quay lại