đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng sông cửu long

Câu hỏi:

03/03/2022 60,528

A. Là đồng tự châu thổ to lớn. 

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng sông cửu long

B. Được bồi đậy điệm phù tụt xuống của sông Cửu Long.

C. Trên mặt phẳng có khá nhiều đê sông.

Đáp án chủ yếu xác

D. Có màng lưới sông ngòi nhằng nhịt.

Trả lời:

verified Giải tự Vietjack

Đáp án: C

Điểm ko chính với đồng tự sông Cửu Long là bên trên mặt phẳng có khá nhiều đê ven sông vì thế bên trên mặt phẳng ĐBSCL không tồn tại đê sông ngăn lũ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vùng Đồng tự sông Hồng nước ta không có Đặc điểm nào là sau đây?

Xem thêm: đồ thị hàm bậc 4

Câu 2:

Than nâu triệu tập tối đa ở vùng nào là sau đây?

Câu 3:

Các cao nguyên trung bộ ở việt nam tiện lợi nhất nhằm cách tân và phát triển hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính nào là sau đây?

Câu 4:

Đồng phẳng Sông Hồng được bồi tụ tự phù tụt xuống của khối hệ thống sông:

Câu 5:

Khu vực nào là tại đây ở Đồng tự sông Cửu Long triệu tập nhiều kêu ca bùn nhất?

Câu 6:

Miền núi việt nam tiện lợi mang đến việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây

Câu 7:

Vùng khu đất ngoài đê ở đồng tự sông Hồng là nơi

Câu 8:

Quá trình chủ yếu vô sự tạo hình và thay đổi địa hình việt nam là

Xem thêm: đúng ghi đ sai ghi s

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với dải đồng tự ven bờ biển miền Trung?

Câu 10:

Hình thái của đồng tự sông Hồng sở hữu đặc điểm:

Câu 11:

Khu vực được bồi tụ phù tụt xuống vô mùa lũ ở Đồng tự sông Hồng là