cách tính diện tích hình thang lớp 5

Chủ đề Tính diện tích S hình thang: Tính diện tích S hình thang là một trong những công thức đơn giản và giản dị và hữu ích nhập toán học tập. bằng phẳng phương pháp tính tầm nằm trong nhì cạnh lòng nhân với độ cao thân thích nhì lòng, tất cả chúng ta rất có thể xác lập diện tích S của hình thang đơn giản dễ dàng. Việc này hùn tất cả chúng ta tính diện tích S những dụng cụ đem hình dạng thang, như túi xách tay và thùng đựng rác rưởi. Với công thức này, việc đo lường trở thành đơn giản dễ dàng và đúng đắn. Hãy vận dụng công thức này nhập cuộc sống thường ngày từng ngày nhằm tiết kiệm chi phí thời hạn và công sức của con người.

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Để tính diện tích S của một hình thang, tất cả chúng ta dùng công thức tầm nằm trong nhì cạnh lòng nhân với độ cao của hình thang.
Bước 1: Xác ấn định những độ quý hiếm quan trọng. Các độ quý hiếm cần thiết tích lũy bao hàm phỏng lâu năm nhì cạnh lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h).
Bước 2: sát dụng công thức. Sử dụng công thức tính diện tích S của hình thang:
Diện tích hình thang (S) = (a + b) * h / 2
Bước 3: Thay thế những độ quý hiếm nhập công thức. Thay thế những độ quý hiếm đang được xác lập kể từ bước trước nhập công thức tính diện tích S của hình thang.
Ví dụ: Giả sử tất cả chúng ta mang trong mình 1 hình thang với những độ quý hiếm như sau: a = 5 centimet, b = 8 centimet, h = 10 centimet. sát dụng công thức:
S = (5 + 8) * 10 / 2 = 65 (đơn vị diện tích)
Vậy diện tích S của hình thang nhập ví dụ này là 65 đơn vị chức năng diện tích S.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình thang lớp 5

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Diện tích hình thang được xem vì thế công thức nào?

Diện tích hình thang được xem vì thế công thức: S = (a + b)/2 * h, nhập cơ S là diện tích S hình thang, a và b theo thứ tự là phỏng lâu năm nhì cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang.
Các bước nhằm tính diện tích S hình thang:
1. Xác ấn định phỏng lâu năm nhì cạnh lòng của hình thang: a và b.
2. Xác ấn định độ cao h của hình thang.
3. sát dụng công thức S = (a + b)/2 * h nhằm tính diện tích S hình thang.
Ví dụ: Giả sử một hình thang đem nhì cạnh lòng là a = 5 centimet và b = 8 centimet, độ cao là h = 6 centimet. Ta rất có thể tính diện tích S hình thang như sau:
S = (5 + 8)/2 * 6 = 13/2 * 6 = 39 cm².
Do cơ, diện tích S của hình thang nhập ví dụ này là 39 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm rất có thể tính được diện tích S hình thang?

Để tính được diện tích S của một hình thang, tao cần phải biết những thông số kỹ thuật sau:
1. Đáy rộng lớn (a): Đây là cạnh dài thêm hơn của hình thang, được bịa ngang và nhập vai trò như lòng bên trên.
2. Đáy nhỏ (b): Đây là cạnh ngắn lại hơn nữa của hình thang, cũng khá được bịa ngang và nhập vai trò như lòng bên dưới.
3. Chiều cao (h): Đây là đoạn trực tiếp vuông góc đối với cả nhì lòng, nối nhì đỉnh ko kề nhau của hình thang.
Sau Lúc đem đầy đủ những thông số kỹ thuật bên trên, tao rất có thể vận dụng công thức tính diện tích S như sau:
S = (a + b) * h / 2
Trong cơ, S là diện tích S hình thang.
Ví dụ:
Giả sử tao đem hình thang ABCD với lòng rộng lớn AB = 10 centimet, lòng nhỏ CD = 6 centimet và độ cao h = 8 centimet.
Áp dụng công thức, tao có:
S = (10 + 6) * 8 / 2
S = 16 * 8 / 2
S = 128 / 2
S = 64 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang ABCD là 64 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm rất có thể tính được diện tích S hình thang?

Giải quí ý nghĩa sâu sắc của cạnh lòng và độ cao nhập tính diện tích S hình thang.

Cạnh lòng và độ cao là nhì định nghĩa cần thiết nhập tính diện tích S hình thang.
Cạnh lòng là đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh của hình thang ở tuy vậy song cùng nhau. Cạnh lòng thông thường được ký hiệu là a và b, với a là cạnh lòng dài thêm hơn và b là cạnh lòng ngắn lại hơn nữa.
Chiều cao là đoạn trực tiếp kẻ kể từ đỉnh của hình thang tuy vậy song với cạnh lòng. Chiều cao thông thường được ký hiệu là h.
Ý nghĩa của cạnh lòng và độ cao so với tính diện tích S hình thang như sau:
1. Cạnh đáy: Cạnh lòng có công năng xác lập chiều rộng lớn của hình thang, tức là khoảng cách thân thích nhì cạnh tuy vậy song của hình thang. Đường cao của hình thang bắt gặp cạnh lòng tạo nên trở nên những tam giác nằm trong đỉnh. Vì vậy, cạnh lòng tác động thẳng cho tới diện tích S của những tam giác này và kể từ cơ ra quyết định diện tích S tổng thể của hình thang.
2. Chiều cao: Chiều cao có công năng xác lập độ cao của hình thang, tức là khoảng cách kể từ đỉnh của hình thang cho tới cạnh lòng. Chiều cao cũng nhập vai trò cần thiết nhập tính diện tích S hình thang, vì thế nó xác lập diện tích S của từng tam giác tạo nên trở nên hình thang. Khi tính diện tích S hình thang, tao nhân độ cao với tầm nằm trong của nhì cạnh lòng.
Tóm lại, cạnh lòng và độ cao là nhì nguyên tố cần thiết nằm trong góp phần nhập việc tính diện tích S của hình thang.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vì thế tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thích 2 đáy?

Diện tích của một hình thang được xem bằng phương pháp lấy tầm nằm trong của nhì cạnh lòng và nhân với độ cao thân thích nhì lòng. Điều này còn có địa thế căn cứ kể từ cơ hội xác lập diện tích S hình thang.
Giả sử tất cả chúng ta mang trong mình 1 hình thang đem nhì lòng là a và b, và độ cao của chính nó là h.
Để xác lập diện tích S của hình thang này, tao nhận ra rằng hình thang rất có thể được tạo thành một hình tam giác và một hình bình hành.
Hình tam giác đem cạnh lòng là a, độ cao là h, và diện tích S của chính nó rất có thể được xem vì thế công thức: S_tamgiac = (1/2) * a * h.
Hình bình hành đem cạnh lòng là b, độ cao là h, và diện tích S của chính nó rất có thể được xem vì thế công thức: S_binhhanh = b * h.
Vì hình thang bao hàm cả hình tam giác và hình bình hành, chính vì vậy diện tích S của hình thang là tổng diện tích S của tất cả nhì hình đó: S_hinhthang = S_tamgiac + S_binhhanh.
Thay nhập cơ, tao có: S_hinhthang = (1/2) * a * h + b * h.
Ta rất có thể rút gọn gàng công thức bên trên thành: S_hinhthang = (a + b)/2 * h.
Vậy, diện tích S của một hình thang rất có thể được xem bằng phương pháp lấy tầm nằm trong của nhì cạnh lòng và nhân với độ cao thân thích nhì lòng.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vì thế tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thích 2 đáy?

_HOOK_

Toán nâng lên lớp 5: Diện tích hình thang - Thầy Khải

\"Hãy nằm trong tìm hiểu trái đất của toán nâng lên lớp 5 qua chuyện video clip này! Quý Khách sẽ tiến hành học tập những Việc thú vị, tập luyện trí tuệ logic và nắm rõ kỹ năng và kiến thức toán học tập. Đừng bỏ qua thời cơ tăng nhanh kĩ năng toán của bạn!\"

Diện tích hình thang: Toán lớp 5 - Cô Phan Giang (DỄ HIỂU NHẤT)

\"Bạn ham muốn nắm rõ về diện tích S hình thang? Video này tiếp tục giúp đỡ bạn lần hiểu công thức tính diện tích S và cơ hội vận dụng nhập những bài xích tập luyện thực tiễn. Cùng nhập cuộc nhằm phát triển thành \"chuyên gia\" về hình thang!\"

Cách tính diện tích S hình thang Lúc chỉ biết phỏng lâu năm 1 cạnh lòng và độ cao.

Để tính diện tích S hình thang Lúc chỉ biết phỏng lâu năm một cạnh lòng và độ cao, tao dùng công thức sau:
Diện tích hình thang = (độ lâu năm cạnh lòng bên trên + phỏng lâu năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Bước 1: Xác ấn định phỏng lâu năm cạnh lòng bên trên và cạnh lòng bên dưới của hình thang.
Bước 2: Tìm độ cao của hình thang.
Bước 3: sát dụng công thức diện tích S hình thang:
Diện tích hình thang = (độ lâu năm cạnh lòng bên trên + phỏng lâu năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Ví dụ:
Giả sử tao đem hình thang ABCD, với phỏng lâu năm cạnh lòng bên trên là a, phỏng lâu năm cạnh lòng bên dưới là b và độ cao của hình thang là h.
Diện tích hình thang S = (a + b) x h / 2
Thay những độ quý hiếm rõ ràng nhập công thức bên trên, tao tiếp tục tính được diện tích S hình thang.

Liệt kê quá trình cần thiết thực hiện Lúc tính diện tích S hình thang.

Để tính diện tích S hình thang, bạn phải tuân theo quá trình sau:
Bước 1: Xác ấn định những thông số kỹ thuật của hình thang. Hình thang đem 4 cạnh, bao gồm 2 cạnh lòng và 2 cạnh mặt mũi. Gọi a và b là phỏng lâu năm những cạnh lòng, và h là độ cao thân thích 2 lòng.
Bước 2: Sử dụng công thức tính diện tích S hình thang. Công thức này là: Diện tích hình thang = (a + b) / 2 * h.
Bước 3: Thay những độ quý hiếm của a, b và h nhập công thức. Khi cơ, các bạn sẽ đem diện tích S hình thang.
Ví dụ: Giả sử chúng ta mang trong mình 1 hình thang đem cạnh lòng a = 5 centimet, cạnh lòng b = 7 centimet và độ cao h = 4 centimet. Thực hiện nay quá trình trên:
Bước 1: a = 5 centimet, b = 7 centimet, h = 4 centimet.
Bước 2: Diện tích hình thang = (5 + 7) / 2 * 4 = 12 * 4 = 48 cm².
Vậy diện tích S hình thang là 48 cm².

Xem thêm: công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

Liệt kê quá trình cần thiết thực hiện Lúc tính diện tích S hình thang.

Có thể tính diện tích S hình thang với những hình thang đem lòng độ cao thấp không giống nhau?

Có thể tính diện tích S hình thang với những hình thang đem lòng độ cao thấp không giống nhau bằng phương pháp dùng công thức tính diện tích S hình thang. Công thức này là tầm nằm trong nhì lòng nhân với độ cao thân thích nhì lòng.
Để tính diện tích S hình thang, tao cần phải biết độ cao thấp nhì lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h). Sau cơ, vận dụng công thức:
S = (a + b) * h / 2
Trong cơ, S là diện tích S hình thang, a và b là độ cao thấp nhì lòng, và h là độ cao thân thích nhì lòng.
Ví dụ, nếu như mang trong mình 1 hình thang đem lòng bên trên có tính lâu năm 5cm, lòng bên dưới có tính lâu năm 10cm và độ cao là 8cm, tao rất có thể tính diện tích S như sau:
S = (5 + 10) * 8 / 2
S = 15 * 8 / 2
S = 120 / 2
S = 60 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang này là 60 cm².

Ghi lưu giữ công thức tính diện tích S của 7 hình tiếp sau đây giúp đỡ bạn học tập chất lượng tốt môn Toán

\"Quên cút nỗi lo lắng ghi lưu giữ công thức với video clip này! Chúng tôi tiếp tục share với chúng ta những cách thức đơn giản và giản dị nhằm ghi lưu giữ và phần mềm công thức nhập giải những Việc. Hãy nằm trong chuẩn bị cho tới bạn dạng thân thích kỹ năng và kiến thức toán học tập bền vững!\"

Điều khiếu nại gì rất cần được vừa lòng nhằm hình thang đem diện tích S rộng lớn nhất?

Để hình thang đem diện tích S lớn số 1, ĐK rất cần được vừa lòng là lòng bên dưới và lòng bên trên của hình thang nên tuy vậy song và độ cao của hình thang nên vì thế đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh nút giao của những lối chéo cánh.
--------------------------
To ensure the trapezoid has the maximum area, the conditions that need to lớn be satisfied are:
1. The lower base and the upper base of the trapezoid must be parallel.
2. The height of the trapezoid must be equal to lớn the line connecting the intersection points of the diagonals.

So sánh phương pháp tính diện tích S hình thang và diện tích S những hình thang không giống.

Để đối chiếu phương pháp tính diện tích S hình thang và diện tích S của những hình thang không giống, tất cả chúng ta cần phải biết công thức tính diện tích S cho tới từng mô hình thang. Dưới đấy là những công thức cơ bản:
1. Diện tích hình thang:
Diện tích của hình thang được xem bằng phương pháp lấy tầm nằm trong của phỏng lâu năm nhì lòng, rồi nhân với độ cao của hình thang.
Công thức: S = (a + b) * h / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình thang.
- a và b là phỏng lâu năm nhì lòng của hình thang.
- h là độ cao của hình thang.
2. Diện tích những hình thang khác:
- Diện tích hình vuông: Diện tích của hình vuông vắn bằng phương pháp nhân cạnh của chính nó với chủ yếu nó.
Công thức: S = a * a
Trong đó:
- S là diện tích S hình vuông vắn.
- a là cạnh của hình vuông vắn.
- Diện tích hình chữ nhật: Diện tích của hình chữ nhật bằng phương pháp nhân chiều lâu năm và chiều rộng lớn của chính nó cùng nhau.
Công thức: S = a * b
Trong đó:
- S là diện tích S hình chữ nhật.
- a là chiều lâu năm của hình chữ nhật.
- b là chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
- Diện tích hình tam giác: Diện tích của hình tam giác bằng phương pháp nhân 1/2 độ cao với phỏng lâu năm lòng của chính nó.
Công thức: S = (b * h) / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình tam giác.
- b là phỏng lâu năm lòng của hình tam giác.
- h là độ cao của hình tam giác.
Với những công thức bên trên, tất cả chúng ta rất có thể tính diện tích S của những hình thang và đối chiếu cùng nhau.

_HOOK_

Ứng dụng của công thức tính diện tích S hình thang nhập thực tiễn.

Công thức tính diện tích S hình thang nhập thực tiễn được vận dụng thật nhiều nhập cuộc sống thường ngày từng ngày của tất cả chúng ta. Dưới đấy là một trong những ví dụ về phần mềm của công thức này:
1. Ngành xây dựng: Trong việc kiến thiết và thi công những công trình xây dựng phong cách thiết kế như nhà tại, tòa căn nhà, những Sảnh hoạt động,... Công thức tính diện tích S hình thang được dùng nhằm tính diện tích S những chống hình thang như Sảnh, nền, vách hoặc sảnh tiếp đón khách.
2. Địa hóa học học: Trong phân tích địa hóa học, đo lường diện tích S những vùng khu đất hình thang là cần thiết nhằm Reviews tài năng dùng khu đất, đo lường mối cung cấp khoáng sản đương nhiên, hoặc xác lập vùng bị tác động vì thế biến hóa nhiệt độ.
3. Giao thông: Trong nghành kiến thiết đường đi bộ, công thức tính diện tích S hình thang được phần mềm nhằm tính diện tích S những phần đường hình thang bên trên bạn dạng vẽ, kể từ cơ hùn xác lập được lưu lượng giao thông vận tải, bịa biển lớn báo hoặc đo lường ngân sách thi công và duy trì.
4. Công nghiệp sản xuất: Trong quy trình phát triển, công thức tính diện tích S hình thang được vận dụng nhằm tính diện tích S những mặt phẳng hình thang bên trên những vật tư hoặc khí giới, đáp ứng unique thành phầm và đánh giá độ cao thấp.
Như vậy, công thức tính diện tích S hình thang không chỉ có ý nghĩa trong nghề học hành mà còn phải được phần mềm thoáng rộng trong vô số nhiều ngành nghề nghiệp không giống nhau nhập cuộc sống thực tiễn.

Ứng dụng của công thức tính diện tích S hình thang nhập thực tiễn.

Giải quí ý nghĩa sâu sắc của diện tích S hình thang trong số Việc hình học tập.

Diện tích hình thang trong số Việc hình học tập ý nghĩa cần thiết vì thế nó là một trong những đại lượng cho thấy diện tích S của một hình thang.
Công thức tính diện tích S hình thang là: S = (a + b) * h / 2.
Trong công thức này, a và b là phỏng lâu năm nhì cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân thích nhì lòng tuy vậy song).
Để tính diện tích S hình thang, tao triển khai quá trình sau:
1. Xác ấn định phỏng lâu năm nhì cạnh lòng (a và b) và độ cao (h) của hình thang.
2. sát dụng công thức S = (a + b) * h / 2 nhằm tính diện tích S hình thang.
Ví dụ: Nếu a = 4 centimet, b = 6 centimet, và h = 5 centimet, tao rất có thể tính diện tích S hình thang theo gót công thức: S = (4 + 6) * 5 / 2 = 10 * 5 / 2 = 25 cm².
Diện tích hình thang ý nghĩa cho những Việc hình học tập vì thế nó cho tới tất cả chúng ta biết diện tích S của một hình thang nào là cơ. Vấn đề này rất có thể hùn tất cả chúng ta xác lập những vùng mặt phẳng, diện tích S cần thiết đạp, hoặc diện tích S quan trọng cho những tác vụ không giống trong số công trình xây dựng thi công, phong cách thiết kế, hoặc kiến thiết. Dường như, diện tích S hình thang cũng rất có thể được dùng nhằm đo lường tỉ trọng diện tích S Một trong những hình thang không giống nhau, hoặc nhằm kiểm tra quan hệ Một trong những độ cao thấp không giống nhau của hình thang.

Nêu một ví dụ về Việc tính diện tích S hình thang nhập cuộc sống thường ngày từng ngày.

Một ví dụ về Việc tính diện tích S hình thang nhập cuộc sống thường ngày từng ngày rất có thể là lúc tất cả chúng ta cần thiết tính diện tích S của một cái túi xách tay đem hình dạng tương tự một hình thang.
Để tính diện tích S hình thang của cái túi xách tay này, tao cần phải biết nhì lòng của túi xách tay và độ cao của chính nó. sát dụng công thức tính diện tích S hình thang, tao thực hiện như sau:
1. Đo đạc lòng rộng lớn của túi xách tay và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng rộng lớn là a.
2. Đo đạc lòng nhỏ của túi xách tay và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng nhỏ là b.
3. Đo đạc độ cao của túi xách tay và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi độ cao là h.
4. Sử dụng công thức tính diện tích S hình thang: S = (a + b) * h / 2.
5. Thay thế độ quý hiếm của a, b và h nhập công thức và đo lường độ quý hiếm diện tích S S.
Ví dụ, fake sử cái túi xách tay đem lòng rộng lớn là trăng tròn centimet, lòng nhỏ là 15 centimet và độ cao là 30 centimet. sát dụng công thức tính diện tích S hình thang:
S = (20 + 15) * 30 / 2
S = 35 * 30 / 2
S = 1050 / 2
S ≈ 525 cm²
Do cơ, diện tích S của cái túi xách tay này là khoảng tầm 525 cm².

Cách tính chu vi hình thang và quan hệ thân thích chu vi và diện tích S.

Để tính chu vi hình thang, tao cần phải biết những phỏng lâu năm những cạnh lòng (a và b) và phỏng lâu năm đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh lòng ko phía trên và một lòng (còn gọi là đoạn nối nhì đỉnh nghiêng hoặc độ cao h).
Công thức tính chu vi hình thang là: C = a + b + 2h.
Với a và b là phỏng lâu năm nhì cạnh lòng của hình thang, h là phỏng lâu năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng của hình thang.
Mối mối quan hệ thân thích chu vi và diện tích S hình thang là: Diện tích hình thang (S) vì thế tích của phỏng lâu năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng (h) và tầm nằm trong của phỏng lâu năm nhì cạnh lòng (a và b), cung ứng công thức: S = (a + b) * h / 2.
Vì vậy, nhằm tính chu vi hình thang, tao cần phải biết phỏng lâu năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng và phỏng lâu năm nhì cạnh lòng. Trong Lúc nhằm tính diện tích S hình thang, tao cần phải biết phỏng lâu năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng và tầm nằm trong của phỏng lâu năm nhì cạnh lòng.

Xem thêm: tả một con vật mà em yêu thích lớp 4

Giải quí vì thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết nhập hình học tập.

Việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết nhập hình học tập vì thế những nguyên do sau:
1. Ứng dụng thực tế: Diện tích hình thang được dùng trong vô số nhiều nghành cuộc sống thường ngày từng ngày. Ví dụ, Lúc tính diện tích S và chu vi một tấm thảm hình thang, tất cả chúng ta rất có thể hiểu rằng con số vật liệu quan trọng nhằm thực hiện thảm cơ, tính giá tiền và lập plan. Dường như, nhập phong cách thiết kế, việc tính diện tích S hình thang hùn xác lập diện tích S sàn, mặt phẳng của 1 căn căn nhà chỉ với những thông số kỹ thuật cơ bạn dạng.
2. Xây dựng kỹ năng và kiến thức hình học tập cơ bản: Tính diện tích S và chu vi hình thang là một trong những phần trong công việc thi công kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về hình học tập. bằng phẳng cơ hội lần hiểu và vận dụng công thức tính diện tích S và chu vi hình thang, tất cả chúng ta rất có thể thâu tóm được những định nghĩa cơ bạn dạng như phỏng lâu năm những cạnh, chu vi và diện tích S của những hình thang không giống nhau. Đây là những kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng quan trọng nhằm hiểu và xử lý những Việc hình học tập phức tạp rộng lớn.
3. Tính tổng quát: Việc tính diện tích S và chu vi hình thang cũng hùn tất cả chúng ta không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức và vận dụng nhập những hình dạng không giống nhau. Công thức tính diện tích S và chu vi hình thang rất có thể được vận dụng nhằm tính diện tích S và chu vi của những hình dạng tương tự động như hình tam giác, hình bình hành và hình chữ nhật. Nhờ vậy, tất cả chúng ta rất có thể thi công một hạ tầng kỹ năng và kiến thức vững chãi về diện tích S và chu vi và vận dụng nó nhập việc xử lý những Việc hình học tập thực tiễn và trừu tượng.
Tóm lại, việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết nhập hình học tập vì thế nó đem phần mềm nhập thực tiễn, hùn thi công kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng và không ngừng mở rộng định nghĩa về diện tích S và chu vi cho những hình dạng không giống nhau.

Giải quí vì thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết nhập hình học tập.

_HOOK_