bị động hiện tại hoàn thành

Như chúng ta đang được biết, câu thụ động là câu dùng làm nhấn mạnh vấn đề vô những cửa hàng phải chịu tự một hành vi. Vậy câu bị động hiện tại hoàn thành là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của loại câu thụ động này như vậy nào? Hãy nằm trong VUS tìm hiểu cụ thể trải qua nội dung bài viết tiếp sau đây và nằm trong thực hành thực tế giải bài xích luyện về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong nhé!

Nắm vững vàng lý thuyết câu dữ thế chủ động trước lúc học câu bị động hiện tại hoàn thành

Câu thụ động vốn liếng dĩ được xây đắp và thay đổi kể từ câu dữ thế chủ động, bởi vậy, nhằm rất có thể học tập chất lượng về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong thì trước tiên bạn phải nắm rõ lý thuyết về câu dữ thế chủ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong. Việc hiểu về những bộ phận vô câu dữ thế chủ động, những tín hiệu phân biệt và cách sử dụng của câu tiếp tục giúp đỡ bạn xác lập và xây đắp câu thụ động đúng chuẩn rộng lớn.

Bạn đang xem: bị động hiện tại hoàn thành

Cấu trúc câu dữ thế chủ động thời điểm hiện tại trả thành

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu chất vấn với WH
S + have/has + V3/ed + O

S + have/has + not + V3/ed + O

→ have not = haven’t

→ has not = hasn’t

Have/Has + S + V3/ed + O?

→ Yes, S + have/has

→ No, S + have/has not

Wh + have/has + S +  V3/ed…?
He has played football for years He has not played football for years Has he played football for years ? When have they visited this museum?

He/She/It/Tên riêng biệt (thuộc group danh kể từ số ít) + has

I/You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + have

Cách sử dụng thời điểm hiện tại trả thành

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi chính thức ở vượt lên trước khứ và kéo dãn dài cho tới hiện tại tại

→ They have lived in that house since 2010 (Họ đang được sinh sống vô mái nhà cơ từ thời điểm năm 2010.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi xẩy ra tái diễn rất nhiều lần vô vượt lên trước khứ

→ They have visited that museum multiple times (Họ đã đi vào thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng cơ rất nhiều lần.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi chỉ một vừa hai phải mới mẻ xảy ra

→ She has just finished her presentation. (Cô ấy một vừa hai phải mới mẻ hoàn thành xong bài xích thuyết trình.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi tuy nhiên người thưa ko hiểu ra thời hạn xảy ra

→ Someone has taken my pencil. (Ai này đã lấy cây cây bút chì của tôi.)

 • Mô miêu tả thưởng thức, tay nghề cho tới thời gian hiện tại tại

→ I have learned a lot about different cultures through my travels. (Tôi đang được học tập thật nhiều về những nền văn hóa truyền thống không giống nhau trải qua những chuyến phượt của tôi.)

Các tín hiệu phân biệt của thì thời điểm hiện tại trả thành

Để phân biệt thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong, bạn cũng có thể địa thế căn cứ vô kể từ và cụm kể từ sau: Already, before, ever, never, for, since, yet, just, recently, lately, until now, up lớn the present, up lớn now, so sánh far,…

Ví dụ:

 • I have already completed the assignment. (Tôi đang được hoàn thành xong bài xích luyện rồi)
 • I have been working at this company since 2022. (Tôi đang được thao tác làm việc bên trên công ty lớn này từ thời điểm năm 2022 cho tới hiện tại tại)
 • Nam and Lan have been living in London for 2 years. (Nam và Lan đang được sinh sống ở Luân Đôn 2 năm)
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Lý thuyết về câu bị động hiện tại hoàn thành

Dưới đó là toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức cần thiết về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tuy nhiên bạn phải tóm.

Cách sử dụng câu thụ động của thì thời điểm hiện tại trả thành

Câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong (Present Perfect Passive) là câu dùng làm nhấn mạnh vấn đề vô những cửa hàng phải chịu tự một hành vi này cơ chứ không triệu tập vô đối tượng người sử dụng tiến hành hành vi. Hiểu Theo phong cách đơn giản và giản dị câu thụ động về thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong là câu tuy nhiên công ty ngữ sẽ không còn tiến hành hành vi.

Ví dụ:

 • Câu công ty động: She has read the book. (Cô ấy đang được phát âm cuốn sách.)
 • Câu bị động: The book has been read by her. (Cuốn sách và được phát âm tự cô ấy.)

Trong ví dụ bên trên rất có thể thấy công ty ngữ vô câu thụ động “Cuốn sách” ko tiến hành hành vi của động kể từ “đọc” tuy nhiên đơn thuần vật tiêu thụ hành vi và phải chịu.

Cấu trúc của câu bị động hiện tại hoàn thành

Cấu trúc của câu bị động hiện tại hoàn thành được liệt kê cụ thể vô bảng tiếp sau đây và bao hàm những ví dụ ví dụ quy đổi kể từ câu dữ thế chủ động quý phái câu thụ động.

Khẳng định Phủ định Nghi vấn
S + have/ has + been + V3/ed + (by + O) S + have/ has + not + been + V3/ed + (by + O) Have/ Has + S + been + V3/ed + (by + O)?

Câu công ty động: 

→ They have completed the project.

Câu bị động: 

→ The project has been completed by them

Câu công ty động: 

→ They have not completed the project.

Câu bị động: 

→ The project has not been completed by them

Câu công ty động: 

→ Have they completed the project?

Câu bị động: 

→ Has the project been completed by them?

“Chủ kể từ ” trong câu thụ động là “Tân ngữ” trong câu công ty động

“Tân ngữ ” trong câu thụ động là “Chủ kể từ ” trong câu công ty động

u ý Lúc thay đổi câu bị động hiện tại hoàn thành

 • Nếu người tiến hành hành vi là những đại kể từ ko xác lập và ko nhập vai trò cần thiết như “someone, we, they, he, she, something, everybody, anything” thì tao rất có thể lược vứt đi nhằm thực hiện mang lại câu thụ động trở thành đơn giản và giản dị, dễ dàng nắm bắt và cộc gọn gàng rộng lớn.

Someone has taken my pencil. (Ai này đã lấy cây cây bút chì của tôi)

→ My pencil has been taken. (Cây cây bút chì của tôi đã biết thành lấy rơi rụng.)

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá khả năng nằm trong kho tàng: Tắc quyết học tập giờ Anh

 • Nếu công ty kể từ của câu dữ thế chủ động là “nothing, no one, nobody” thì Lúc gửi quý phái câu thụ động nên ở thể phủ định.

No one has notified Lan. (Không đem ai thông tin mang lại Lan)

→ Lan has not been notified. (Lan dường như không được thông báo)

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện phần mềm về câu bị động hiện tại hoàn thành

Bài luyện bị động của thời điểm hiện tại trả thành: Chia động kể từ ở thể bị động

 1. The glass window _________  (break).
 2. The room _________  (clean) since you left.
 3. _______________ (the room / clean) since you left?
 4. Guess what! Mike’s smartphone  _________  (steal).
 5. You always tự well, Ruth. You_________  (not give) the school maths prize once, you’ve had it twice!

Đáp án:

1has been broken
2has been cleaned
3Has the room been cleaned
4has been stolen
5haven’t been given

Bài luyện câu thụ động thì thời điểm hiện tại trả thành: Sắp xếp lại những kể từ muốn tạo trở thành câu ở thể bị động

 1. been / the/ opened/ door / has
 2. stolen / the cát / meat / has / been / by / your
 3. done / homework / our / been / has
 4. the meeting / until / postponed / been / the month / the kết thúc of / has
 5. a ngân hàng in Los Angeles / stolen / from / has / over / in cash / a million dollars / been

Đáp án:

1The door has been opened.
2The meat has been stolen by your cát.
3Our homework has been done.
4The meeting has been postponed until the kết thúc of the month.
5Over a million dollars in cash has been stolen from a ngân hàng in Los Angeles.
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện bị động của thì thời điểm hiện tại trả thành: Chọn đáp án đúng

1. They’re really angry because someone _____ their siêu xe.

A) has been damaged 

B) has damaged

C) damage 

D) was damaged

2. She’s going lớn be late because her plane _____.

A) has been delayed 

B) has delayed

C) delayed 

D) was delayed

3. He _____ lớn a senior designer.

A) has been promoted 

Xem thêm: trong chế độ thiết kế một trường thay đổi khi

B) has promoted

C) promoted 

D) are promoted

4. Bob’s wife _____ her job.

A) has lost 

B) were lost

C) was losing 

D) has been lost

5. My father _____ early retirement.

A) was taken 

B) has taken

C) has been taken 

D) take

6. My brother _____ the sack. His quấn said he was lazy.

A) has been given 

B) gave

C) given 

D) has given

7. The number of people out of work _____ lớn nearly 3 million.

A) has risen 

B) have risen

C) have been risen 

D) has been risen

8. A strike _____ by the air traffic controllers.

A) called 

B) has called

C) has been called 

D) is given

9. The Prime Minister of Italy ____ .

A) has been resigned 

B) have resigned

C) resigned 

D) has resigned

10. A new prime minister _____ .

A) has elected 

B) has been elected

C) have elected 

D) elected

Đáp án:

12345678910
BAAABAACDB

Bài luyện thụ động của thì thời điểm hiện tại trả thành: Gạch chân những tân ngữ ko quan trọng rất có thể lược bỏ

 1. My jewellery has been stolen by a thief!
 2. It has been decided by the authorities that Wednesday will be a school holiday.
 3. Harry was pushed over by someone standing next lớn him in the queue.
 4. The goods are transported by rail lớn our warehouse in the Midlands.
 5. I was told by someone that you have a vacancy for a computer operator.
 6. Sue has been picked by the selectors for the national sự kiện.
 7. The letter was sent by post on the 21st of last month.
 8. The larger portrait was painted by a little-known Flemish artist.
 9. It has been agreed by everyone that no smoking should be allowed,
 10. As I arrived at the conference a note was handed lớn má by one of the delegates.

Đáp án:

1by a thief
2by the authorities
3by someone standing next lớn him
4
5by someone
6by the selectors
7by post
8
9by everyone
10by one of the delegates
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện bị động thì thời điểm hiện tại trả thành: Hoàn trở thành đoạn văn với dạng bị động hiện tại hoàn thành hoặc sau này đơn

In 1900 there were 1.6 billion people in the world, but today that number is over 6 billion. In the last century, a lot of the world’s forests (1) __________ (destroy) lớn provide wood for making furniture and paper. In addition, many of the world’s seas and rivers (2) _________ (pollute). Another problem today is how lớn provide food for the growing number of people in the world. New ways of growing food (3) __________(need) very soon. Some new foods (4) __________  (discover) by scientists in the last few years, and in the future we will eat more of these. Living space will be another big problem in the future. Perhaps one day new cities (5) __________  (not build) on land any more − we will build them on or under the sea!

Đáp án:

1have been destroyed
2have been polluted
3will be needed
4have been discovered
5won’t be built

Xây dựng khả năng Anh ngữ hơn hẳn với những khóa huấn luyện độc quyền bên trên VUS

Bạn đang được mong ước nâng cấp giờ Anh nhằm thăng hạng vô sự nghiệp? quý khách hàng ước mong nâng lên tài năng tiếp xúc tuy nhiên chương trình việc làm vượt lên trước bận rộn? quý khách hàng mong muốn đạt kết quả chất lượng trong số kì ganh đua lấy chứng từ quốc tế? Hay các bạn đang được kỳ vọng con trẻ của mình bản thân dùng giờ Anh chuẩn chỉnh như người bạn dạng xứ? Tất cả những khát vọng của chúng ta đều sẽ tiến hành thực tế hóa trải qua 4 khóa huấn luyện độc quyền bên trên VUS:

 • Phát triển trọn vẹn 4 khả năng Anh ngữ, khơi hé trái đất quan lại, không ngừng mở rộng sự nắm vững và hoàn mỹ cỗ khả năng mượt hơn hẳn quan trọng vô học hành nằm trong Anh ngữ thiếu hụt niên, giờ Anh trung học cơ sở Young Leaders (11- 15 tuổi).
 • Tập trung khoan sâu sắc từng dạng bài xích IELTS và giải pháp ganh đua ví dụ, ôn luyện nâng cao, thuần thục từng khả năng, thỏa sức tự tin đột phá band điểm, đoạt được những kỳ ganh đua giờ Anh quốc tế với IELTS ExpressIELTS Expert
 • Cùng English Hub tiếng Anh cho tất cả những người rơi rụng gốc, xây đắp lại nền tảng Anh ngữ đang được rơi rụng, trở nên tân tiến trọn vẹn 4 khả năng nghe, thưa, phát âm, viết lách, tập luyện hành động tự nhiên và tâm lý như người bạn dạng xứ, đáp ứng vận dụng những kỹ năng và kiến thức đang được học tập vô cuộc sống đời thường một cơ hội hiệu suất cao.
 • Khóa học tập iTalk tiếng Anh kí thác tiếp chuẩn hóa và nâng cấp phân phát âm mang lại học tập viên như người bạn dạng xứ, thỏa sức tự tin tiếp xúc vào cụ thể từng trường hợp, lịch học tập linh động không lo ngại lắng về việc làm hoặc chương trình tất bật. Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi sẵn sàng mang lại hành trình dài thăng tiến thủ vô sự nghiệp ngay lập tức ngày hôm nay.

Cam kết Output bám theo khuông chuẩn chỉnh quốc tế, học tập viên sau khoản thời gian nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên VUS sẽ tiến hành chuẩn bị cỗ hành trang Anh ngữ vững chãi, trở nên tân tiến đồng hóa 4 khả năng Anh ngữ nghe – thưa – phát âm – viết lách. Với khối hệ thống bài xích luyện chuẩn chỉnh khuông Cambridge canh ty học tập viên thỏa sức tự tin, sẵn sàng đoạt được những kì ganh đua học tập thuật và đạt những chứng từ quốc tế ứng với từng giới hạn tuổi như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,…

Ngoài đi ra, Lúc ĐK nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên VUS, học tập viên còn tồn tại thời cơ dùng phần mềm học hành độc quyền V-HUB. Ứng dụng được tích phù hợp với technology AI canh ty tập luyện và chuẩn chỉnh hóa phân phát âm mang lại học tập viên như người bạn dạng xứ, nâng lên tính tiện lợi rất có thể ôn luyện từng khi, từng điểm. Sở bài xích luyện bám sát trước và sau buổi học tập canh ty học tập viên tóm vững chắc kỹ năng và kiến thức, học tập sâu sắc, ghi nhớ lâu. 

Khi ĐK nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên VUS học tập viên sẽ tiến hành tiếp cận với những cỗ giáo trình phổ biến chuẩn chỉnh quốc tế được biên soạn tự những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thế giới như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

VUS – Nơi quy tụ những tài năng Anh ngữ

VUS kiêu hãnh là khối hệ thống dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện Anh ngữ tiên phong hàng đầu bên trên VN. Với những trở thành tựu chất lượng vô ngành dạy dỗ, tính cho tới mon 8 năm 2023, trung tâm đang được đem đến 180.918 em học tập viên đạt những chứng từ Quý giá như Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, và IELTS, kế tiếp lưu giữ vững vàng kỷ lục là khối hệ thống Anh ngữ có khá nhiều học tập viên nhận chứng từ quốc tế nhất VN.

Mới phía trên, VUS đã và đang thành công xuất sắc mừng đón sát 80 cơ sở trên cả nước, gia tăng và khẳng xác định thế tương tự đáng tin tưởng về một tên thương hiệu dạy dỗ Anh ngữ tiên phong hàng đầu được 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên từng toàn nước tin yêu lựa chọn.

Tại VUS đem hơn 2.700 nghề giáo và giáo viên chất lượng, đem trình độ chuyên môn cao và tận tâm với nghề nghiệp lớn số 1 bên trên VN.Để phát triển thành nghề giáo bên trên VUS, những người tìm việc nên trải trải qua nhiều vòng đánh giá, Review năng lượng nghiêm nhặt.

 • Trải qua 6 vòng thách thức nhằm Review từng kỹ năng
 • 98 tiếng tiến hành đào tạo và huấn luyện và đánh giá sàng thanh lọc.
 • Chiến thắng lịch sử hào hùng với tỉ lệ thành phần chọi 1/10 hơn hết ganh đua ĐH.
 • 100% nghề giáo bên trên VUS đều đạt tự CN trở lên trên và tự giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Không chỉ tạm dừng ở cơ, nghề giáo sẽ tiến hành phần tử quản lý và vận hành quality giảng dạy dỗ (100% đem tự thạc sỹ hoặc tiến sỹ vô đào tạo và huấn luyện ngữ điệu Anh) thông thường xuyên đánh giá Review kế hoạch nhằm đáp ứng quality giảng dạy dỗ ổn định quyết định và phù phù hợp với từng học tập viên.

VUS là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ đạt chi tiêu chuẩn chỉnh toàn thế giới được ghi nhận tự NEAS (Tổ chức song lập tiên phong hàng đầu về Review quality giảng dạy dỗ bên trên toàn thế giới) với 100% hạ tầng đạt ghi nhận bên trên cả nước.

Ngoài đi ra, VUS còn là một trung tâm có một không hai vô chống đạt hạng nút Platinum, hạng nút tối đa của British Council – Hội đồng Anh và hạng nút Vàng, hạng nút tối đa của Cambridge University Press & Assessment

Xem thêm: in germany it's important to be serious in a work situation

Một trong mỗi điểm nổi trội canh ty VUS được hàng trăm ngàn học tập viên tin yêu tưởng và lựa lựa chọn này là những cỗ giáo trình và suốt thời gian học tập chuẩn chỉnh quốc tế được trở nên tân tiến tự những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thế giới như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Với mong ước mang về cho những em môi trường xung quanh học hành giờ Anh đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ phấn đấu và trở nên tân tiến, nhằm mục đích nâng lên quality cả về giảng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện. Chúng tôi khẳng định chuẩn bị mang lại học tập viên những hành trang vững chãi nhất, canh ty những em bước sát rộng lớn cho tới thành công xuất sắc.

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Phía bên trên là tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về câu bị động hiện tại hoàn thành nằm trong cỗ bài xích luyện đem kèm cặp đáp án nhằm chúng ta tìm hiểu thêm. Hy vọng những tư liệu tuy nhiên VUS đang được share sẽ hỗ trợ ích mang lại quy trình tự động học tập và nâng cấp tài năng Anh ngữ của chúng ta thường ngày. Theo dõi VUS nhằm cập nhập tăng nhiều kỹ năng và kiến thức có lợi các bạn nhé!