bài 113 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì đang được học tập phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 130, 131 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Tổng ăn ý đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh đem đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: bài 113 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

a) Đọc câu hỏi và trình bày cho chính mình biết câu hỏi cho thấy gì, câu hỏi căn vặn gì ?

Trong hình tiếp sau đây, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

b) Thảo luận cơ hội giải câu hỏi.

c) Giải câu hỏi và viết lách nhập vở.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích tam giác BEC và diện tích S tứ giác ABED theo mô hình toán dò thám nhì số lúc biết hiệu và tỉ số. 

(vẽ sơ vật dụng biểu thị diện tích S tam giác BEC bao gồm 2 phần và diện tích S tứ giác ABED bao gồm 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD \(=\) diện tích tam giác BEC \(+\) diện tích S tứ giác ABED.

Lời giải chi tiết:

a) Bài toán cho thấy :

- Diện tích tứ giác ABED to hơn diện tích S tam giác BEC là 13,6cm2.

- Tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

Bài toán căn vặn : Tính diện tích S tứ giác ABCD.

c) Ta đem sơ vật dụng :

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần đều bằng nhau là :

              3 – 2 = 1 (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là :

             13,6 : 1 × 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích tứ giác ABED là :

             13,6 + 27,2 = 40,8 (cm2)

Diện tích tứ giác ABCD là :

             27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

                             Đáp số : 68cm2.

Quảng cáo

Câu 2

Lớp 5A đem 28 học viên. Số học viên phái nam bằng \(\dfrac{3}{4}\) số học viên phái nữ. Hỏi số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái nam từng nào em ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên và số học viên phái nữ theo mô hình toán dò thám nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số bại liệt.

- Số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái nam = Số học viên phái nữ - Số học viên phái nam.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ vật dụng :

Theo sơ vật dụng, tổng số phần đều bằng nhau là : 

            3 + 4 = 7 (phần)

Lớp 5A đem số học viên phái nam là : 

            28 : 7 × 3 = 12 (học sinh)

Lớp 5A đem số học viên phái nữ là :

            28 – 12 = 16 (học sinh)

Số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái nam là :

            16 – 12 = 4 (học sinh)

                        Đáp số: 4 học viên.

Câu 3

Một xe hơi cứ cút được 100km thì dung nạp 12 lít xăng. Ô tô này đã cút được quãng đàng 330km thì dung nạp không còn từng nào lít xăng ?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi theo mô hình toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng dung nạp Khi cút 1km = số lít xăng dung nạp Khi cút 100km : 100.

- Số lít xăng dung nạp Khi cút 330km = số lít xăng dung nạp Khi cút 1km × 330.

Lời giải chi tiết:

Ô tô cút 1km thì dung nạp không còn số lít xăng là :

            12 : 100 = 0,12 (lít xăng)

Ô tô bại liệt cút được quãng đàng 330km thì dung nạp không còn số lít xăng là :

            0,12 × 330 = 39,6 (lít xăng)

                         Đáp số: 39,6 lít xăng.

Câu 4

Một ngôi trường đem 1138 học viên, nhập bại liệt số học viên phái nữ thấp hơn số học viên phái nam là 92 học viên. Tính số học viên phái nam, số học viên phái nữ của ngôi trường bại liệt.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức dò thám nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó:

                Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;

                Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Số học viên phái nam của ngôi trường là :

            (1138 + 92) : 2 = 615 (học sinh)

Số học viên phái nữ của ngôi trường là:

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân

            1138 – 615 = 523 ( học tập sinh)

                   Đáp số : Nam : 615 học viên ;

                                  Nữ 523 học viên.

Câu 5

10 người thực hiện hoàn thành một việc làm cần thất lạc 9 ngày. Nay mong muốn thực hiện hoàn thành việc làm bại liệt trong tầm 5 ngày thì nên cần từng nào người? (năng suất thao tác làm việc của từng người là như nhau)

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về mối liên hệ tỉ lệ thành phần. Ta hoàn toàn có thể giải vì thế 2 cơ hội :

Cách 1 : Phương pháp rút về đơn vị chức năng.

Cách 2 : Phương pháp dò thám tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

9 ngày :  10 người

5 ngày : … người ?

Cách 1:

Muốn thực hiện hoàn thành việc làm bại liệt trong một ngày thì nên cần số người là :

            10 × 9 = 90 (người)

Muốn thực hiện hoàn thành việc làm bại liệt trong tầm 5 ngày thì nên cần số người là :

            90 : 5 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Cách 2:

9 ngày bộp chộp 5 ngày số phiên là:

            9 : 5 = 1,8 (lần)

Muốn thực hiện hoàn thành việc làm bại liệt trong tầm 5 ngày thì nên cần số người là :

            10 × 1,8 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Câu 6

Có tía group trồng rừng, group 1 trồng được 1356 cây, group 2 trồng được thấp hơn group một là 246 cây, group 3 trồng được bằng \(\dfrac{1}{3}\) tổng số lượng kilomet của group 1 và group 2. Hỏi khoảng từng group trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

- Tìm số lượng kilomet group 2 trồng tớ lấy số lượng kilomet group trồng được trừ cút 246 cây.

- Tìm số lượng kilomet group 2 trồng tớ lấy tổng số lượng kilomet của group 1 và group 2 trồng được phân chia mang đến 3.

- Tìm số lượng kilomet khoảng từng group trồng được tớ lấy tổng số lượng kilomet tía group trồng được phân chia mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

Số cây group 2 trồng được là :

            1356 – 246 = 1110 (cây)

Số cây group 3 trồng được là :

            (1356 + 1110) : 3 = 822 (cây)

Trung bình từng group trồng được số lượng kilomet là :

     (1356 + 1110 + 822) : 3 = 1096 (cây)

                                Đáp số: 1096 cây.

 Loigiaihay.com

Câu 1

Một xã lúc này đem 5000 dân. Tỉ lệ tăng dân sinh thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 18 người. Hỏi sau 1 năm số dân của xã bại liệt đem toàn bộ từng nào người?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi theo đuổi cách thức dò thám tỉ số.

Lời giải chi tiết:

5000 dân bộp chộp 1000 dân sinh phiên là

    5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã bại liệt tăng sau một năm là

    18 x 5 = 90 (người)

Sau 1 năm số dân của xã bại liệt đem toàn bộ số người là

     5000 + 90 = 5090 (người)

                     Đáp số: 5090 người

Câu 2

Em tự động đặt điều một câu hỏi nằm trong dạng toán về mối liên hệ tỉ lệ thành phần rồi giải câu hỏi bại liệt.

Phương pháp giải:

Em nêu câu hỏi về mối liên hệ tỉ lệ thành phần ròi giải câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài toán: Em và chị nằm trong cút mua sắm vở. Em mua sắm 10 quyển cần trả 50 000 đồng, chị gái cần trả 80000 đồng. Hỏi chị mua sắm từng nào quyển vở?

Bài giải

Một quyển vở có mức giá là 

50000 : 10 = 5000 (đồng)

Chị gái mua sắm số quyển vở là

80000 : 5 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển vở


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 113 : Em ôn lại những gì đang được học tập

    Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì đang được học tập phần hoạt động và sinh hoạt phần mềm trang 131 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: diện tích hình vuông lớp 3

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.