when will mary be able to leave hospital

Câu hỏi:

03/04/2023 2,137

“When will Mary be able lớn leave hospital?” - “Don’t be ví impatient. We cannot release her before we ………. the last test.”

Bạn đang xem: when will mary be able to leave hospital

 A. have completed

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

Giải thích: Câu nhấn mạnh vấn đề tính hoàn thiện của hành vi nên phân chia ở lúc này trả thành

Dịch: “Khi nào là thì Mary hoàn toàn có thể xuất viện?” - “Đừng bức ruột thế. Chúng tôi ko thể thả cô ấy đi ra trước lúc công ty chúng tôi hoàn thiện bài xích đánh giá ở đầu cuối.”

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I prefer going out for a meal lớn staying at trang chủ. I'd rather........

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

 C. but also

 D. need improving

Câu 3:

Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

C. journalist

D. journalistic

Xem thêm: vì sao nhiều tôn giáo lớn trên thế giới được truyền bá và phát triển ở các quốc gia đông nam á

Câu 4:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 5:

She is not a very nice girl. She seems lớn enjoy the ____ of others.

A. unfortune

B. misfortune

C. disfortune

D. infortune

Câu 6:

At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

A. moved                   

B. changed                 

C. adjusted                 

D. stopped

Câu 7:

The doctor recommended that she _________ a specialist about the problem.

A. lớn see

B. see

C. sees

Xem thêm: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn văn tphcm

D. seeing