when we to the airport

When we ____ vĩ đại the airport, I realized that I ____ my passport at trang chủ.

A. got - had left

Bạn đang xem: when we to the airport

B. got - was left

C. got - left

D. had got - had left

Đáp án A

=> Vì: việc quên hộ chiếu ra mắt trước việc tiếp cận trường bay, nên tao phân tách thì vượt lên khứ đơn mang lại hành vi "đến Sảnh bay" và vượt lên khứ hoàn thành xong mang lại hành vi "quên hộ chiếu" - vì như thế dùng làm nó trình diễn mô tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập vượt lên khứ.
=> Dịch: Khi Shop chúng tôi cho tới trường bay, tôi nhìn thấy là tôi vẫn quên hộ chiếu trong nhà.

Hong Nguyen A

. 119 ngày

Trọng Quốc A

. 137 ngày

Pham Ngoc Bao Tran passport: hộ chiếu

. 139 ngày

Hà Phương Phạm Câu này như thể với câu 28 trg 26 nhưng mà tại vì sao lại vậy được ạ

2 Trả điều . 167 ngày

Ngân Kiều theo đòi e hiểu là cho tới trường bay r mới nhất nhìn thấy quên hộ chiếu, tức thị vẫn nhằm quên hộ chiểu trc ê (hđ xẩy ra trc phân tách qkht), cho tới trường bay là hd xẩy ra sau phân tách qkd

1 Trả điều . 173 ngày

Anh Phuong “She_post_the letter WHEN she_realize_” thì hoàn toàn có thể hiểu là “post” là hđ xẩy ra trc hđ “realize”. Còn “WHEN we_get_ vĩ đại the airport, i realized…” thì lại hiểu hđ cho tới trường bay và nhìn thấy quên đem hộ chiếu là 2 hđ xẩy ra bên cạnh đó. Vậy nên mới nhất với sự không giống nhau ê. Mn coi bản thân với gthich trúng kh ạ chứ hoang mang lo lắng vượt lên đi

. 173 ngày

Hoàng Tống câu này độc kỳ lạ tỉnh bình dương vượt lên ,lý giải kết thúc càng khó khăn hiểu

. 187 ngày

Xem thêm: văn bản chiếc lược ngà

Carwyn Nguyen ủa với sai k vậy theo đòi như nghĩa thì việc nhìn thấy quên hộ chiếu cần ra mắt sau chứ nhỉ chứ chả nhẽ nhìn thấy trc nhưng mà k trở lại vẫn cho tới trường bay là sao

2 Trả điều . 236 ngày

Lê Thị Huyền hành vi got này xẩy ra thường xuyên với hành vi realized [iễn đạt những hành vi xẩy ra thường xuyên nhập vượt lên khứ. nên 2 hành vi này vẫn phân tách vượt lên khứ nha]

2 Trả điều . 258 ngày

My Love Câu này tương tự với câu 94293 nhưng mà , vậy xứng đáng lẽ là lựa chọn D chứ ??? Càng ngày đáp án càng loàn là thế nào là ạ

2 Trả điều . 276 ngày

Thảo Nguyên Câu này tương tự động câu [94239] nhưng mà sao đáp án lại không giống v ạ. Khó hiểu vượt lên :)

2 Trả điều . 312 ngày

Ngọc Hiệp A

. 314 ngày

Sườn Xào Chua Ngọt a

. 06/11/2022

Bình Minh a

. 27/09/2022

Phạm Ngọc Minh a

. 17/09/2022

Thu Hằng Vậy là sao ạ? Việc quên hộ chiếu xẩy ra trước việc cho tới trường bay, còn việc cho tới trường bay lại xẩy ra trước việc nhận ra

5 Trả điều . 06/07/2022

Khoa Nguyễn A

. 30/06/2022

Kiều My Nguyễn Thị a

. 26/06/2022

Xem thêm: fe3o4 + hno3 đặc nóng

Official channel Jjtk A

. 16/06/2022

Thúy Nga Đỗ a

. 13/06/2022

Xem tăng comment (37/57)