vở bài tập toán lớp 5 bài 8


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 10 VBT toán 5 bài bác 8 : Ôn tập luyện : Phép nhân và phép tắc phân tách nhì phân số với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 8

Video chỉ dẫn giải

Tính

\(a)\; \displaystyle {5 \over 9} \times {{12} \over 7} = ..........\)                     \( b)\;\displaystyle {6 \over 5}:{8 \over 3} = ...........\)

\(c) \; \displaystyle {9 \over {20}} \times {5 \over {12}} = ..........\)                  \(d)\; \displaystyle {{15} \over {16}}:{{25} \over {24}} = ..........\)

\(e) \; \displaystyle 14 \times {5 \over {21}} = ..........\)                       \(g)\; \displaystyle 10:{5 \over 3} = ..........\)

\(h) \; \displaystyle {5 \over 3}:10 = ...........\)

Phương pháp giải:

a) Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

b) Muốn phân tách nhì phân số cho 1 phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {5 \over 9} \times {{12} \over 7} = {{5 \times 12} \over {9 \times 7}} = {{60} \over {63}} = {{20} \over {21}}\)

b) \( \displaystyle {6 \over 5}:{8 \over {3}} = {6 \over 5} \times {3 \over 8} = {{6 \times 3} \over {5 \times 8}} = {{18} \over {40}} = {9 \over {20}}\)

c) \( \displaystyle {9 \over {20}} \times {5 \over {12}} = {{9 \times 5} \over {20 \times 12}} = {{45} \over {240}} = {3 \over {16}}\)

d) \( \displaystyle {{15} \over {16}}:{{25} \over {24}} = {{15} \over {16}} \times {{24} \over {25}} = {{15 \times 24} \over {16 \times 25}} \) \( \displaystyle = {{360} \over {400}} = {9 \over {10}}\)

e) \( \displaystyle 14 \times {5 \over {21}} = {{14 \times 5} \over {21}} = {{70} \over {21}} = {{10} \over 3}\)

g) \( \displaystyle 10:{5 \over 3} = 10 \times {3 \over 5} = {{10 \times 3} \over 5} = {{30} \over 5} = 6\)

h) \( \displaystyle {5 \over 3}:10 = {5 \over 3} \times {1 \over {10}} = {{5 \times 1} \over {3 \times 10}} = {5 \over {30}} \)  \( \displaystyle= {1 \over 6}\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính (theo mẫu) :

Mẫu:   \( \displaystyle {9 \over {10}} \times {5 \over 6} = {{9 \times 5} \over {10 \times 6}} = {{3 \times \not 3 \times \not 5} \over {\not5 \times 2 \times \not 3 \times 2}} \) \(\displaystyle = {3 \over 4}\)

a) \( \displaystyle {9 \over {22}} \times {{33} \over {18}} =\; .........\)

b) \( \displaystyle {{12} \over {35}}:{{36} \over {25}} =\; ..........\)

c) \( \displaystyle {{19} \over {17}}:{{76} \over {51}} = \;..........\)

Phương pháp giải:

a) Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

Xem thêm: tả một con vật mà em yêu thích lớp 4

b) Muốn phân tách nhì phân số cho 1 phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {9 \over {22}} \times {{33} \over {18}} = {{9 \times 33} \over {22 \times 18}} \) \( \displaystyle = {{\not 9 \times \not 11 \times 3} \over {\not11 \times 2 \times \not9 \times 2}} = {3 \over 4}\)

b) \( \displaystyle {{12} \over {35}}:{{36} \over {25}} = {{12} \over {35}} \times {{25} \over {36}} = {{12 \times 25} \over {35 \times 36}} \) \(\displaystyle = {{\not6 \times \not2 \times \not5 \times 5} \over {7 \times \not5 \times \not6 \times 3 \times \not2}} = {5 \over {21}}\)

c) \( \displaystyle {{19} \over {17}}:{{76} \over {51}} = {{19} \over {17}} \times {{51} \over {76}} \) \(\displaystyle = {{\not19 \times \not17 \times 3} \over {\not17 \times \not19 \times 4}} = {3 \over {4}}\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một tấm lưới Fe hình chữ nhật với chiều dài \( \displaystyle {{15} \over 4}m\), chiều rộng \( \displaystyle {2 \over 3}m\). Tấm lưới được tạo thành \(5\) phần đều bằng nhau. Tính diện tích S của từng phần.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S tấm lưới tao lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S từng phần tao lấy diện tích S tấm lưới phân tách mang lại \(5\).

Lời giải chi tiết:

Diện tích tấm lưới Fe hình chữ nhật là :

\( \displaystyle {{15} \over 4} \times {2 \over 3} = {5 \over 2}\;({m^2})\)

Diện tích của từng phần tấm lưới Fe là :

\( \displaystyle {5 \over 2}:5  = {1 \over 2}\;({m^2})\)

                         Đáp số : \( \displaystyle {1 \over 2}{m^2}.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 9 : Hỗn số

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 11 VBT toán 5 bài bác 9 : Hỗn số với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • bài bác 10 : Hỗn số (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 12 VBT toán 5 bài bác 10 : Hỗn số (tiếp theo) với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 11 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 13, 14 VBT toán 5 bài bác 11 : Luyện tập luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 12 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 14, 15 VBT toán 5 bài bác 12 : Luyện tập luyện cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 13 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài bác 13 : Luyện tập luyện cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: đồ thị hàm bậc 4

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.