từ trái nghĩa với từ đoàn kết


Nghĩa: người xem kết trở thành một khối thống nhất, thao tác và hoạt động và sinh hoạt nằm trong vì thế một quyền lợi chung

Từ đồng nghĩa: Kết đoàn, thống nhất, ăn ý lực

Bạn đang xem: từ trái nghĩa với từ đoàn kết

Từ trái ngược nghĩa: Chia rẽ, bè phái, phân biệt, tách rời

Đặt câu với kể từ đồng nghĩa: 

- Nhân nhân Việt Nam thống nhất, trở thành một khối đoàn kết.

- Chúng tớ lên hợp lực nhằm đẩy lùi dịch căn bệnh.

- Đoàn kết là sức khỏe.

Đặt câu với kể từ trái ngược nghĩa:

- Chia bè kéo phái.

- Một số bộ phận xấu xa mong muốn chia rẽ tất cả chúng ta.

Xem thêm: đại học luật điểm chuẩn


Bình luận

Chia sẻ

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Đương nhiên

  Từ đồng nghĩa tương quan với đương nhiên là gì? Từ trái ngược nghĩa với đương nhiên là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ đương nhiên

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Dẫn đầu

  Từ đồng nghĩa tương quan với đứng vị trí số 1 là gì? Từ trái ngược nghĩa với đứng vị trí số 1 là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ dẫn đầu

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Đất nước

  Từ đồng nghĩa tương quan với giang sơn là gì? Từ trái ngược nghĩa với giang sơn là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ khu đất nước

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Đồng team

  Từ đồng nghĩa tương quan với đồng team là gì? Từ trái ngược nghĩa với đồng team là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ đồng đội

  Xem thêm: 25 tuổi sinh năm bao nhiêu

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Dịu dàng

  Từ đồng nghĩa tương quan với nữ tính là gì? Từ trái ngược nghĩa với nữ tính là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ vơi dàng

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý