truy vấn dữ liệu có nghĩa là

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 8: Truy vấn tài liệu đem đáp án cụ thể tương đối đầy đủ những cường độ canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 12 đạt sản phẩm cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 8 (có đáp án): Truy vấn dữ liệu

Quảng cáo

Bạn đang xem: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

Câu 1: Truy vấn tài liệu đem nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Cập nhật dữ liệu

C. Tìm lần và hiển thị dữ liệu

D. Xóa những tài liệu ko người sử dụng nữa

Trả lời: Truy vấn tài liệu tức là lần tìm kiếm và hiển thị tài liệu. Nếu thắc mắc chỉ tương quan cho tới một bảng người sử dụng cách thức lần tìm kiếm và thanh lọc rất có thể lần câu vấn đáp. Nhưng với thắc mắc phưc tạp, tương quan cho tới nhiều bảng thì nên dùng kiểu mẫu căn vặn.

Đáp án: C

Câu 2: Nếu những việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sử dụng:

A. Mẫu hỏi     B. Bảng     C. Báo cáo      D. Biểu mẫu

Trả lời: Nếu việc chỉ tương quan cho tới một bảng người sử dụng cách thức lần tìm kiếm và thanh lọc rất có thể lần câu vấn đáp. Nhưng với thắc mắc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng thì nên dùng kiểu mẫu căn vặn.

Đáp án: A

Câu 3: Để hiển thị một số trong những phiên bản ghi nào là cơ vô hạ tầng tài liệu, tổng hợp tài liệu, tao dùng:

A. Mẫu hỏi      B. Câu hỏi      C. Liệt kê      D. Trả lời

Trả lời: Mẫu căn vặn thông thường được dùng nhằm bố trí những phiên bản ghi, lựa chọn những ngôi trường nhằm hiển thị, triển khai đo lường và tính toán, lựa chọn những phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu ĐK mang đến trước, tổ hợp và hiển thị vấn đề từ không ít bảng hoặc kiểu mẫu căn vặn không giống.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 4: Các cơ chế thao tác làm việc với kiểu mẫu căn vặn là:

A. Mẫu hỏi

B. Mẫu căn vặn và thiết kế

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và kiểu mẫu hỏi

Trả lời: Có nhị cơ chế thông thường dùng làm thao tác làm việc với kiểu mẫu hỏi: cơ chế kiến thiết và cơ chế trang tài liệu. Trong cơ chế kiến thiết, tao rất có thể kiến thiết mới mẻ hoặc coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ của kiểu mẫu căn vặn.

Đáp án: C

Câu 5: Kết ngược triển khai kiểu mẫu căn vặn rất có thể nhập cuộc vô việc tạo ra ra:

A. Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn hoặc báo cáo

B. Bảng, biểu kiểu mẫu không giống, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác

C. Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo

D.Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn khác

Trả lời: Kết ngược triển khai kiểu mẫu căn vặn rất có thể nhập cuộc vô việc tạo nên bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc report.

Đáp án: C

Câu 6: “ /” là luật lệ toán nằm trong nhóm:

A. Phép toán ví sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Không với những group trên

Trả lời: Phép toán số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những luật lệ đo lường và tính toán. Ví dụ: +, -, *, /.

Xem thêm: ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch tây nguyên là

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 7: Phát biểu nào là sai trong những tuyên bố sau khoản thời gian nói đến kiểu mẫu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những ngôi trường đo lường và tính toán

B. Biểu thức logic được dùng Lúc thiết lập cỗ thanh lọc mang đến bảng, thiết lập ĐK thanh lọc muốn tạo kiểu mẫu hỏi

C. Hằng văn phiên bản được viết lách vô cặp vệt nháy đơn

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Trả lời: Hằng văn phiên bản được viết lách vô cặp vệt nháy kép.

Đáp án: C

Câu 8: Trong lưới QBE của hành lang cửa số kiểu mẫu căn vặn (mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Mô mô tả ĐK nhằm lựa chọn những phiên bản ghi tiến hành kiểu mẫu hỏi

B. Xác ấn định những ngôi trường xuất hiện tại vô kiểu mẫu hỏi

C. Xác ấn định những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Trả lời: Trong lưới QBE của hành lang cửa số kiểu mẫu căn vặn (mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa là tế bào mô tả ĐK nhằm lựa chọn những phiên bản ghi tiến hành kiểu mẫu căn vặn. Các ĐK được viết lách bên dưới dạng biểu thức logic.

Đáp án: A

Câu 9: Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để lần những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm đua học tập kỳ bên trên 5 , vô dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Trả lời: Toán hạng trong những biểu thức rất có thể là:

+ Hằng văn phiên bản được viết lách vô cặp vệt nháy kép ví dụ: “Nam”

+ Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000,…

+ Tên ngôi trường ( nhập vai trò những biến) được ghi vô vệt ngoặc vuông. Ví dụ: điểm một tiết bên trên 7 và điểm đua học tập kỳ bên trên 5 , vô dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK là [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY] > 5

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 10: Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu căn vặn, biểu thức số học tập muốn tạo ngôi trường mới mẻ TRUNG_BINH, mệnh lệnh nào là sau đấy là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

C. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5

D. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

Trả lời: . Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những ngôi trường đo lường và tính toán vô kiểu mẫu căn vặn và được dùng vệt nhị chấm.

Đáp án: A

Xem thêm: xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất

Xem tăng những bài bác Lý thuyết và thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 12 đem đáp án hoặc khác:

  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài tập dượt và thực hành thực tế 6: Mẫu căn vặn bên trên một bảng hoặc, chi tiết
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài tập dượt và thực hành thực tế 7: Mẫu căn vặn trên rất nhiều bảng hoặc, chi tiết
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất report hoặc, chi tiết
  • Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 9 (có đáp án): Báo cáo và kết xuất báo cáo

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-8-truy-van-du-lieu.jsp