trung quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây để phát triển nông nghiệp

Trả lời nói câu hỏi: Trung Quốc với những ĐK đương nhiên tiện lợi này tại đây nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp? Giải quí cụ thể.

Trả Lời Nhanh

Bạn đang xem: trung quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây để phát triển nông nghiệp

Trung Quốc chiếm hữu vùng đồng bởi vì rộng lớn, khu đất phì nhiêu màu mỡ tạo ra ĐK tiện lợi nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp.

MỤC LỤC NỘI DUNG

 • Câu hỏi
 • Giải thích
 • Điều khiếu nại tự động nhiên
 • Chính sách của địa phương
 • Các thắc mắc liên quan

Câu hỏi

Trung Quốc với những ĐK đương nhiên tiện lợi này tại đây nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp?

A. Đồng bởi vì rộng lớn, khu đất phì nhiêu màu mỡ.

B. đa phần tô nguyên vẹn xen bể địa

C. Khí hậu mang tính chất hóa học châu lục.

D. Sông ngòi dốc, lắm thác nước.

Đáp án thực sự A.

Trung Quốc với đồng bởi vì rộng lớn, khu đất phì nhiêu màu mỡ - là ĐK đương nhiên tiện lợi nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp.

Giải thích

Trung Quốc có tương đối nhiều ĐK thuân lợi nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp.

Điều khiếu nại tự động nhiên

 • Tổng diện tích S khu đất nông nghiệp rộng lớn.
 • Phần rộng lớn khu đất đều phải có đặc điểm phù rơi phì nhiêu màu mỡ.
 • Sông ngòi dày quánh, hỗ trợ mối cung cấp nước đầy đủ mang lại cây xanh.
 • Khí hậu đem kể từ cận nhiệt đới gió mùa gió rét sang trọng ôn đới gió rét, tiện lợi trở nên tân tiến nhiều chủng loại cây xanh và gia cầm.

Trung Quốc với những đồng bởi vì to lớn, color mỡ

Thêm nhập tê liệt, mối cung cấp làm việc đầy đủ, với tay nghề trong các công việc khai quật và trở nên tân tiến nông nghiệp.

Chính sách của địa phương

Ngoài rời khỏi, cạnh bên nhân tố về đương nhiên, quyết sách của địa hạt đã và đang thêm phần rất rộng cho tới quy trình trở nên tân tiến nông nghiệp của chống này:

 • Giao khoán khu đất mang lại dân cày.
 • Đầu tư xây cất, trở nên tân tiến hạ tầng hạ tầng: xây cất giao thông vận tải, giao thông đường thủy,…
 • Áp dụng nhiều nghệ thuật tiên tiến và phát triển và văn minh nhập vào quy trình tạo ra.
 • Tổ chức phân phối nhiều loại tương đương mới nhất, với năng suất cao.
 • Thiết lập và thực đua quyết sách miễn thuế nông nghiệp.

Các thắc mắc liên quan

Chúng tôi tổ hợp thêm thắt những thắc mắc tương quan cho tới ĐK đương nhiên tiện lợi mang lại việc trở nên tân tiến nông nghiệp Trung Quốc nhằm chúng ta ghi ghi nhớ kỹ năng và kiến thức một cơ hội nhiều chủng loại, hoạt bát.

Xem thêm: global warming has severe impact on water supplies

Câu 1.Trình bày những ĐK đương nhiên tiện lợi nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp của miền Đông Trung Quốc.

Những ĐK đương nhiên tiện lợi nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp của miền Đông Trung Quốc:

+  Đồng bởi vì châu thổ to lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu màu mỡ, mối cung cấp nước đầy đủ ⟹ trở nên tân tiến nền nông nghiệp trù phú (cây bổng thực).

+ Khí hậu đem kể từ cận nhiệt đới gió mùa gió rét sang trọng ôn đới dông tố mùa

=> trở nên tân tiến nhiều chủng loại cây xanh gia cầm.

Câu 2. Điều khiếu nại trở nên tân tiến nông nghiệp ở Trung Quốc

Trung Quốc có tương đối nhiều ĐK đương nhiên tiện lợi nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp:

- Đồng bởi vì châu thổ to lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu màu mỡ.

- Sông ngòi dày quánh, mối cung cấp nước dồi dào

- Khí hậu đem kể từ cận nhiệt đới gió mùa dông tố mùa

Ngoài rời khỏi, Trung Quốc cũng đưa ra nhiều quyết sách cải tân nông nghiệp:

- Giao khu đất mang lại dân cày trồng chọt, chăn nuôi

- Phát triển hạ tầng hạ tầng

Xem thêm: đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

- gí dụng công cụ hiện nay đại

Câu 3. Trung Quốc với những ĐK tiện lợi này về mặt mày đương nhiên nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp?

Trung Quốc với những ĐK tiện lợi về mặt mày đương nhiên nhằm trở nên tân tiến nông nghiệp: diện tích S khu đất nông nghiệp rộng lớn, color mỡ; màng lưới sông ngòi dày đặc; nhiệt độ trải nhiều năm kể từ cận nhiệt độ cho tới nhiệt đới gió mùa dông tố mùa; mối cung cấp lao đông đúc đầy đủ, tay nghề cao.