trong cơ thể thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein

Câu hỏi:

26/04/2023 2,385

Bạn đang xem: trong cơ thể thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein

C. Nitơ. 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với 2 cặp gen ko alen nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương, thì cơ hội ghi chép loại gen nào là bên dưới đó là đúng?

A.BbXAXa. 

B. ABab

C.AaBb. 

D. AaXBY.

Câu 2:

Một khung hình sở hữu loại gen ABab rời phân thông thường. Khoảng cơ hội thân thích A và B là 20cM. Xác suất tạo ra 2 tinh dịch sở hữu loại gen không giống nhau là

A. 66%. 

B. 34%.

C. 50%. 

D. 25%.

Câu 3:

Trong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng lúc nói đến hiệu quả của 5 yếu tố tiến bộ hóa ( (chọn thanh lọc đương nhiên, đột trở thành gen, giao hợp ko tình cờ, di- nhập gen, nguyên tố ngẫu nhiên)

(1) Chỉ sở hữu 4 yếu tố tiến bộ hóa thực hiện nghèo khó vốn liếng gen của quần thể.

(2) Chỉ sở hữu 4 yếu tố tiến bộ hóa thực hiện thay cho thay đổi tần số alen của quần thể.

(3) Chỉ có một yếu tố tiến bộ hóa hoàn toàn có thể thực hiện đa dạng và phong phú vốn liếng gen của quần thể.

(4) Chỉ có một yếu tố tiến bộ hóa thực hiện thay cho thay đổi tần số alen bám theo một phía xác lập.

A. 5. 

B. 4. 

Xem thêm: một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang có chiều từ trong ra ngoài

C. 3. 

D. 2

Câu 4:

Ở đậu Hà Lan, alen A quy ấn định ngược đỏ tía trội trọn vẹn đối với alen a quy ấn định ngược vàng. Alen a là alen đột trở thành. Cho nhì cây ngược đỏ tía dị hợp ý (P) lai cùng nhau nhận được F1. Trong quy trình tạo hình phân tử phấn sở hữu 20% tế bào NST đem cặp gen Aa ko phân li nhập rời phân I, rời phân II thông thường. Các kí thác tử tạo hình sở hữu kỹ năng thụ tinh ranh và những hợp ý tử sở hữu mức độ sinh sống như nhau. Theo lí thuyết, trong những nhận định và đánh giá sau sở hữu từng nào nhận định và đánh giá đúng?
(1)Ở F1 nhận được tỉ trọng loại gen là 1: 1: 4: 8: 4: 1: 1.
(2)Trong số những cây ngược đỏ tía F1, cây sở hữu loại gen dị hợp ý rung rinh tỉ trọng 2/3.
(3)Ở F1 sở hữu 5 loại gen của thể đột trở thành.
(4)Thể đột trở thành ở mới F1 rung rinh tỉ trọng 25%

A. 2. 

B. 1. 

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Hình 3 thể hiện nay tỉ trọng những loại loại gen qui ấn định màu sắc lông của 2 quần thể động vật hoang dã nằm trong và một loại, alen A qui ấn định lông Trắng trội trọn vẹn đối với alen a qui ấn định lông đen sạm, gen phía trên NST thông thường. hiểu rằng tỉ trọng đực: loại là 1:2 và ko xẩy ra đột trở thành. Trong những tuyên bố tại đây sở hữu từng nào tuyên bố đích thị ?

I. Quần thể I và II đang được thăng bằng DT.

II. Tần số alen a ở quần thể I là 0,7.

III. Cho 2 thành viên đều phải sở hữu màu sắc lông Trắng ở quần thể I và II giao hợp cùng nhau nhận được F1, phần trăm sinh được một con cái đực F1 sở hữu loại gen dị hợp ý là 65408

IV. Cho 2 thành viên đều phải sở hữu màu sắc lông Trắng ở quần thể I và II giao hợp cùng nhau nhận được F1, phần trăm sinh được một con cháu F1 sở hữu lông đen sạm theo lần lượt là và 768

A. 1.

B. 2.

C.3. 

D. 4

Câu 6:

Ở một loại cây lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa tự một cặp gen sở hữu 2 alen quy ấn định. Khi mang lại cây huê hồng (P) tự động thụ phấn, F1 thu được 25% cây hoa đỏ: 50% cây hoa hồng: 25% cây hoa Trắng. Các cây hoa Trắng, cứ rời khỏi hoa nào là lại bị côn trùng nhỏ thực hiện hư hỏng hoa bại (có lẽ hoa white color dẫn dụ loại côn trùng nhỏ làm cho hại). Khi những cây F1 tạp kí thác, thì tỉ trọng cây hoa đỏ tía F2 tiếp tục là:

A. 49

B. 14

C. 39

Xem thêm: nhạc chú đại bi tiếng việt

D. 59