trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Câu hỏi:

17/11/2019 54,121

Bạn đang xem: trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

C. metan.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Nhiệt chừng sôi tăng theo hướng tăng phân tử khối nên tao với tos của CH4< C2H6< C3H8< C4H10  

=>Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi mang đến isopentan tính năng với brom theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thành phầm chủ yếu chiếm được là

A. 2-brompentan.

B.1-brompentan.

C. 2-brom-2-metylbutan.

D. 3-brom-2-metylbutan.

Câu 2:

Trong phân tử propen với số links xich quỷ (σ) là

A. 7.

B. 9. 

C. 8.

D. 6.

Câu 3:

Khi nhen cháy anken tao luôn luôn thu được

A. số mol CO2 ≤ số mol nước.  

B. số mol CO2< số mol nước.

Xem thêm: dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

C. số mol CO> số mol nước.

D. số mol CO2 = số mol nước.

Câu 4:

Khi được phát sáng, hiđrocacbon nào là tại đây nhập cuộc phản xạ thế với clo theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, chiếm được thân phụ dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu trúc của nhau?

A. neopentan.

B. pentan.

C. butan.

D. isopentan.

Câu 5:

Trong phân tử những anken, theo hướng tăng số vẹn toàn tử cacbon, xác suất lượng của cacbon

A. tăng dần dần.

B. hạn chế dần dần.

C. không thay đổi.

D. biến hóa không tuân theo qui luật.

Câu 6:

Anken là hiđrocacbon có

A. công thức công cộng CnH2n

B. một liên kết π.

C. một links song, mạch hở.

Xem thêm: đúng ghi đ sai ghi s

D. một links thân phụ, mạch hở.