tốc độ của vật là

Câu hỏi:

21/06/2022 14,051

A. quãng đàng vật chuồn được trong một s.

Bạn đang xem: tốc độ của vật là

Đáp án chủ yếu xác

B. thời hạn vật chuồn không còn quãng đàng 1 m.

C. quãng đàng vật chuồn được.

D. thời hạn vật chuồn không còn quãng đàng.

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án đích là: A

Tốc chừng của vật là quãng đàng vật chuồn được trong một s.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tốc chừng là đại lượng cho tới biết

A. cường độ nhanh chóng hoặc lờ lững của vận động.

B. tiến trình vận động của vật.

C. phía vận động của vật.

D. nguyên vẹn hero vận động.

Câu 2:

Tại SEA trò chơi 27 tổ chức triển khai bên trên Myanmar năm trước đó, Vũ Thị Hương (nữ hoàng vận tốc của Việt Nam) tiếp tục giành huy chương vàng ở cự li 200 m nhập 23,55 s. Tốc chừng nhưng mà Vũ Thị Hương tiếp tục đạt được nhập cuộc ganh đua là

A. 8,5 m/s.

B. 3,2 m/s.

C. 7,1 m/s.

D. 6,7 m/s.

Câu 3:

Một vận khích lệ chạy đàng nhiều năm bên trên quãng đàng 1 km, thời hạn cả chuồn láo nháo về không còn 400 s. Tốc chừng của vận khích lệ là

A. 2,5 m/s.

Xem thêm: fe3o4 + hno3 đặc nóng

B. 4,8 m/s.

C. 0,05 m/s.

D. 0,025 m/s.

Câu 4:

Điền số nhập điểm rỗng tuếch sao cho tới phù hợp:

Đổi: 10 m/s = …. km/h

A. 10 km/h.

B. 36 km/h.

C. 45 km/h.

D. trăng tròn km/h.

Câu 5:

Một người chuồn xe đạp điện với vận tốc 16 km/h kể từ mái ấm cho tới điểm thao tác làm việc. Thời gian giảo vận động của những người này Khi chuồn không còn quãng đàng là 0,5 h. Quãng đàng kể từ mái ấm cho tới ngôi trường dài

A. 64 km.

B. 0,01625 km.

C. 8 km.

D. 5 km.

Câu 6:

Trong một cuộc ganh đua chạy, thành phẩm của chúng ta học viên được ghi lại như sau:

Người chạy sớm nhất là

A. các bạn A.

B. các bạn B.

C. các bạn C.

D. các bạn D.

Xem thêm: hệ thức lượng trong tam giác