tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bình chọn:

4.1 bên trên 317 phiếu

Bạn đang xem: tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Lý thuyết về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.Nếu nhị tiếp tuyến của một đàng tròn xoe rời nhau bên trên một điểm thì: Xem cụ thể

Trả lời nói thắc mắc 1 Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời nói thắc mắc Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 79 nhập ê AB, AC theo dõi trật tự là những tiếp tuyến bên trên B, bên trên C của đàng tròn xoe (O)

Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 2 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1Giải Trả lời nói thắc mắc Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cơ hội dò thám tâm của một miếng mộc hình trụ vày “thước phân giác” Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 3 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời nói thắc mắc 3 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC. Gọi I là phó điểm của những đàng...

Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 4 Bài 6 trang 115 SGK Toán 9 Tập 1Cho tam giác ABC, K là phó điểm những đàng phân giác của nhị góc ngoài bên trên B và C; D, E, F Xem lời nói giải

Bài 26 trang 115 SGK Toán 9 luyện 1

Giải bài bác 26 trang 115 SGK Toán 9 luyện 1. Cho đàng tròn xoe (O), điểm A ở bên phía ngoài đàng tròn xoe.

Xem lời nói giải

Bài 27 trang 115 SGK Toán 9 luyện 1Từ một điểm A ở bên phía ngoài đàng tròn xoe (O), kẻ những tiếp tuyến AB, AC với đàng tròn xoe. Xem lời nói giải

Bài 28 trang 116 sgk Toán 9 - luyện 1

Giải bài bác 28 trang 116 SGK Toán 9 luyện 1. Cho góc xAy không giống góc bẹt. Tâm của những đàng tròn xoe xúc tiếp với nhị cạnh của góc xAy phía trên đàng nào?

Xem lời nói giải

Bài 29 trang 116 sgk Toán 9 - luyện 1Giải bài bác 29 trang 116 SGK Toán 9 luyện 1. Cho góc xAy không giống góc bẹt, điểm B nằm trong Ax. Hãy dựng đàng tròn xoe (O) xúc tiếp với Ax bên trên B và xúc tiếp với Ay. Xem lời nói giải Bài 31 trang 116 sgk Toán 9 - luyện 1Giải bài bác 31 trang 116 SGK Toán 9 luyện 1. Tam giác ABC nước ngoài tiếp đàng tròn xoe (O). Xem lời nói giải

Bài 32 trang 116 sgk Toán 9 - luyện 1

Cho tam giác đều ABC nước ngoài tiếp đàng tròn xoe nửa đường kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng:

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem lời nói giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem lời nói giải