tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Tổng những số từ là một cho tới 9 là:

1 +2+ 3+ 4+ 5+6 +7+8+9 = 45

Trung bình nằm trong của 9 số cơ là:

45 : 9 = 5

Nói thêm:

a. cũng có thể nhẩm nhanh chóng bước tính đầu như sau:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

Xem thêm: dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 45

b. Cũng rất có thể đánh giá như sau: Trung bình nằm trong của 9 số liên tục là số vị trí trung tâm. Vậy tầm nằm trong của 9 số này đó là 5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tầm nằm trong của những số sau:

a) 42 và 52

b) 36; 42 và 57.

c) 34; 43; 52 và 39

d) 20; 35; 37; 65 và 73

Câu 2:

Xem thêm: quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh theo lần lượt trọng lượng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi tầm từng em trọng lượng từng nào ki-lô-gam?